94 บัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ ไหนดี สิทธิล้นโปรเพียบในปี 2024

เลือกจัดเรียงบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ ได้ด้านล่างนี้

ทีทีบี โซ ฟาสต์
1
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 31 ต.ค. 2024
 • รับ 1 คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 10 บาท สูงสุด 20,000 คะแนน/บัญชีบัตร/รอบบัญชี คะแนนสะสมมีอายุ 4 ปี
 • บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ดอกเบี้ย 0 % 3 เดือน หรือเลือกผ่อนดอกเบี้ยพิเศษได้สูงสุดถึง 10 เดือน
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต ttb so fast วงเงินสูงสุด 6 ล้านบาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี แอปโซลูท
2
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb absolute
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 31 ต.ค. 2024
 • รับ 1 คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท
 • รับ 2 คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท เมื่อทำรายการในะหมวดออนไลน์ (ยกเว้น การใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ รับ 1 คะแนน ก) การใช้จ่ายหรือเติมเงินผ่าน e-wallet, Direct Debit, หรือ Bill Payment ข) การชำระค่าเบี้ยประกัน ค) การใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีรหัสร้านค้า หรือ Merchant Category Code ดังนี้ 4215, 4225, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5968, 5983, 6513, 7296, 7298, 7349, 7393, 7394, 7997, 8351, 8398, 8675, 8699, 9402)
 • ค่า FX Rate พิเศษ 1% (จากปกติ 2.5%)
 • บริการห้องรับรองที่สนามบินทั่วโลก LoungeKey ฟรี 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน (เฉพาะเจ้าของบัตร ไม่รวมผู้ติดตาม)
 • บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ดอกเบี้ย 0 % 3 เดือน หรือเลือกผ่อนดอกเบี้ยพิเศษได้สูงสุดถึง 10 เดือน
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต ttb absolute วงเงินสูงสุด 16 ล้านบาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี

ทุกการจ่าย

20 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

75,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ชิลล์
3
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 31 ต.ค. 2024
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม 3% สำหรับการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า
 • รับอัตราดอกเบี้ย 9.5% สำหรับลูกค้ารายใหม่ใน 3 รอบบัญชีแรกนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ (รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป เป็นอัตราดอกเบี้ยตามปกติ)
 • รับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป เมื่อมีการ ชำระขั้นต่ำหรือบางส่วน ภายในวันที่ธนาคารกำหนดชำระเงิน
 • บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ดอกเบี้ย 0 % 3 เดือน หรือเลือกผ่อนดอกเบี้ยพิเศษได้สูงสุดถึง 10 เดือน
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต ttb so chill วงเงินสูงสุด 6 ล้านบาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ สมาร์ท
4
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so smart
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 31 ต.ค. 2024
 • รับเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่ายโดยเข้าบัญชีเงินฝากทีทีบี โน ฟิกซ์ สูงสุด 2,000บาท/บัญชีบัตร/รอบบัญชี
 • บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ดอกเบี้ย 0 % 3 เดือน หรือเลือกผ่อนดอกเบี้ยพิเศษได้สูงสุดถึง 10 เดือน
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต ttb so smart วงเงินสูงสุด 6 ล้านบาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

รับสูงสุด

1%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี บางจากฯ สวนกุหลาบ วีซ่า แพลทินัม
5
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC - BANGCHAK - SUANKULARB VISA PLATINUM
 • รับส่วนลดน้ำมันใส 1% ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก จากยอดชำระไม่เกิน 3,000 บาท/เซลส์สลิป จะคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตในเดือนถัดไป
 • ทุก 100 คะแนน KTC FOREVER แทนเงินบริจาค 12 บาท เข้าสมาคมศิษย์เก่าสวนกุหลาบฯ เพื่อสนับสนุนกองทุนโรงเรียนฯ
 • ประกันอุบัติเหตุการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ ด้วยวงเงินประกันคุ้มครองสูงสุด 8,000,000 บาท และประกันกระเป๋าเดินทางสูญเสียและสูญหายจากการเดินทางวงเงินสูงสุด 40,000 บาท / ครั้ง ในกรณีใช้บัตรเครดิตชำระค่าบัตรโดยสารยานพาหนะสาธารณะ
 • ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 คะแนน เพื่อแลกสินค้า / บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี บางกอกแอร์เวย์ส วีซ่า ซิกเนเจอร์
6
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC - BANGKOK AIRWAYS VISA SIGNATURE
 • รับคะแนน KTC FOREVER x3 เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 (ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน)
 • รับคะแนน KTC FOREVER x2 เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์ส หรือซื้อบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ KTC World Travel Service หรือใช้จ่ายผ่านบัตรฯ เป็นสกุลเงินต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 (ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน) (ไม่จํากัดยอดรับคะแนนสูงสุดและคะแนนไม่มีวันหมดอายุ)
 • พิเศษอัตราการแลกคะแนน 1.5 KTC FOREVER = 1 คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
 • สิทธิการใช้บริการห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge 2 ครั้ง/ปี ตามที่สายการบินกำหนด (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)
 • ส่วนลด 15% เมื่อใช้คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส แลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ส่วนลด 10% สำหรับการซื้อสินค้า In-Flight Shopping เฉพาะรหัสสินค้า IFXXX
 • ส่วนลด 5% สำหรับการจองแพ็กเกจทัวร์กับ giantgogo.com

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี อโกด้า แพลทินัม มาสเตอร์การ์ด
7
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC AGODA PLATINUM MASTERCARD
 • ทุก 25 บาท ที่ใช้จ่ายผ่านบัตร รับ 1 คะแนน เพื่อแลกสินค้า / บริการกับร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • รับสิทธิ์อัปเกรดสถานะสมาชิกเป็น Agoda VIP Platinum ในทันที (รับส่วนลดสูงสุด 25% สำหรับที่พักที่ร่วมรายการ และสิทธิประโยชน์อื่นๆ) พร้อมรับส่วนลดเพิ่ม 2% เมื่อจองห้องพักบน Agoda VIP Properties ผ่านแพลตฟอร์ม Agoda และรับ AgodaCash อายุการใช้งานนาน 1 ปี
 • รับ BONUS KTC FOREVER 3,000 คะแนน และ รับทันที AgodaCash มูลค่า 600 บาท เพียงใช้จ่ายที่ Agoda ภายใน 90 วัน หลังจากบัตรอนุมัติ ตามเงื่อนไขที่กำหนด ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. 65 – 30 มี.ค. 66
 • รับคะแนนพิเศษ 250 KTC FOREVER เมื่อใช้จ่ายที่ Agoda ครบทุก 5,000 บาท ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. 65 – 30 มี.ค. 66
 • ใช้คะแนน KTC FOREVER แลกเป็น AgodaCash ในอัตราส่วน 800 คะแนน KTC FOREVER = 100 บาท AgodaCash
 • ช้อปออนไลน์ คุ้มสุด ตลอดปี กับ Mastercard?ผ่านพันธมิตรออนไลน์ที่ร่วมรายการ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ประกันภัยความคุ้มครองการซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านบัตรเครดิต KTC MASTERCARD กรณีไม่จัดส่งสินค้า และ / หรือการจัดส่งสินค้าไม่ถูกต้องและไม่ครบถ้วน ด้วยวงเงินประกันสูงสุด 200 ดอลล่าร์สหรัฐ โดย Mastercard ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 – 31 ธ.ค. 66

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี บางกอกแอร์เวย์ส เวิลด์ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด
8
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC - BANGKOK AIRWAYS WORLD REWARDS MASTERCARD
 • รับคะแนน KTC FOREVER x3 เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สเป็นสกุลเงินต่างประเทศ ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 – 31ธ.ค.66 (ยกเว้นยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯในเขตเศรษฐกิจยุโรปรวม31ประเทศ)(ไม่จํากัดยอดรับคะแนนสูงสุด,คะแนนไม่มีวันหมดอายุ)
 • รับคะแนน KTC FOREVER x2 เมื่อใช้จ่ายที่สายการบินบางกอกแอร์เวย์สหรือเมื่อซื้อบัตรโดยสารสายการบินบางกอกแอร์เวย์สที่ KTC World Travel Service หรือเมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯเป็นสกุลเงินต่างประเทศตั้งแต่ 1 ม.ค.66-31 ธ.ค.66 (ยกเว้น 31ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปสาธารณรัฐประชาชนจีน)(ไม่จํากัดยอดรับคะแนนสูงสุด,คะแนนไม่มีวันหมดอายุ)
 • พิเศษอัตราการแลกคะแนน1.5 KTC FOREVER=1คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัส
 • สิทธิการใช้บริการห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge 4 ครั้ง/ปี ตามที่สายการบินกำหนด (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)
 • ส่วนลด15%เมื่อใช้คะแนนสะสมฟลายเออร์โบนัสแลกรางวัลบัตรโดยสารบางกอกแอร์เวย์ส ตามเงื่อนไขที่กำหนด
 • ส่วนลด10%สำหรับการซื้อสินค้า In-Flight Shopping เฉพาะรหัสสินค้า IFXXX
 • ส่วนลด5%สำหรับการจองแพ็กเกจทัวร์กับ giantgogo.com
 • One Dines Free with Mastercard รับฟรีอาหารจานหลัก เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี รอยัล ออร์คิด พลัส เจซีบี แพลมทินัม
9
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC – ROYAL ORCHID PLUS JCB PLATINUM
 • รับ 500 รอยัล ออร์คิด พลัส ไมล์ พิเศษจากการบินไทย เมื่อท่านสมาชิกบัตรฯ สะสมไมล์เอกสิทธิ์ได้ 5,000 ไมล์ ซึ่งเป็นไมล์ที่ได้จากการบิน (Flown Miles) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 02 356 1111
 • รับคะแนน KTC FOREVER x2 แบบไม่จำกัดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุด เมื่อช้อป ชิม ชิลล์ ใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ประเทศญี่ปุ่น (ยกเว้นยอดการใช้จ่ายที่เป็นสกุลเงินไทย)
 • อัตราดอกเบี้ยพิเศษ 0.69% สำหรับรายการใช้จ่ายที่ญี่ปุ่น เมื่อใช้บริการ แบ่งชำระทางโทรศัพท์
 • Concierge Service ด้วยบริการห้องรับรองที่ JCB Plaza Lounge ใน 9 ประเทศ และบริการเลขาส่วนตัวผ่าน JCB Plaza ทั่วโลก
 • บริการห้องรับรองในสนามบินญี่ปุ่นมากกว่า 28 แห่ง

จีน ไต้หวัน เกาหลี สิงคโปร์ อินโดนีเซีย เยอรมนี

สหราชอาณาจักร และฮาวาย ฟรีสูงสุด 8 ครั้งต่อปีต่อบัตร (1 มกราคม 2565 - 31 ธันวาคม 2565)

 • สิทธิพิเศษสำหรับสมาชิกใหม่บัตรเครดิต KTC รับความคุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน สูงสุด 300,000 บาท นาน 90 วันนับจากวันที่เปิดใช้บริการบัตรฯ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 ไมล์

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี วีซ่า ซิกเนเจอร์
10
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC VISA SIGNATURE
 • รับคะแนน KTC FOREVER x2 เมื่อใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรป และสาธารณรัฐประชาชนจีน) ตั้งแต่ 1 ม.ค.66 - 31 ธ.ค. 66 (ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุดและคะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ คะแนนมีค่าแลกได้หลากหลาย)
 • ฟรี บริการห้องรับรอง Royal Silk Lounge ที่สนามบินสุวรรณภูมิ 2 ครั้ง/ปี (เฉพาะบัตรหลักเท่านั้น)
 • สิทธิพิเศษซื้อชุดน้ำชายามบ่ายในราคาพิเศษ ที่ร้านค้าที่กำหนด ส่วนลด 50% ค่ากรีนฟี ที่สนามกอล์ฟที่ร่วมรายการ สิทธิพิเศษที่โรงภาพยนตร์ สปา หรือ Streaming platform เงื่อนไขเป็นไปตามที่กำหนด

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16 %
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

คำแนะนำเกี่ยวกับบัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ

บัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีคืออะไร?

บัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี คือบัตรเครดิตที่ไม่คิดค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับการใช้งาน ซึ่งหมายความว่าคุณสามารถใช้บัตรเครดิตในการซื้อสินค้า ใช้บริการ รับสิทธิประโยชน์จากบัตรได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมทุกปี

การไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีไม่ได้หมายความว่าบัตรเครดิตเหล่านี้ไม่มีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ บางแห่งอาจมีค่าธรรมเนียมล่าช้า ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า ค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ และอื่นๆ

ประเภทของบัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

บัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพมีหลายประเภท ได้แก่ :

 1. บัตรเครดิตเงินคืน
  บัตรเครดิตแคชแบ็คเป็นบัตรเครดิตประเภทหนึ่งที่ช่วยให้คุณได้รับเปอร์เซ็นต์ของการใช้จ่ายคืนเป็นเครดิต ด้วยบัตรเหล่านี้ คุณสามารถรับรางวัลเงินคืนในทุกการซื้อของคุณ
 2. บัตรเครดิตสะสมไมล์ ออกแบบมาสำหรับผู้ที่รักการเดินทาง บัตรเหล่านี้ช่วยให้คุณได้รับคะแนนหรือไมล์จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตของคุณ ซึ่งสามารถนำไปแลกเป็นสิทธิประโยชน์เกี่ยวกับการเดินทาง เช่น เที่ยวบิน โรงแรม รถเช่า และอื่นๆ บัตรเครดิตสะสมไมล์เป็นอีกหนึ่งวิธีที่ดีที่ช่วยประหยัดค่าเดินทาง
 3. บัตรเครดิตสะสมคะแนน
  บัตรเครดิตสะสมคะแนนนั้นคล้ายกับบัตรเครดิตแคชแบ็ค แต่แทนที่จะได้รับเป็นเครดิตเงินคืน คุณจะได้รับคะแนนที่สามารถสะสมและแลกเป็นรางวัลต่างๆ ได้ รางวัลเหล่านี้อาจรวมถึงบัตรของขวัญ สินค้า การเดินทาง หรือแม้แต่เงินคืน บัตรเครดิตสะสมคะแนนเป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมในการรับสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากการซื้อสินค้าในชีวิตประจำวันของคุณ
 4. บัตรเครดิตเด็กจบใหม่
  บัตรเครดิตนักเรียนออกแบบมาสำหรับนักศึกษาจบใหม่ที่ยังใหม่กับเครดิต บัตรเหล่านี้มักไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีและอาจเสนอรางวัล เช่น เงินคืนหรือคะแนนสะสม บัตรเครดิตเด็กจบใหม่เป็นวิธีที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างเครดิตและรับสิทธิประโยชน์จากการซื้อสินค้า

บัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีเหมาะกับคุณหรือไม่

บัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพจะเหมาะกับคุณหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับสถานการณ์ทางการเงินและพฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณ ต่อไปนี้คือปัจจัยบางประการที่ควรพิจารณาเมื่อตัดสินใจว่าจะสมัครบัตรเครดิตแบบไม่เสียค่าธรรมเนียมรายปีหรือไม่:

 • พฤติกรรมการใช้จ่ายของคุณ: หากคุณใช้บัตรเครดิตบ่อยๆ บัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพจะช่วยคุณประหยัดเงินเมื่อเวลาผ่านไป หากคุณไม่ค่อยได้ใช้บัตรเครดิต ก็จะไม่เสียหายแต่อย่างใดเนื่องจากการมีบัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียมก็ไม่มีค่าใช้จายเพิ่มเติม
 • เป้าหมายทางการเงินของคุณ: หากคุณมีเป้าหมายทางการเงินที่เฉพาะเจาะจง เช่น การออมเงินสำหรับการเดินทางหรือการชำระหนี้ บัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพพร้อมผลตอบแทนที่สอดคล้องกับเป้าหมายของคุณอาจเป็นตัวเลือกที่ดี ตัวอย่างเช่น หากคุณต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง บัตรเครดิตสะสมไมล์สามารถช่วยให้คุณได้รับสิทธิประโยชน์ซึ่งคุณสามารถใช้เป็นเที่ยวบินหรือโรงแรมได้
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ: แม้ว่าบัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียมรายปีอาจช่วยให้คุณประหยัดเงินค่าธรรมเนียมรายปีได้ แต่สิ่งสำคัญคือต้องพิจารณาค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับบัตร ตัวอย่างเช่น บัตรบางใบอาจมีค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ หรือค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของบัตรอย่างละเอียดก่อนสมัคร 

วิธีเปรียบเทียบบัตรเครดิตไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี

เมื่อเปรียบเทียบบัตรเครดิตฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ มีหลายปัจจัยที่ต้องพิจารณา ต่อไปนี้เป็นคุณสมบัติหลักบางประการที่ควรมองหา:

 • โบนัสการลงทะเบียน
  บัตรเครดิตหลายใบเสนอโบนัสการสมัคร ซึ่งเป็นวิธีที่ดีในการรับรางวัลพิเศษเมื่อคุณเปิดบัตรครั้งแรก โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขของโบนัสเพื่อทำความเข้าใจข้อกำหนดการใช้จ่ายหรือข้อจำกัดด้านเวลา
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่าย
  แม้ว่าบัตรเครดิตจะไม่มีค่าธรรมเนียมรายปี แต่อย่าลืมดูค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่อาจเกี่ยวข้องกับบัตร ซึ่งอาจรวมถึงค่าธรรมเนียมการทำธุรกรรมต่างประเทศ ค่าธรรมเนียมการโอนยอดคงเหลือ หรือค่าธรรมเนียมการชำระเงินล่าช้า
 • ข้อกำหนดคะแนนเครดิต
  อย่าลืมตรวจสอบข้อกำหนดคะแนนเครดิตสำหรับบัตรเครดิตที่คุณสนใจ บัตรเครดิตบางใบอาจต้องการคะแนนเครดิตที่สูงกว่าเพื่อให้มีสิทธิ์รับรางวัลหรือสิทธิประโยชน์ที่ที่ดีที่สุด
 • การบริการลูกค้าและสิทธิประโยชน์
  พิจารณาการบริการลูกค้าและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมจากบัตรเครดิต ซึ่งอาจรวมถึงการประกันการเดินทาง การคุ้มครองการซื้อ หรือสิทธิประโยชน์อื่นๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับบัตร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์