ตรวจสอบ 166 ผู้ให้บริการสินเชื่อถูกกฎหมายออนไลน์ในปี 2024 ได้ที่นี่

โฆษณา

รายชื่อผู้ให้บริการสินเชื่อถูกกฎหมาย 166 ราย

Loading...
 • Non-Bank

  ลัคกี้ ลีสซิ่ง จำกัด
  (LUCKY LEASING COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 46/8 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล B ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  เว็บไซต์ : https://luckyleasing.co.th

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-106-8955

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  (SAKSIAM LEASING)

  ที่อยู่ : 49/47 ถนนเจษฎาบดินทร์ ต.ท่าอิฐ อ.เมืองอุตรดิตถ์ จ.อุตรดิตถ์ 53000

  เว็บไซต์ : https://saksiam.com

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/saksiamleasing

  เบอร์โทรศัพท์ : 05-544-0372

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์
  (BNP PARIBAS)

  ที่อยู่ : None

  เว็บไซต์ : http://www.bnpparibas.co.th

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท อบาคัส ดิจิทัล จำกัด
  (ABACUS DIGITAL COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : ABACUS digital Co., Ltd. ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า เลขที่ 19 อาคาร3 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  เว็บไซต์ : https://www.abacusdigital.com/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/MoneyThunderOfficial

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท แรบบิท แคช จำกัด
  (RABBIT CASH COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ห้องเลขที่ 2701,2704 ชั้นที่ 27 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เว็บไซต์ : https://www.rabbitcash.co.th

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/rabbitcash/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-114-6889

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ฟอร์ท สมาร์ท แคปปิตอล จำกัด
  (Forth Smart Capital Co., Ltd.)

  ที่อยู่ : 256 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-278-1777

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด
  (จีฟิน เซอร์วิสเซส (ที) จำกัด)

  ที่อยู่ : 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น 30 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  เว็บไซต์ : https://www.grab.com/th/en/lending/upfront-cash/

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : InAppCall

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ชูเกียรติ พร๊อพเพอร์ตี้ จำกัด
  (CHOOKIAT PROPERTY CO.,LTD.)

  ที่อยู่ : 266 หมู่2 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000

  เว็บไซต์ : https://www.chookiatleasing.com/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/chookiatleasing/

  เบอร์โทรศัพท์ : 07-565-0919

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
  (JMT Network Services Public Company Limited)

  ที่อยู่ : 325/7 เจมาร์ท ชั้น 4-6 รามคำแหง แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-308-9999

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  มันนิกซ์ จำกัด
  (มันนิกซ์ จำกัด)

  ที่อยู่ : 9 ชั้น 2 ตึกศูนย์การเรียนรู้ ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  เว็บไซต์ : https://www.monix.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/finnixapp

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-098-9507

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย
  (SMALL AND MEDIUM ENTERPRISE DEVELOPMENT BANK OF THAILAND)

  ที่อยู่ : 310 SME Bank Tower - ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

  เว็บไซต์ : http://www.smebank.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-265-3000

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ฟิน โกล จำกัด
  (FIN GOAL CO.,LTD.)

  ที่อยู่ : 2034/52 อาคารอิตัลไทย ทาวเวอร์ ชั้นที่ 11 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 09-019-7778-6

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารไทยเครดิต จำกัด (มหาชน)
  (THE THAI CREDIT BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

  เว็บไซต์ : http://www.thaicreditbank.com

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-697-5454

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เคบี เจ แคปปิตอล จำกัด
  (KB J CAPITAL COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 89 ชั้น 3 อาคาร เอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ถนน รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400

  เว็บไซต์ : https://www.kbjcapital.co.th

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/KashjoyOfficial

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-161-3333

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
  (AIRA & AIFUL PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : เลขที่ 90 อาคารซีดับเบิ้ลยู ทาวเวอร์ ชั้น 33,34 ห้องเลขที่ บี 3301-2, บี 3401-2 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  เว็บไซต์ : http://www.aira-aiful.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-744-2222

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารออมสิน
  (GOVERNMENT SAVINGS BANK)

  ที่อยู่ : 470 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

  เว็บไซต์ : http://www.gsb.or.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-299-8000

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท เฮงลิสซิ่ง แอนด์ แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  (HENG LEASING AND CAPITAL)

  ที่อยู่ : 69 หมู่ 7 ต.สันทรายน้อย อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ 50210

  เว็บไซต์ : https://www.hengleasing.com/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/hengleasing

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-153-9587

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เงินเทอร์โบ จำกัด
  (NGERNTURBO COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 500 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  เว็บไซต์ : https://www.turbo.co.th/

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/ngernturbo/

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  อยุธยา แคปปิตอล ออโต้ ลีส จำกัด (มหาชน)
  (AYUDHYA CAPITAL AUTO LIASE PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ชั้น 16 เลขที่ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  เว็บไซต์ : https://www.krungsri.com/th/about-krungsri/about-us/subsidiaries/capital-auto-lease

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/KrungsriAuto

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  แรพพิด แคปปิตอล จำกัด
  (แรพพิด แคปปิตอล จำกัด)

  ที่อยู่ : 6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 18 ซอยพัฒนสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.10260

  เว็บไซต์ : https://rapidcapital.co.th

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 09-566-7971-9

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
  (BANK OF AYUDHYA PUBLIC COMPANY LTD.)

  ที่อยู่ : 1222 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ - พระรามที่ 3 แขวงบางโพงพาง เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

  เว็บไซต์ : http://www.krungsri.com

  เบอร์โทรศัพท์ : 1572

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  (NAKHONLUANG CAPITAL PUBLICK COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 999/9 ซ.สนามกอล์ฟซัมมิทวินด์มิลล์ ถ.เทพรัตน หมู่ที่ 17 ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540

  เว็บไซต์ : https://www.ncap.co.th/

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/ncap.nakhonluang

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-494-3888

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
  (บริษัท ยูโอบี แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด)

  ที่อยู่ : เลขที่ 399 ชั้น 16 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  เว็บไซต์ : https://www.citibank.co.th/personalloan

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-232-4224

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เจริญสิน แคปปิตอล จำกัด
  (CHAROENSIN CAPITAL CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 318/10-14-22 อาคารเจริญสิน ซอยสุขุมวิท22 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัด กรุงเทพฯ 10110

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-259-0302-03

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
  (GENERAL CARD SERVICES LIMITED)

  ที่อยู่ : เลขที่ 550 อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/CentralThe1CreditCard/

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  อัมพวาธุรกิจ จำกัด
  (Amphawabusiness Co.,Ltd.)

  ที่อยู่ : 104 ถ.ประชาเศรษฐ ต.อัมพวา อ.อัมพวา จ.สมุทรสงคราม

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 08-616-2441-1

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน)
  (NGERN TIDLOR PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 428 อาคารอารีย์ ฮิลล์ ชั้น 9-15 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  เว็บไซต์ : https://www.tidlor.com/th/home.html

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/ngerntidlor

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-792-1888

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เงินพร้อมใช้ จำกัด
  (NGERNPROMCHAI CO.,LTD.)

  ที่อยู่ : 711 ถนนนายจันหนวดเขี้ยว ตำบลบางพุทรา อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 06-551-4054-1

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เป็นต่อ แคปปิตอล จำกัด
  (PENTOR CAPITAL COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 2556 อาคาร 66 ทาวเวอร์ ชั้น 18 ยูนิต 1801 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260

  เว็บไซต์ : https://www.pentorcapital.com

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/เป็นต่อ-แคปปิตอล-101834749232235

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-115-9505

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เมืองไทย เพย์ เลเทอร์ จำกัด
  (MUANGTHAI PAY LATER LIMITED)

  ที่อยู่ : 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

  เว็บไซต์ : https://muangthaicap.com

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/muangthaicapital

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-483-8888

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เงินเทอร์โบ จํากัด (มหาชน)
  (NGERNTURBO PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 500 หมู่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  เว็บไซต์ : https://www.turbo.co.th/

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/ngernturbo/

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ออโต้ เอกซ์ จำกัด
  (ออโต้ เอกซ์ จำกัด)

  ที่อยู่ : West Tower A SCB Park Plaza, เลขที่ 18 ชั้น 6 จตุจักร, จตุจักร, กรุงเทพมหานคร 10900

  เว็บไซต์ : https://chaiyo.co.th/

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/chaiyoloan

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  (MUANGTHAI CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 332/1 ถนนจรัญสนิทวงศ์ แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพฯ

  เว็บไซต์ : https://muangthaicap.com

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/muangthaicapital

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-483-8888

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  อะมานะฮ์ ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  (AMANAH LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 16-16/1 ซอยเกษมสันต์1 ถนนพญาไท แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  เว็บไซต์ : http://www.amanah.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/Amanah.co.th/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-091-6456

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  (AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 388 อาคารเอ็กเชนทาวเวอร์ ชั้น 27 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  เว็บไซต์ : https://www.aeon.co.th

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/AEON-Thana-Sinsap-286499381887601/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-665-0123

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
  (EASY BUY PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : อาคาร รสา ทู ชั้น 8-11 เลขที่ 1818 ถนนเพชรบุรี แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

  เว็บไซต์ : https://www.easybuy.co.th/

  อีเมล : [email protected] 

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/umayplusofficial

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-079-0999

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  อีซี่ เลนดิ้ง จำกัด
  (EASY LENDING COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 123 ถนนลาดปลาเค้า แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กทม. 10150

  เว็บไซต์ : https://www.easylending.co.th

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-119-8855

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ
  (The Hongkong and Shanghai Banking Corporation Limited, Bangkok Branch)

  ที่อยู่ : 968 อาคารอื้อจือเหลียง ถ.พระราม 4 เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

  เว็บไซต์ : http://www.hsbc.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-614-4000

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  อุ่นใจ ออโต้ ลิสซิ่ง จำกัด
  (AUNJAI AUTO LEASING COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 55/48 ถ.วัฒนานุวงศ์ ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000

  เว็บไซต์ : http://www.aunjai.co.th

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/aunjaileasing

  เบอร์โทรศัพท์ : 04-222-2418

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ออล ฟินเทค จำกัด
  (ALL FINTECH COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้นที่ 14 ซอยพัฒนสิน แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/Lethai2021/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-8797

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
  (KRUNG SRIAYUDHYA CARD CO., LTD.)

  ที่อยู่ : อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เว็บไซต์ : https://www.krungsricard.com

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/KrungsriCard/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-627-8000

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  (KRUNGTHAI CARD PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 591 อาคารสมัชชาวาณิช 2 ชั้น 14 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  เว็บไซต์ : https://www.ktc.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/ktcpberm

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-123-5000

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ปิยะระยองกรุ๊ป จำกัด
  (PIYARAYONGGROUP CO.,LTD.)

  ที่อยู่ : 99/8 หมู่5 ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 08-632-5233-6

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท มาร์โค ธุรกิจ จำกัด

  ที่อยู่ : 157/2 หมู่ที่ 2 ต.บ้านเลือก อ.โพธาราม จ.ราชบุรี

  เบอร์โทรศัพท์ : 09-272-4501-4

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  (INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 622 อาคารเอ็มโพเรียมทาวเวอร์ ชั้น 11-13 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

  เว็บไซต์ : http://www.icbcthai.com

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-663-9999

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม
  (THAI CREDIT GUARANTEE CORPORATION)

  ที่อยู่ : 2922/243 อาคารชาญอิสระทาวเวอร์ 2 ชั้น 17-18 ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

  เว็บไซต์ : http://www.tcg.or.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-890-9988

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เวิลด์ จำกัด
  (WORLD CREDIT FONCIER CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 6/10 อาคารพิพัฒนสิน ชั้น 16 ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-678-3900

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เอสเบ จำกัด
  (SBEY CREDIT FONCIER COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 900 นวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-290-1500

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ แคปปิตอล ลิ้งค์ จำกัด
  (CAPITAL LINK CREDIT FONCIER LIMITED)

  ที่อยู่ : 356 ชั้น 1 อาคารดับเบิ้ลยูวัน ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-678-0666

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  บริษัทเงินทุน แอ็ดวานซ์ จำกัด (มหาชน)
  (ADVANCE FINANCE PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 87/2 อาคาร CRC All Seasons Place ชั้น 40 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-626-2300

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ชูเกียรติเอสเตท จำกัด
  (ชูเกียรติเอสเตท จำกัด)

  ที่อยู่ : 108/2 ม.3 ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110

  เบอร์โทรศัพท์ : 07-426-2220

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ดาโอ เลนด์ (ประเทศไทย) จํากัด
  (DAOL LEND (THAILAND) COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 87/2 อาคารซีอาร์ซี ทาวเวอร์ ชั้น 45 ออลซีซั่นเพลส ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน

  เว็บไซต์ : https://www.daollend.co.th

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-351-1804

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ด๊อกเตอร์ มันนี่ จำกัด
  (DOCTOR MONEY COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 459/2 หมู่ที่ 7 ตำบล สมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

  เว็บไซต์ : https://www.doctormoney.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-502-8888

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ทีเค เงินทันใจ จำกัด
  (TK NGERN TAN JAI CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 71 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-310-7000

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
  (THE THAI CREDIT RETAIL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 123 อาคารไทยประกันชีวิต ถ.รัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

  เว็บไซต์ : http://www.tcrbank.com

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-697-5454

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารแห่งอเมริกาเนชั่นแนลแอสโซซิเอชั่น
  (BANK OF AMERICA, NATIONAL ASSOCIATION)

  ที่อยู่ : 87/2 อาคาร ซี อาร์ ซี ออลซีซั่นส์เพลส ชั้น 33 ถ.วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

  เว็บไซต์ : http://www.bankofamerica.com/th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-305-2800

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารโอเวอร์ซี-ไชนีสแบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  (OVER SEA-CHINESE BANKING CORPORATION LIMITED)

  ที่อยู่ : 1 อาคาร Q-House Lumpini ชั้น 25 ยูนิต 2501-2 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

  เว็บไซต์ : http://www.ocbc.com/business-banking/large-corporates/international-presence-thailand.html

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-287-9888

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  (SIAM COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LTD.)

  ที่อยู่ : 9 ถ.รัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

  เว็บไซต์ : http://www.scb.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-544-1000

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย
  (EXPORT-IMPORT BANK OF THAILAND)

  ที่อยู่ : 1193 เอ็กซิม พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

  เว็บไซต์ : http://www.exim.go.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-271-3700

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
  (BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL COOPERATIVES)

  ที่อยู่ : 2346 พหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

  เว็บไซต์ : http://www.baac.or.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-558-6555

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารอาร์ เอช บี จำกัด
  (RHB BANK BERHAD)

  ที่อยู่ : 87 ชั้น 15, 18 อาคารเอ็ม ไทย ทาวเวอร์ ออลซีซั่นเพลส ถ. วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

  เว็บไซต์ : https://www.rhbgroup.com/about-us/our-regional-presence/thailand/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-126-8600

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารอินเดียนโอเวอร์ซีส์
  (INDIAN OVERSEA BANK)

  ที่อยู่ : 221 ถ.ราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100

  เว็บไซต์ : http://www.iob.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-224-5389

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด
  (THE HONGKONG AND SHANGHAI BANKING CORPORATION LTD.)

  ที่อยู่ : 968 อาคารอื้อจือเหลียง ถ.พระราม 4 เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

  เว็บไซต์ : http://www.hsbc.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-614-4000

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
  (ISLAMIC BANK OF THAILAND)

  ที่อยู่ : 66 คิวเฮ้าส์ อโศก สุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

  เว็บไซต์ : http://www.ibank.co.th/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-650-6999

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารเกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน)
  (KIATNAKIN PHATRA BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 209 เคเคพี ทาวเวอร์ สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

  เว็บไซต์ : http://www.kkpfg.com

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-165-5555

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารเจพีมอร์แกน เชส
  (JPMORGAN CHASE BANK, NATIONAL ASSOCIATION)

  ที่อยู่ : 20 อาคารบุปผจิต ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

  เว็บไซต์ : http://www.th.jpmorgan.com

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-684-2000

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารเมกะ สากลพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
  (MEGA INTERNATIONAL COMMERCIAL BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 36/12 อาคารพี.เอส.ทาวเวอร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

  เว็บไซต์ : https://overseasweb.megabank.com.tw/osib/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-259-2000-9

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
  (LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 1 อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น G, 1, 5 และ 6 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

  เว็บไซต์ : http://www.lhbank.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-359-0000

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  (BANK OF CHINA (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 179/4 อาคารบางกอกซิตี้ทาวเวอร์ ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

  เว็บไซต์ : http://www.bankofchina.com/th/th/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-286-1010

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารมิซูโฮ จำกัด สาขากรุงเทพฯ
  (Mizuho Bank, Ltd. Bangkok Branch)

  ที่อยู่ : 98 ชั้นที่ 32-35 อาคาร สาทร สแควร์ ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

  เว็บไซต์ : http://www.mizuhobank.com/thailand/index.html

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-163-2999

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
  (UNITED OVERSEAS BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 191 ถ.สาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

  เว็บไซต์ : http://www.uob.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-343-3000

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  (STANDARD CHARTERED BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 140 วิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

  เว็บไซต์ : https://www.sc.com/th/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-106-1000

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารอาคารสงเคราะห์
  (THE GOVERNMENT HOUSING BANK)

  ที่อยู่ : 63 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10310

  เว็บไซต์ : http://www.ghbank.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-645-9000

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
  (SUMITOMO MITSUI BANKING CORPORATION)

  ที่อยู่ : 1 อาคารคิวเฮ้าส์ลุมพินี ชั้น 8-10 ถ.สาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10120

  เว็บไซต์ : http://www.smbc.co.jp/global/bangkok

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-353-8000

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารดอยซ์แบงก์
  (DEUTSCHE BANK AG.)

  ที่อยู่ : 63 อาคารแอทธินี ทาวเวอร์ ชั้น 28-29 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

  เว็บไซต์ : http://www.db.com/thailand

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-646-5000

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด (มหาชน)
  (TMBTHANACHART BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 3000 ถ.พหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

  เว็บไซต์ : http://www.ttbbank.com

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-299-1111

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
  (TISCO BANK PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 48/2 ทิสโก้ทาวเวอร์ ชั้น 1 ถ.สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

  เว็บไซต์ : http://www.tisco.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-633-6000

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  แท็กซี่ โอเค จำกัด
  (แท็กซี่ โอเค จำกัด)

  ที่อยู่ : 50 ถนนเสรีไทย แขวงรามอินทรา เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-079-7700

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด
  (LOTUS’S MONEY SERVICES LIMITED)

  ที่อยู่ : อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เว็บไซต์ : https://www.lotussmoney.com

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/KrungsriConsumer

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ไทย วี.พี.คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  (THAI VP CORPORATION CO.,LTD.)

  ที่อยู่ : 1871 ถนนเพชรเกษม แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพมหานคร

  เว็บไซต์ : https://www.bizcarrental.com/

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/jingjaimoneythailand/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-033-5031-5

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
  (BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LTD.)

  ที่อยู่ : 333 ถ.สีลม แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

  เว็บไซต์ : http://www.bangkokbank.com

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-231-4333

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
  (KASIKORNBANK PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 400/22 ถ.พหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

  เว็บไซต์ : http://www.kasikornbank.com

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-273-1050-55

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ.
  (CITIBANK, N.A.)

  ที่อยู่ : 399 อาคาร Interchange 21 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

  เว็บไซต์ : http://www.citibank.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-232-2345

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
  (CIMB THAI BANK Public Company Limited)

  ที่อยู่ : 44 ถ.หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10330

  เว็บไซต์ : http://www.cimbthai.com

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-638-8000

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย ทรัสต์ (ไทย) จำกัด (มหาชน)
  (SUMITOMO MITSUI TRUST BANK (THAI) PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 98 สาทร สแควร์ ออฟฟิต ทาวเวอร์ ชั้นที่ 32 ถ. สาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

  เว็บไซต์ : http://www.smtb.jp/tools/english/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-230-6100

  เปิดให้บริการ

 • สถาบันการเงิน

  ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
  (KRUNG THAI BANK PUBLIC COMPANY LTD.)

  ที่อยู่ : 35 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

  เว็บไซต์ : http://www.ktb.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-255-2222

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
  (MACKALE GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 45/360 หมู่ 6 ถ.ลำลูกกา ต.คูคต อ.ลำลูกกา จ. ปทุมธานี

  เว็บไซต์ : http://www.mackale.com

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/ngernkusomjai

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-519-9369

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ไทยเอซ แคปปิตอล จำกัด
  (THAIACE CAPITAL COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 555 ถนนนวมินทร์ แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10240

  เว็บไซต์ : http://www.tcapital.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/ThaiaceCapital.Official/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-744-2222

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เงินซิ่งได้ ฟอร์ ควิก แคช จำกัด
  (NGERN ZING DAI FOR QUICK CASH CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 320 ถนน มหิดล ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง เชียงใหม่ 50100

  เว็บไซต์ : https://zingdai.co.th/

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/ngernzingdai

  เบอร์โทรศัพท์ : 09-106-9119-9

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เงินต่อยอด จำกัด
  (NGOENTORYOD COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 405 หมู่ที่ 12 ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ 32130

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/Ngoentoryod/

  เบอร์โทรศัพท์ : 04-459-9222

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เวิลด์ลีส จำกัด
  (WORLDLEASE COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : เลขที่ 43 อาคารไทยซีซีทาวเวอร์ ชั้น 34 ห้อง 346-9 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120

  เว็บไซต์ : https://www.worldlease.co.th/Main.html

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-675-6300

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เอ.ที.ลีซซิ่ง จำกัด
  (A.T. LEASING COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 46/2 หมู่ 7 ถนนสุขุมวิท ตำบลเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20130

  เว็บไซต์ : http://www.atleasing.co.th/

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/atleasing

  เบอร์โทรศัพท์ : 08-135-8067-1

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เอเชีย เวลธ์ พลัส แมเนจเม้นท์ จำกัด
  (เอเชีย เวลธ์ พลัส แมเนจเม้นท์ จำกัด)

  ที่อยู่ : 107/1107/2107/3 หมู่ที่ 3 ตำบลแสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140

  เว็บไซต์ : http://asiawealthplusmanagement.com/

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 09-150-2888-8

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  แคปปิตอล โอเค จำกัด
  (CAPITAL OK COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 349 อาคารเอสเจ อินฟินิท วัน บิสซิเนส คอมเพล็กซ์ ชั้น 24 ห้องเลขที่ 2401-2403 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

  เว็บไซต์ : http://www.capitalok.com

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-793-3888

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
  (AYUDHYA CAPITAL SERVICES COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : อาคารกรุงศรีเพลินจิต ทาวเวอร์ 550 ถ.เพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  เว็บไซต์ : https://www.firstchoice.co.th/th/Home.html

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/KRUNGSRI.First.Choice

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (ไทย) จำกัด
  (AMERICAN EXPRESS (THAI) COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : อาคารเอส.พี. 388 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 ประเทศไทย

  เว็บไซต์ : https://www.americanexpress.com/th-th/?inav=th_utility_lang

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/AmericanExpressThailand

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-273-5500

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  เคทีซี นาโน จำกัด
  (KTC NANO Co., Ltd)

  ที่อยู่ : 591 ห้องเลขที่ จี 102 (จี3) สมัชชาวาณิช 2 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-123-5300

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  สตาร์ มันนี่ จำกัด (มหาชน)
  (STAR MONEY PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 204/1-8 ถนนสุขุมวิท ตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง 21110

  เว็บไซต์ : https://starmoney.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/starmoney.co.th/

  เบอร์โทรศัพท์ : 06-139-3998-8

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  สบาย ลีสซิ่ง จำกัด
  (SABUY LEASING COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 434/61 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

  เว็บไซต์ : https://www.sabuyleasing.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/SabuyLeasingTH

  เบอร์โทรศัพท์ : 05-500-0600

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  สบายใจมันนี่ จำกัด
  (SABAIJAI MONEY CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 34 อาคารซี.พี. ทาวเวอร์ 3 อาคาร B ชั้น 2 ห้อง B204 ถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

  เว็บไซต์ : http://www.sabaijaimoney.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 09-945-2353-2

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  สินธร แคปปิตอล จำกัด
  (SINTORN CAPITAL Co., Ltd.)

  ที่อยู่ : 1/33 หมู่ 21 ต.ในเมือง อ.พิมาย จ.นครราชสีมา

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 06-106-5311-4

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  สินมิตร จำกัด
  (สินมิตร จำกัด)

  ที่อยู่ : 140/59 อาคารไอทีเอฟ-ทาวเวอร์ ชั้น 24 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-237-1688

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  มาสเตอร์ คาร์เร้นเทิล จำกัด
  (MASTER CAR RENTAL COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 888 ซอยลาดพร้าว 112 (เอี่ยมสมบูรณ์) แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพมหานคร 10310

  เว็บไซต์ : https://www.mastercarrental.com/

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-931-8787

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  มี แคปปิตอล จำกัด
  (MEE CAPITAL COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 455/9-11 ถนนพระรามหก แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

  เว็บไซต์ : https://www.meecapital.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/carmoneypage?_rdc=1&_rdr

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-613-9040-51

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  รีโซลูชั่น เวย์ จำกัด
  (RESOLUTION WAY COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 102/10 หมู่ที่ 4 ซอย 5 แยก 1 ถนนกําแพงเพชร 6 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

  เว็บไซต์ : http://www.rway.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-821-1055

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ว. พรรณเชษฐ์ จำกัด
  (V.PHANCHET.CO.,TLD.)

  ที่อยู่ : 189 ถนนรัฐราษฎร์รังสรรค์ ตำบลตะพานหิน อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 66110

  เบอร์โทรศัพท์ : 05-662-3677

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ลิ้ม สุขใจ จำกัด
  (LIM SUKJAI CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 199 ม.3 ต.มะเฟือง อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120

  เว็บไซต์ : https://limjeabhong.com/loan_limsukjai

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/LimSukjaiOfficial

  เบอร์โทรศัพท์ : 04-411-0218

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  วิง มันนี่ จำกัด
  (WING MONEY COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 460 หมู่ 5 ต.ริมกก อ.เมือง จ.เชียงราย 57100

  เว็บไซต์ : https://www.greenwingmoney.com/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/GreenwingMoney/

  เบอร์โทรศัพท์ : 06-127-2665-5

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  มันนี่ ฮับ เซอร์วิส จำกัด
  (MONEY HUB SERVICES CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 1010 อาคารชินวัตรทาวเวอร์ 3 ชั้น 12 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10900

  เว็บไซต์ : https://www.moneyhubservice.com/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/MoneyhubTH/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-821-6710

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
  (MEDIA CENTER CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 22/22 ถนนสุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพมหานคร 10220

  เว็บไซต์ : https://mediacenter.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/MediaCenter.co.th/

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-105-4418

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  มิตรสินด่วน จำกัด
  (MITR SIN DUAN CO.,LTD.)

  ที่อยู่ : 329 หมู่ที่ 6 ตำบลแม่เหียะ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50100

  เว็บไซต์ : http://www.mitrsinduan.msd.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/MitrSinDuan/

  เบอร์โทรศัพท์ : 05-381-3000

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  มิตรสิบ เสกเงิน จำกัด
  (MITSIB SEKNGOEN Co.,Ltd)

  ที่อยู่ : 895-6 หมู่ที่ 5 ถนน ศรีนครินทร์ ตำบล สำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ สมุทรปราการ 10270

  เว็บไซต์ : http://mitsibsekngoen.com/

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/sekngoen

  เบอร์โทรศัพท์ : 06-198-7666-9

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ราชธานีลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  (RATCHTHANI LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 77/35-36 ชั้น 11UP อาคารสินสาธรทาวเวอร์ ถนนกรุงธนบุรี แขวงคลองต้นไทร เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

  เว็บไซต์ : https://www.ratchthani.com

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-431-9000

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด
  (ลีสซิ่งกสิกรไทย จำกัด)

  ที่อยู่ : 400/22 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400

  เว็บไซต์ : https://www.kasikornleasing.com

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-696-9900

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  วีซี เวลท์ จำกัด
  (VC WEALTH COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 307 สรงประภา แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

  เว็บไซต์ : http://vcwealth.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-010-2488

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ไมด้า ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
  (MIDA LEASING PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 48/2-5 แจ้งวัฒนะ 14 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-574-6901

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ไมโคร ฟิน จำกัด

  ที่อยู่ : 863/3 เพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000

  เบอร์โทรศัพท์ : 03-410-9227

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ไอทีทีพี จำกัด
  (ITTP CO.,LTD.)

  ที่อยู่ : 181/4-5 ซอยลาดพร้าว 71 แขวงสะพานสอง เขตวังทองหลาง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-932-4501

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ไอลิส อินโนเวชั่น จำกัด
  (ILEASE INNOVATION CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 62 เดอะมิลเลนเนีย ชั้น 18 ห้อง 1801 หลังสวน แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10230

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  พรประเสริฐโมโตลิส จำกัด
  (พรประเสริฐโมโตลิส จำกัด)

  ที่อยู่ : 42/5 ถนนชยางกูร ตำบลมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร 49000

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 04-261-5116

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท เธียรสุรัตน์ ลีสซิ่ง จำกัด
  (THIENSURAT LEASING CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 43/9 หมู่ที่ 7 ชูชาติอนุสรณ์ 4 ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-819-8899

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท เน็คซ์ มันนี่ จำกัด
  (NEXT MONEY COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 163 ไทยสมุทร สุรวงศ์ แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10500

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-342-9666

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท เอส 11 กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
  (S 11 GROUP PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 888 ซอยจตุโชติ 10 ถนนจตุโชติ แขวงออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ 10220

  เว็บไซต์ : http://www.sgroup.co.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-022-8888

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท เอ็ม เอส ซี ดับเบิลยู จำกัด
  (MSCW Co.,Ltd.)

  ที่อยู่ : 199/9 สุขุมวิท 16 (สามมิตร) แขวงคลองเตย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10110

  เบอร์โทรศัพท์ : 08-966-7099-2

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท แฟลช มันนี่ จำกัด
  (FLASH MONEY)

  ที่อยู่ : 161 อาคารยูนิลีเวอร์ เฮ้าส์ ชั้น 8 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

  เว็บไซต์ : https://www.flashmoney.co.th

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/flashmoneyth

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-026-8033

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท เงินเฮง จำกัด
  (NGERNHENG CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 555/83 สุขาภิบาล 5 แขวงออเงิน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220

  เบอร์โทรศัพท์ : 08-182-2227-2

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ลิสซิ่ง ทรัพย์สยาม จำกัด

  ที่อยู่ : 135 หมู่ 8 - - ตำบลเหมืองหม้อ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 54000

  เบอร์โทรศัพท์ : 05-450-6588-9

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ลีซ อิท จำกัด (มหาชน)

  ที่อยู่ : 1023 ชั้น 29 อาคารเอ็มเอส สยาม ทาวเวอร์ ถนนพระราม 3 แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

  เว็บไซต์ : https://www.leaseit.co.th

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/leaseitpcl

  เบอร์โทรศัพท์ : 08-192-5380-4

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท สยาม ดิจิทัล เลนดิ้ง จำกัด
  (SIAM DIGITAL LENDING CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 5 กรุงเทพกรีฑา แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-710-3100

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท สหะพืชผล แคปปิตอล จำกัด
  (SAHAPHUECHPHOL CAPITAL Co., Ltd)

  ที่อยู่ : 141/1 หมู่ 8 ตำบลชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น 40130

  เบอร์โทรศัพท์ : 04-331-3553

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท สหไพบูลย์ (2558) จำกัด
  (Sahapaiboon (2558) Co., Ltd.)

  ที่อยู่ : 497/1-2-3 - - ผดุงพานิช ตำบลในเมือง อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด 45000

  เบอร์โทรศัพท์ : 04-351-1471

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ออล มันนี่ จำกัด
  (ALL MONEY Co., Ltd.)

  ที่อยู่ : 53 - ซอยวิภาวดีรังสิต 62 แยก 4-3 วิภาวดีรังสิต แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10210

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ออโรร่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
  (AURORA INTERNATIONAL CO., LTD.)

  ที่อยู่ : บางนา-ตราด ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท อาคเนย์ มันนี่ รีเทล จำกัด
  (SOUTHEAST MONEY RETAIL COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 184 ชั้น 2 ถนนสุรวงศ์ แขวงสี่พระยา เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500

  เว็บไซต์ : https://sme.southeastmoney.co.th/semrportal

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-267-5999

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท เครดีโว่ (ไทยแลนด์) จำกัด
  (Kredivo (Thailand) Company Limited)

  ที่อยู่ : 900 อาคารวัฒนา-กานดา ถ.เศรษฐกิจ 1 ตำบลมหาชัย อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 74000

  เบอร์โทรศัพท์ : 03-481-0567

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท เงินสดทันใจ จำกัด
  (FAST MONEY COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 222 ถ.สุทธิสาร แขวงดินแดง เขตดินแดง จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10400

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-693-5555

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท เงินเรื่องจิ๊บ จำกัด
  (บริษัท เงินเรื่องจิ๊บ จำกัด)

  ที่อยู่ : 58/101 ถนนแจ้งวัฒนะปากเกร็ด33 แขวงคลองเกลือ เขตปากเกร็ด กรุงเทพมหานคร 11120

  เว็บไซต์ : http://www.jipjipmoney.com

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 08-880-0000-0

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท เงินแสนสบาย จำกัด
  (Ngernsaensabai company Limited)

  ที่อยู่ : 67/213 หมู่บ้านไวท์เฮ้าส์ - อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12120

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-516-3157-58

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ฉัตรชัย ลีสซิ่ง จำกัด

  ที่อยู่ : 1506/1-2 ขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ทรัพย์กมล ลิสซิ่ง จำกัด

  ที่อยู่ : 160/251 ถ. แสงชูโต ตำบลบ้านเหนือ อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท ทุนแหลมทอง จำกัด
  (LAEMTHONG CAPITAL COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 150 ถ.เทพารักษ์ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

  เว็บไซต์ : https://www.ltcap.co.th

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/laemthongcapital

  เบอร์โทรศัพท์ : 04-333-3048

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท นาโน โอเค ร้อยเอ็ด จำกัด
  (NANO OK ROI-ET CO., LTD.)

  ที่อยู่ : อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท นิ่มลีสซิ่ง จำกัด
  (NIM LEASING CO.LTD)

  ที่อยู่ : 72/1 เมืองสมุทร ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 50300

  เบอร์โทรศัพท์ : 08-569-5019-0

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท พิธานลีสซิ่ง จำกัด

  ที่อยู่ : 132 พิพิธภักดี ตำบลสะเตง อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000

  เบอร์โทรศัพท์ : 07-321-2023

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท พี.ซี. ทาวเวอร์ แอนด์ พร๊อพเพอร์ตี้ (1996) จำกัด
  (P.C. TOWER & PROPERTY (1996) CO.,LTD)

  ที่อยู่ : 91/1 หมู่ที่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

  เว็บไซต์ : http://www.pcleasingthailand.com

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/pcleasingthailand

  เบอร์โทรศัพท์ : 07-728-3444

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บ. ใจกว้าง เอเชีย ธนพัฒน์ จำกัด
  (JAIKWANG ASIA THANAPAT Co.,Ltd)

  ที่อยู่ : 405 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน 51000

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 08-534-2888-8

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ชโย แคปปิตอล จำกัด
  (ชโย แคปปิตอล จำกัด)

  ที่อยู่ : 44/499-504 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพฯ 10220

  เว็บไซต์ : https://chayocapital.yellowpages.co.th

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/Chayocap

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-004-5558

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
  (SUMMIT CAPITAL LEASING CO.,LTD.)

  ที่อยู่ : 968 ชั้น 11 อาคารอื้อจือเหลียง ถนนพระราม4 แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

  เว็บไซต์ : https://www.summitcapital.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-107-2222

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
  (ซิตี้คอร์ป ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด)

  ที่อยู่ : เลขที่ 399 ชั้น 16 อาคารอินเตอร์เชนจ์ 21 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110

  เว็บไซต์ : https://www.citi.co.th/personalloan/index.html

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-232-4224

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ซีมันนี่ (แคปปิตอล) จำกัด
  (SEAMONEY (CAPITAL) CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 89 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ ชั้น 24 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร

  เว็บไซต์ : https://www.seathailand.com/products/seamoney

  อีเมล : [email protected]

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ซีเอแอล ลีสซิ่ง จำกัด
  (ซีเอแอล ลีสซิ่ง จำกัด)

  ที่อยู่ : 1/24 ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000

  เว็บไซต์ : https://calleasing.co.th/

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/calleasing.kkn/

  เบอร์โทรศัพท์ : 04-323-9888

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บ. เอ็ม แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
  (M CAPITAL CORPORATION CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 145/4 จีเอสอีแกรนด์ทาวเวอร์ ชั้น 5 หมู่ที่ 3 ต.ลาดใหญ่ อ.เมืองสมุทรสงคราม จ.สมุทรสงคราม 75000

  เว็บไซต์ : https://www.mcapital.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/Mcapital14

  เบอร์โทรศัพท์ : 06-320-6439-0

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บ. โดเมสติค แคปปิตอล 2015 จำกัด
  (DOMESTIC CAPITAL 2015 CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 117 ถนนธนบุรี-ปากท่อ ซอยบางจะเกร็ง 4 ตำบลแม่กลอง อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม 75000

  เบอร์โทรศัพท์ : 03-472-3799

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท 7วัน เงินทันใจ จำกัด

  ที่อยู่ : ตำบลนอกเมือง อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท กรุงไทยธุรกิจลีสซิ่ง จำกัด
  (KTB LEASING COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 20 ชั้น 6-8 อาคารสวนมะลิ ถ.ยุคล 2 แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10100

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-299-3800

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด
  (CARD X COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 9 ถนนรัชดาภิเษก แขวงจตุจักร เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บริษัท จีนี่ ฟินเทค จำกัด
  (GENIE FINTECH CO., LTD)

  ที่อยู่ : 3 อาคารพร้อมพันธุ์ 3 ชั้นที่ 16 ห้องเลขที่ 1605-1607 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10900

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  บ. เอสซีบี อบาคัส จำกัด
  (SCB ABACUS CO., LTD.)

  ที่อยู่ : SCB Abacus Co., Ltd. ไทยพาณิชย์ ปาร์ค พลาซ่า, เลขที่ 19 อาคาร 3, ถนนรัชดาภิเษก จตุจักร, กรุงเทพฯ 10900

  เว็บไซต์ : https://www.scbabacus.com/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/MoneyThunderOfficial

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  จีเอชแอล (ประเทศไทย) จำกัด
  (GHL (Thailand) Co. Ltd.)

  ที่อยู่ : Sinn Sathon Tower 77/161 ชั้น 37 Thanon Krung Thon Buri, Khlong Ton Sai, Khlong San, Bangkok 10600

  เว็บไซต์ : https://www.ghl.com/in-store/thailand

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-440-0111

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ชัยฤทธิ์ ลีสซิ่ง 58
  (Chairit Leasing 58 Co,. Ltd)

  ที่อยู่ : 119 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านหลุม อำเภอเมืองสุโขทัย จังหวัดสุโขทัย 64000

  เว็บไซต์ : http://www.chairitleasing.com

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/chairitleasing58

  เบอร์โทรศัพท์ : 05-501-0889

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ชูเกียรติ พร๊อพเพอร์ตี้ สุราษฎร์ธานี จำกัด
  (Chookiat Property Suratthani Co.,Ltd.)

  ที่อยู่ : 47/10 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองสุราษฏร์ธานี จังหวัด สุราษฎร์ธานี 84000

  เบอร์โทรศัพท์ : 07-748-9372-5

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  กสิกร ไลน์ จำกัด
  (กสิกร ไลน์ จำกัด)

  ที่อยู่ : 496-502 อาคารอัมรินทร์ทาวเวอร์ Unit A ชั้น 5 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330

  เว็บไซต์ : https://www.linebk.com

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/linebkth/

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  กัปตัน แคช แคปปิตอล จำกัด
  (CAPTAIN CASH CAPITAL CO., LTD.)

  ที่อยู่ : 2525 อาคารเอฟวายไอ เซ็นเตอร์ 2 ชั้น 10 ยูนิต 2/1006-1008 ถนนพระราม 4 แขวงคลองเตย เขจคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-033-0912

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ควอนตัม เวกเตอร์ จำกัด
  (QUANTUM VECTOR COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 8/9 หมู่ 3 ต.คมบาง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000

  อีเมล : [email protected]

  เบอร์โทรศัพท์ : 03-948-0716

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  ควิก ลิสซิ่ง จำกัด
  (QUICK LEASING CO.,LTD.)

  ที่อยู่ : เลขที่ 2/1 ถ.แสงชูโตเหนือ ต.ท่ามะขาม อ.เมือง จ.กาญจนบุรี 71000

  เว็บไซต์ : https://quickleasing.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/quickleasing.th

  เบอร์โทรศัพท์ : 08-065-0776-6

  เปิดให้บริการ

 • Non-Bank

  จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
  (G CAPITAL PUBLIC COMPANY LIMITED)

  ที่อยู่ : 161/1 อาคาร เอส จี ทาวเวอร์ ซอยมหาดเล็กหลวง 3 ถนนราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

  เว็บไซต์ : https://www.gcapital.co.th/

  อีเมล : [email protected]

  เฟสบุ๊ก : https://www.facebook.com/gcapitalthailand

  เบอร์โทรศัพท์ : 02-651-9995

  เปิดให้บริการ

ข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย

เลือกดูสินเชื่อถูกกฏหมายประเภทต่างๆ

ข้อควรรู้เกี่ยวกับแอป ผู้ให้บริการสินเชื่อถูกกฏหมาย

ลักษณะแอป สินเชื่อถูกกฏหมาย

 • กำกับโดยธนาคารแห่งประเทศไทย: ผู้ให้บริการสินเชื่อถูกกฎหมายจะต้องดำเนินการภายใต้กรอบของกฎหมายและควบคุมโดยธนาคารแห่งประเทศไทย จะต้องอยู่แนวปฏิบัติในการให้กู้ยืม เช่นอัตราดอกเบี้ยที่เหมาะสม และการคุ้มครองลูกหนี้ สามารถตรวจสอบเบื้องต้นผ่านด้านบนได้เลย
 • สัญญากู้ยืมเงิน: สินเชื่อถูกกฎหมายจำเป็นต้องมีเอกสารที่เป็นทางการ เช่นสัญญากู้ยืมเงิน ซึ่งจะเป็นเอกสารที่แจ้งให้ผู้กู้ทราบเกี่ยวกับข้อมูลสำคัญและต้องมีองค์ประกอบดังนี้ เช่น จำนวนเงินกู้ อัตราดอกเบี้ย ยอดผ่อนต่อเดือน เงื่อนไขการชำระคืนหรือเงื่อนไขการผิดชำระหนี้ วันทำสัญญา ชื่อผู้ให้กู้ ชื่อผู้กู้และค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมใดๆ
 • อัตราดอกเบี้ยไม่เกินกำหนด: เงินด่วนหรือสินเชื่อถูกกฎหมายจะมีอัตราดอกเบี้ยที่อยู่ในขอบเขตของกฎหมายดังนี้
  สินเชื่อส่วนบุคคล : ไม่เกิน 25% ต่อปี
  สินเชื่อรายย่อยเพื่อการประกอบอาชีพ : ไม่เกิน 33% ต่อปี
  บัตรเครดิต : ไม่เกิน 16% ต่อปี
  ผู้ให้บริการอื่น ๆ :ไม่เกิน 15% ต่อปี
 • การคุ้มครองลูกหนี้: สินเชื่อถูกกฎหมายอยู่ภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค ผู้ให้กู้ต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้องและโปร่งใสแก่ผู้กู้ เช่นหากเรากู้ยืมออนไลน์ผ่านแอปหรือเว็บไซต์ เราจะสามารถหารายละเอียดในการกู้ยืมได้ผ่านช่องทางเหล่านั้นอย่างง่ายดาย อีกทั้งผู้ให้กู้ยังจะต้องรักษาความลับของผู้กู้ ผู้กู้มีสิทธิ์ที่จะโต้แย้งเงื่อนไข ยื่นเรื่องร้องเรียน และขอความช่วยเหลือทางกฎหมายได้หากจำเป็น

ลักษณะแอป เงินด่วนนอกระบบ

เงินด่วนนอกระบบ คือ สินเชื่อจากผู้ให้กู้ที่ไม่มีใบอนุญาต ไม่ได้ถูกกำกับจากธนาคารแห่งประเทศไทยหรือหน่วยงานใด ๆ ซึ่งถือว่าเป็นการดำเนินการนอกกรอบกฎหมาย

 • อัตราดอกเบี้ยสูง: เงินด่วนนอกระบบคิดอัตราดอกเบี้ยที่สูงเกินไปและมักผิดกฎหมายซึ่งเกินกว่าที่กำหนดด้านบน อัตราดอกเบี้ยเหล่านี้มักถูกปกปิดหรือไม่ชัดเจน
 • สัญญากู้ยืมเงินเอาเปรียบ: โดยทั่วไปแล้วเงินด่วนนอกระบบจะไม่มีสัญญาที่ชัดเจน อัตราดอกเบี้ย เงื่อนไขชำระคืนเจ้าหนี้จะเป็นผู้กำหนดเท่านั้น ไม่มีหลักฐานการชำระเงิน ทำให้ผู้กู้เข้าใจเงื่อนไขของเงินกู้ได้ยากและไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าชำระหนี้ไปเท่าไหร่แล้ว หรือผู้ปล่อยกู้จงใจหลีกเลี่ยงการทำสัญญาเงินกู้
 • ทวงหนี้ด้วยการใช้ความรุนแรง: เงินด่วนนอกระบบมักใช้ความรุนแรง คุกคาม ทำลายทรัพย์สิน ข่มขู่ ทำให้อับอายในการเก็บหนี้ เมื่อผู้กู้ที่ไม่สามารถชำระคืนเงินกู้ได้ตรงเวลา
 • ลูกหนี้ขาดการคุ้มครอง: ไม่มีกฏหมายคุ้มครองผู้กู้ที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อนอกระบบ และยังเสี่ยงที่จะถูกนำข้อมูลส่วนตัวไปใช้อย่างผิดกฎหมาย

ข้อแนะนำเมื่อทำการกู้ยืมเงินด่วนหรือสินเชื่อ

 1. ตรวขสอบข้อมูลก่อนเซ็นสัญญา โดยเฉพาะจำนวนเงินกู้ต้องเขียนกำกับเป็นตัวหนังสือภาษาไทยชัดเจน
 2. ห้ามเซ็นชื่อในกระดาษเปล่า
 3. ไม่แนะนำให้นำโฉนดที่ดินหรือ น.ส.3 ไปให้เจ้าหนี้ยึดถือไว้เป็นประกันการกู้ยืมเงิน
 4. สัญญาต้องทำอย่างน้อย 2 ฉบับ สำหรับเจ้าหนี้และลูกหนี้คนละฉบับ
 5. ควรมีพยานฝ่ายผู้กู้อย่างน้อย 1 คน ลงชื่อเป็นพยาน
 6. ทุกครั้งที่ชำระหนี้ ให้ขอรับใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินซึ่งมีลายมือชื่อผู้ให้กู้ยืมลงกำกับด้วยทุกครั้ง
 7. เมื่อชำระหนี้ทั้งหมดต้องขอสัญญากู้คืนจากผู้ให้กู้ยืมด้วย

บทความเงินด่วนที่เกี่ยวข้อง

ข้อควรรู้เมื่อกู้เงินด่วน รู้ทันกลโกง และเงินด่วนนอกระบบ

โฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์