รวมสินเชื่อรถแลกเงิน ที่ไหนดี เราจัดอันดับให้แล้วในปี 2024

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
Issuer Name
TMBThanachart Bank (TTB)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

20,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

23%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ
Issuer Name
TIDLOR
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ

วงเงินสูงสุด

2,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน
Issuer Name
Siam Commercial Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน รายละเอียดเงินกู้อื่น ๆ สินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่ผูกพัน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ประเภทวงเงินหมุนเวียน
Issuer Name
Tisco Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน, เงินกู้หมุนเวียน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถยนต์ประเภทวงเงินหมุนเวียน

วงเงินสูงสุด

10,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน
Issuer Name
ASN
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

400,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

8,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
Issuer Name
Krungthai Card PCL (KTC)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

8,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์
Issuer Name
Hi-Way
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

วงเงินสูงสุด

79,900

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ประเภทวงเงินหมุนเวียน
Issuer Name
Tisco Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน, เงินกู้หมุนเวียน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์ ประเภทวงเงินหมุนเวียน

วงเงินสูงสุด

10,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ KTC พี่เบิ้ม
Issuer Name
Krungthai Card PCL (KTC)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้หมุนเวียน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ KTC พี่เบิ้ม

วงเงินสูงสุด

50,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์
Issuer Name
Tisco Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์

วงเงินสูงสุด

10,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซด์
Issuer Name
TIDLOR
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถมอเตอร์ไซด์

วงเงินสูงสุด

50,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน
Issuer Name
Siam Commercial Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน รายละเอียดเงินกู้อื่น ๆ สินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่ผูกพัน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร

สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร
Issuer Name
NGERNPROMCHAI CO., LTD.
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร

วงเงินสูงสุด

ไม่กำหนด

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร
Issuer Name
NGERN ZING DAI FOR QUICK CASH
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถเพื่อการเกษตร

วงเงินสูงสุด

500,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถทุกชนิด
Issuer Name
NimLeasing
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถทุกชนิด

วงเงินสูงสุด

5,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร
Issuer Name
SABUY SABUY LEASING
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อรถเพื่อการเกษตร

วงเงินสูงสุด

350,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (รถเพื่อการเกษตร)
Issuer Name
CHAIRIT LEASING 58
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้กำกับที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน (รถเพื่อการเกษตร)

วงเงินสูงสุด

300,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

ศักดิ์สยาม สินเชื่อทะเบียนรถ เงื่อนไขเกษตรกร
Issuer Name
Saksiam Leasing
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
ศักดิ์สยาม สินเชื่อทะเบียนรถ เงื่อนไขเกษตรกร

วงเงินสูงสุด

300,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

โปรดจำไว้ว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว
ข้อมูลสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้งก่อนตัดสินใจ

แบรนด์ผู้ให้สินเชื่อรถแลกเงิน

เงินเทอร์โบ บริษัท ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58 ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทิสโก้ บริษัท เงินซิ่งได้ ฟอร์ ควิก แคช จำกัด บริษัท แรพพิด แคปปิตอล จำกัด บริษัท มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จำกัด บริษัท ไฮเวย์ จำกัด ธนาคารเกียรตินาคินภัทร บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด บริษัท สบาย ลีสซิ่ง จำกัด บริษัท เงินติดล้อ จำกัด บริษัท เป็นต่อ แคปปิตอล จำกัด ธนาคารทหารไทยธนชาต นิ่มลีสซิ่ง บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท แคปปิตอล จํากัด บริษัท ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด บริษัท สตาร์ มันนี่ จำกัด ธนาคารกรุงศรีอยุธยา บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จำกัด บัตรกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ บริษัท มิตรสินด่วน จำกัด บริษัท วิง มันนี่ จำกัด บริษัท จีนี่ เซอร์วิส จำกัด บริษัท เจริญ สิน แคปปิตอล จำกัด บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลีสซิ่ง จำกัด (อีซีแอล ออโต้แคช) บริษัท ไทย วี พี คอร์ปอเรชั่น จำกัด บริษัท อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด บริษัท เอส11กรุ๊ป จำกัด บริษัท ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด บริษัท เอเอสเอ็น โบรกเกอร์ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด เมืองไทย แคปปิตอล บริษัท เน็คซ์ แคปปิตอล จำกัด บริษัท เวิลด์ลีส จำกัด ไทยเอซ แคปปิตอล บริษัท ใจกว้าง เอเชีย ธนพัฒน์ จำกัด

บทความสินเชื่อรถแลกเงินล่าสุด

ขั้นตอนการต่อพ.ร.บ. รถยนต์ ให้เสร็จใน 5 นาทีมีอะไรบ้าง ทำอย่างไร?

ขั้นตอนการต่อพ.ร.บ. รถยนต์ ให้เสร็จใน 5 นาทีมีอะไรบ้าง ทำอย่างไร?

20 ส.ค. 2023

ตอบทุกข้อสงสัย พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร คุ้มครองอะไร หมดอายุทำไง ?

ตอบทุกข้อสงสัย พ.ร.บ. รถยนต์ คืออะไร คุ้มครองอะไร หมดอายุทำไง ?

04 ส.ค. 2023

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์