148 บัตรเครดิตประกัน/คุ้มครอง ไหนดี จัดอันดับให้แล้วในปี 2024

เลือกจัดเรียงบัตรเครดิต ประกัน/คุ้มครอง ได้ด้านล่างนี้

ทีทีบี โซ ฟาสต์
1
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 2024
 • รับ 1 คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 10 บาท สูงสุด 20,000 คะแนน/บัญชีบัตร/รอบบัญชี คะแนนสะสมมีอายุ 4 ปี
 • บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ดอกเบี้ย 0 % 3 เดือน หรือเลือกผ่อนดอกเบี้ยพิเศษได้สูงสุดถึง 10 เดือน
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต ttb so fast วงเงินสูงสุด 6 ล้านบาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์ อีลีท
2
Issuer Name / Credit Card Type
United Overseas Bank / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
UOB KRISFLYER WORLD ELITE
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 2024
 • รับ 1 ไมล์ ในทุกการใช้จ่าย 12.5 บาท สำหรับการใช้จ่ายใน เว็บไซต์ หรือ แอปพลิชันของ Singapore Airlines, Scoot, KrisShop.com,
 • รับ 1 ไมล์ ในทุกการใช้ 15 บาท สำหรับการใช้จ่ายใน Duty Free และ สกุลเงินต่างประเทศ
 • รับ 1 ไมล์ ในทุกการใช้จ่าย 20 บาท สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ
 • รับไมล์พิเศษประจำปี 25,000 ไมล์ เมื่อใช้จ่ายครบ 1 ล้านบาท ต่อรอบปีสมาชิก
 • เลื่อนสถานะสู่ KrisFlyer Elite Gold เมื่อจ่ายใน เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน Singapore Airlines, Scoot และ KrisShop.com ครบ 300,000 บาท ต่อรอบปีแรกของสมาชิก
 • บริการห้องรองพิเศษจาก Airport lounge ที่ร่วมรายการทั่วโลก 6 ครั้ง / ปีปฏิทิน
 • บริการ Airport limom จากสนามบินที่ร่วมรายการทั่วโลก 3 ครั้ง / ปีปฏิทิน
 • รับประกันการเดินทางคุ้มครองทั้งครอบครัวสูงสุด 30,000,000 บาท โดยที่ไม่ต้องแจ้งก่อน
 • รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจาก Scoot (เริ่ม 1 เม.ย. 67)
 • สิทธิ์ในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์พิเศษ และขึ้นเครื่องช่องทางพิเศษ
 • สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งชั้น Standard
 • สิทธิ์ในการเพิ่มกระเป๋าเดินทางหนัก 5 กิโลกรัม
 • รับ cashback ที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ 3% เมื่อใช้จ่ายทุกๆ 800 บาท

ทุกการจ่าย

12.5 บาท

รับ 1 ไมล์

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

10,000

บาท/ปี

ยูโอบี คริสฟลายเออร์ เวิลด์
3
Issuer Name / Credit Card Type
United Overseas Bank / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
UOB KRISFLYER WORLD
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 2024
 • รับ 1 ไมล์ ในทุกการใช้จ่าย 15 บาท สำหรับการใช้จ่ายใน เว็บไซต์ หรือ แอปพลิชันของ Singapore Airlines, Scoot, KrisShop.com, การใช้จ่ายใน Duty Free และ สกุลเงินต่างประเทศ
 • รับ 1 ไมล์ ในทุกการใช้จ่าย 20 บาท สำหรับการใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ
 • เลื่อนสถานะสู่ KrisFlyer Elite Sliver เมื่อจ่ายใน เว็บไซต์ หรือ แอปพลิเคชัน Singapore Airlines, Scoot และ KrisShop.com ครบ 100,000 บาท ต่อรอบปีแรกของสมาชิก
 • บริการห้องรองพิเศษ Miracle lounge ที่สุวรรณภูมิ สำหรับขาออกต่างประเทศ 1 ครั้ง เมื่อใช้จ่ายครบ 100,000 บาทในรอบไตรมาสปฏิทิน (จำกัด 2 ครั้งต่อปีปฎิทิน) สามารถบินสายการบินอะไรก็ได้
 • รับประกันการเดินทางคุ้มครองทั้งครอบครัวสูงสุด 25,000,000 บาท
 • รับสิทธิพิเศษเพิ่มเติมจาก Scoot (เริ่ม 1 เม.ย. 67)
 • สิทธิ์ในการเช็คอินที่เคาน์เตอร์พิเศษ และขึ้นเครื่องช่องทางพิเศษ
 • สิทธิ์ในการเลือกที่นั่งชั้น Standard
 • สิทธิ์ในการเพิ่มกระเป๋าเดินทางหนัก 5 กิโลกรัม
 • รับ cashback ที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ 2% เมื่อใช้จ่ายทุกๆ 800 บาท

หากลูกค้าไม่เคยมีบัตรของ UOB มาก่อน สมัครวันนี้รับไมล์ 5,000 ไมล์ เมื่อใช้จ่ายครบ 20,000 บาทภายใน 60 วัน

ทุกการจ่าย

15 บาท

รับ 1 ไมล์

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,000

บาท/ปี

ทีทีบี แอปโซลูท
4
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb absolute
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 2024
 • รับ 1 คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท
 • รับ 2 คะแนนสะสม ทีทีบี รีวอร์ด พลัส ทุกการใช้จ่ายผ่านบัตร 20 บาท เมื่อทำรายการในะหมวดออนไลน์ (ยกเว้น การใช้จ่ายในกรณีดังต่อไปนี้ รับ 1 คะแนน ก) การใช้จ่ายหรือเติมเงินผ่าน e-wallet, Direct Debit, หรือ Bill Payment ข) การชำระค่าเบี้ยประกัน ค) การใช้จ่ายในหมวดอื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งมีรหัสร้านค้า หรือ Merchant Category Code ดังนี้ 4215, 4225, 4812, 4814, 4816, 4899, 4900, 5968, 5983, 6513, 7296, 7298, 7349, 7393, 7394, 7997, 8351, 8398, 8675, 8699, 9402)
 • ค่า FX Rate พิเศษ 1% (จากปกติ 2.5%)
 • บริการห้องรับรองที่สนามบินทั่วโลก LoungeKey ฟรี 2 ครั้ง/ปีปฏิทิน (เฉพาะเจ้าของบัตร ไม่รวมผู้ติดตาม)
 • บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ดอกเบี้ย 0 % 3 เดือน หรือเลือกผ่อนดอกเบี้ยพิเศษได้สูงสุดถึง 10 เดือน
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต ttb absolute วงเงินสูงสุด 16 ล้านบาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี

ทุกการจ่าย

20 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

75,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ชิลล์
5
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 2024
 • ไม่มีค่าธรรมเนียม 3% สำหรับการเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า
 • รับอัตราดอกเบี้ย 9.5% สำหรับลูกค้ารายใหม่ใน 3 รอบบัญชีแรกนับจากวันที่บัตรได้รับอนุมัติ (รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป เป็นอัตราดอกเบี้ยตามปกติ)
 • รับเงินคืน 5% จากดอกเบี้ยที่เรียกเก็บตั้งแต่รอบบัญชีที่ 4 เป็นต้นไป เมื่อมีการ ชำระขั้นต่ำหรือบางส่วน ภายในวันที่ธนาคารกำหนดชำระเงิน
 • บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ดอกเบี้ย 0 % 3 เดือน หรือเลือกผ่อนดอกเบี้ยพิเศษได้สูงสุดถึง 10 เดือน
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต ttb so chill วงเงินสูงสุด 6 ล้านบาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

กรุงศรี วีซ่า แพลทินัม
6
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Krungsri Platinum Credit Card
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 2024
 • รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป ที่ปั้มน้ำมันบางจากที่ร่วมรายการทั่วประเทศ
 • รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 0.6% เมื่อชำระค่าเบี้ยประกันทุกๆ 10,000 บาท/เซลล์สลิป
 • แบ่งจ่ายค่ารักษาพยาบาลนานสูงสุด 10 เดือน ณ โรงพยาบาลชั้นนำที่ร่วมรายการ พร้อมรับเครดิตเงินคืนสูงสุด 42,000 บาท
 • รับคะแนนกรุงศรี 1 คะแนน เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรครบทุก 25 บาท ต่อเซลล์สลิป (มีผลตั้งแต่วันที่ 16 ม.ค. 63 เป็นต้นไป)
 • แลกคะแนนกรุงศรีเป็นไมล์สะสม/คะแนนสะสม กับสายการบินตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด
 • ผ่อนสินค้า Apple 0% นานสูงสุด 10 เดือน

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,280

บาท/ปี

ทีทีบี โซ สมาร์ท
7
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so smart
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 2024
 • รับเงินคืน 1% ทุกการใช้จ่ายโดยเข้าบัญชีเงินฝากทีทีบี โน ฟิกซ์ สูงสุด 2,000บาท/บัญชีบัตร/รอบบัญชี
 • บริการแบ่งจ่าย ttb so goood ดอกเบี้ย 0 % 3 เดือน หรือเลือกผ่อนดอกเบี้ยพิเศษได้สูงสุดถึง 10 เดือน
 • รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุในการเดินทางเมื่อชำระค่าตั๋วเครื่องบินผ่านบัตรเครดิต ttb so smart วงเงินสูงสุด 6 ล้านบาท
 • ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้าและรายปี

รับสูงสุด

1%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

กรุงศรี เจซีบี แพลทินัม
8
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Krungsri JCB Platinum
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 31 ธ.ค. 2024
 • J Dining รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายครบทุก 1,000 บาท/เซลล์สลิป ณ ร้านอาหารทั่วโลก
 • J Shopping รับเครดิตเงินคืน 1% สำหรับรายการใช้จ่ายครบทุก 4,000 บาท/เซลล์สลิป ที่ประเทศญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลีใต้ ไต้หวัน และสิงคโปร์
 • J Service บริการ Airport Lounge ในสนามบินที่ประเทศญี่ปุ่น ฮาวาย จีน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ ไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม เยอรมนี สหราชอาณาจักร
 • J Travel ความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุการเดินทาง ทั้งในและต่างประเทศ วงเงินสูงสุด 6 ล้านบาท
 • J Privilege รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อเติมน้ำมันครบทุก 800 บาท/เซลล์สลิป ที่สถานีบริการน้ำมันบางจาก ที่ร่วมรายการ

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,280

บาท/ปี

กรุงศรี นาว
9
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Krungsri NOW Credit Card
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 2024

5% cashback Online

รับเครดิตเงินคืน 5% เมื่อช้อปออนไลน์ทุกเว็บทุกแอป* (ยกเว้นหมวดประกันและหมวดท่องเที่ยว) เพียงใช้จ่ายครบทุกๆ 500 บาท/เซลล์สลิป จำกัดเครดิตเงินคืนสูงสุด 300 บาท/เดือน

2X point Dining

รับกรุงศรีพอยต์สะสม 2 เท่า ทุกร้านอาหารทั่วโลก* (ยกเว้นการซื้อผ่านช่องทางออนไลน์) เพียงทานอาหารครบทุกๆ 500 บาท/เซลล์สลิป จำกัดสูงสุด 300 คะแนน/เดือน

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,280

บาท/ปี

บัตรแพลทินัมอเมริกัน เอ็กซ์เพรส
10
Issuer Name / Credit Card Type
American Express / American Express
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Amex Platinum
มีโปรสมัครบัตรอยู่ วันนี้ - 30 มิ.ย. 2024
 • ไม่มีการกำหนดวงเงินล่วงหน้า แต่ทั้งนี้ สูงสุด 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • ช่วยควบคุมการใช้จ่ายได้เป็นอย่างดีเพราะต้องชำระค่าใช้จ่ายเต็มจำนวนทุกเดือน
 • ไม่มีดอกเบี้ยเมื่อชำระค่าใช้จ่ายผ่านบัตรเต็มจำนวนตามกำหนด แต่มีค่าปรับซึ่งคิดจากวันที่สรุปยอดรายการหากชำระค่าใช้จ่ายล่าช้ากว่ากำหนด
 • สามารถเข้าใช้ห้องรับรองที่สนามบินทั้งในและต่างประเทศที่ร่วมรายการ อาทิ Priority Pass, International American Express
 • ประกันภัยการเดินทางที่ความคุ้มครองสูงสุด 25 ล้านบาทรับบริการจากแผนกบริการการเดินทางสำหรับสมาชิกแพลทินัม จ-ศ (08.00-00.00) ส และวันหยุดนักขัตฤกษ์ (08.30-19.00) วันอาทิตย์ปิดทำการ
 • คะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

125,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

40,000

บาท/ปี

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16 %
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์