DEBT CLINIC by SAM หรือเป็นที่รู้จักในชื่อคลินิกแก้หนี้ เป็นโครงการของ Social Enterprise Bank (SAM) ที่ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาหนี้สิน โครงการนี้ให้คำปรึกษา ปลดหนี้ และให้ความรู้ทางการเงินเพื่อช่วยให้ผู้คนกลับมายืนหยัดได้อีกครั้ง

รายละเอียดเกี่ยวกับโครงการคลินิกแก้หนี้

 • โครงการคลินิกแก้หนี้เปิดตัวในปี 2560
 • นับตั้งแต่เปิดตัวจนถึงเดือนมีนาคม 2566 ที่ผ่านมาโครงการนี้ได้ช่วยเหลือผู้ที่มีปัญหาหนี้สินแล้วมากกว่า 10,000 ราย

โครงการคลินิกแก้หนี้ช่วยอะไรผู้ที่มีหนี้เสียได้บ้าง ?

 • การรวมหนี้: ช่วยคุณรวมหนี้ทั้งหมดของคุณเป็นเงินกู้เดียวด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่า
 • Hair Cut : ช่วยคุณเจรจากับเจ้าหนี้ของคุณเพื่อลดจำนวนเงินที่คุณเป็นหนี้
 • การยกหนี้: ตัวเลือกนี้เกี่ยวข้องกับการให้เจ้าหนี้ยกหนี้ทั้งหมดหรือบางส่วน

โครงการนี้ยังให้คำปรึกษาและความรู้ทางการเงินเพื่อช่วยให้ผู้คนเรียนรู้วิธีจัดการเงินของพวกเขาและหลีกเลี่ยงหนี้สินในอนาคต

ข้อดี-ข้อเสีย ของคลินิกแก้หนี้ ?

ข้อดี

ข้อเสีย

ช่วยรวมหนี้เป็นก้อนเดียว

ต้องเป็นหนี้เสีย(ขาดส่งเกิน 120 วัน)

ผ่อนได้นานถึง 10 ปี

ไม่รวมหนี้นอกระบบ

มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้ด้านการปลดหนี้

 

ดอกเบี้ยต่ำเพียง 3-5% ต่อปี

 

คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ

 1. เป็นพลเมืองไทย อายุไม่เกิน 70 ปี
 2. มีหนี้เสียรวมกันไม่เกิน 2,000,000 บาท
  หนี้เสียที่ว่าคือ บัตรเครดิต บัตรกดเงินสด สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน
 3. ผิดนัดชำระหนี้ของคุณเป็นเวลาอย่างน้อย 121-150 วัน
 4. ยินดีเข้าร่วมโครงการให้คำปรึกษาและปลดหนี้

ปัจจุบันโครงการฯ ปรับปรุงคุณสมบัติผู้เข้าโครงการจากเดิมต้องมีหนี้บัตรที่เป็นหนี้ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) ก่อนวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566

สถาบันการเงินและ non-bank ที่เข้าร่วมโครงการ

สถาบันการเงิน 13 แห่ง

 1. ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)
 2. ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
 3. ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
 4. ธนาคารไอซีบีซี (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 5. ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
 6. ธนาคารแลนด์แอนด์เฮาส์ จำกัด (มหาชน)
 7. ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
 8. ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
 9. ธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)
 10. ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
 11. ธนาคารทหารไทยธนชาต จำกัด
 12. ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน)
 13. ธนาคารออมสิน

non-bank 19 แห่ง

 1. บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
 2. บริษัท เจนเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
 3. บริษัท บัตรกรุงศรีอยุธยา จำกัด
 4. บริษัท เทสโก้ คาร์ด เซอร์วิสเซส จำกัด
 5. บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
 6. บริษัท อีซี่ บาย จำกัด (มหาชน)
 7. บริษัท ซิตี้คอร์ปลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด*
 8. บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
 9. บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล จำกัด
 10. บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
 11. บริษัท ไอทีทีพี จำกัด
 12. บริษัท เมืองไทย แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 13. บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 14. บริษัท เจ ฟินเทค จำกัด
 15. บริษัท แมคคาเล กรุ๊พ จำกัด (มหาชน)
 16. บริษัท จี แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 17. บริษัท ศักดิ์สยามลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
 18. บริษัท นครหลวง แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
 19. บริษัท คาร์ด เอกซ์ จำกัด

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการสมัคร

 1. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
 2. สำเนาทะเบียนบ้าน
 3. ใบเปลี่ยนชื่อ-ชื่อสกุล (ถ้ามี)
 4. เอกสารการตรวจสอบข้อมูลภาระหนี้จากเครดิตบูโร (ต้องแนบเอกสารให้ครบทุกหน้า)
 5. หนังสือรับรองรายได้ สลิปเงินเดือน 1 เดือน หรือรายการเดินบัญชีย้อนหลัง 3 เดือน
 6. ทวิ 50

ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

 1. ตรวจสอบคุณสมบัติของตนเองว่าเข้าเกณฑ์การสมัครหรือไม้
 2. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์มใบสมัคร ดาวน์โหลดได้ที่นี่
 3. จัดเตรียมเอกสารประกอบการเข้าร่วมโครงการที่กล่าวมาด้านบน
 4. ส่งเอกสารมาที่ ตู้ปณ. 40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905
  (แนะนำส่งผ่านไปรษณีย์ไทย เพื่อสามารถตรวจสอบการจัดส่งและป้องกันการสูญหายของเอกสาร)

สามารถสมัครเข้าร่วมโครงการคลินิกแก้หนี้ได้ผ่านช่องทางไหนบ้าง ?

 • ผ่านทางเว็บไซต์ : www.debtclinicbysam.com หรือ www.คลินิกแก้หนี้.com
 • ผ่านไลน์: @debtclinicbysam
 • ผ่านไปรษณีย์ : ตู้ปณ.40 ปณฝ.ซันทาวเวอร์ส กรุงเทพฯ 10905
 • สำนักงานโครงการ : 1839, 1839/1, 1839/6 โครงการ ดิ อเวนิว รัชโยธิน ชั้น 4 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 • สาขาของ บสส. 4 สาขา
  สาขาสุราษฎร์ธานี -
  213/17 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
  สาขาขอนแก่น - 381/46-47 หมู่ 17 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000
  สาขาพิษณุโลก - 5/16-17 หมู่ 5 ถนนสิงหวัฒน์ ตำบลบ้านคลอง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
  สาขาเชียงใหม่ - 109/4 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง (ท.ล.11) กม.98.7 เทศบาลตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300

จากข้อมูลด้านบนหากยังมีข้อสงสัยในส่วนใดสามารถติดต่อ Call Center 1443 ได้ทุกวันตั้งแต่ 9.00-19.00 น.