Kasikornbank

บัตรเงินด่วนเอ็กซ์เพลสแคช
(Xpress Cash)

Loan Type
สินเชื่อหมุนเวียน
บัตรกดเงินสด สินเชื่อระยะสั้น

วงเงินสูงสุด

500,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

7,500

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

โฆษณา

โปรโมชั่นสินเชื่อ

ดอกเบี้ย 0% 30 วันสำหรับพนักงานประจำ ถึงวันที่ 30 ก.ย. 2566 หลังจากนั้น อัตราดอกเบี้ยเป็นไปตามเกณฑ์ธนาคาร

โปรดจำไว้ว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
ข้อมูลสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้บริการสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย / Kasikornbank
อนุมัติไวสุดภายใน ไม่ระบุ
วงเงินสูงสุด 4,000 - 500,000 บาท
ผ่อนชำระนานสุด ไม่ระบุ
ดอกเบี้ยสูงสุด 25%

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานบริษัท

อายุผู้สมัคร

20-70 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

7,500 บาท/เดือน

อายุงานขั้นต่ำ

6 เดือน (รวมที่ทำงานเก่า)

เจ้าของกิจการ

อายุผู้สมัคร

20-70 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

20,000 บาท/เดือน

อายุกิจการขั้นต่ำ

1 ปี นับจากวันที่จดทะเบียน

เงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

กรณีรายได้ น้อยกว่า 30,000 บาท - ผู้สมัครต้องมีสินเชื่อภายใต้การกำกับอยู่แล้วไม่เกิน 3 สถาบัน - วงเงินสูงสุดจะได้รับไม่เกิน 1.5 เท่า

สิทธิประโยชน์

 • สิทธิประโยชน์ : สามารถผ่อนได้สูงสุดที่ 36 เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นและข้อตกลงกับแต่ละร้านค้า)
 • การผ่อนชำระสินค้า : ใช้ผ่อนชำระซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการได้

รายละเอียดดอกเบี้ยและการชำระขั้นต่ำ

พนักงานบริษัท

 • ดอกเบี้ยสูงสุด : 18 - 25%

เจ้าของกิจการ

 • ดอกเบี้ยสูงสุด : 20 - 25%

เงื่อนไขดอกเบี้ยอื่นๆ

อัตราดอกเบี้ยตั้งแต่ 18%-25%

 • ขั้นต่ำในการชำระสินเชื่อ : 5% สำหรับผู้มีรายได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 15,000 บาท/เดือน 3.3333% สำหรับผู้มีรายได้ น้อยกว่า 15,000 บาท/เดือน
 • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงสุด (กรณีผิดนัดชำระ) : 25%
 • เงื่อนไขดอกเบี้ย (กรณีผิดนัดชำระ) : - สำหรับสินเชือหมุนเวียน ในกรณีที่ผู้กู้ผิดนัดหรือผิดสัญญานี้ไม่ว่าข้อหนึ่งข้อใด นับแต่วันที่ 1 เมษายน 2564 เป็นต้นไป ผู้กู้ตกลงให้ผู้ให้กู้คิดดอกเบี้ยกรณีผิดนัดชำระหนี้บนฐานเงินต้นที่ค้างชำระทั้งจำนวน นับแต่วันที่ผู้ใช้สินเชื่อผิดนัดหรือผิดสัญญาเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ในอัตราเพิ่มขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยกรณีปกติสูงสุดที่ผู้ให้กู้อนุมัติและแจ้งให้ผู้กู้ทราบ อีกไม่เกินร้อยละ 3 (สาม) ต่อปี ทั้งนี้ สำหรับสินเชื่อที่มีการผ่อนชำระเป็นงวด คำนวณบนฐานเงินต้นของ ค่างวดที่ค้างชำระในแต่ละงวด นับแต่วันที่ผู้กู้ผิดนัดหรือผิดสัญญาเป็นต้นไป จนถึงวันที่ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้อง และคำนวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชำระทั้งจำนวนนับถัดจากวันที่ศาลมีคำสั่งประทับรับฟ้องเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น ธนาคารจะเรียกเก็บค่าติดตามทวงถามหนี้สำหรับยอดหนี้ค้างชำระตั้งแต่หนึ่งพันบาทขึ้นไป โดยเรียกเก็บ 50 บาทต่อรอบบัญชี(กรณีค้าง 1 รอบบัญชี) และ 100 บาท/รอบบัญชี (กรณีค้างมากกว่า 1 รอบบัญชี)

วงเงินสินเชื่อ (เท่า)

 • รายได้ น้อยกว่า 30,000 บาท : วงเงินไม่เกิน 1.5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน
 • รายได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 30,000 บาท : วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

วิธีรับเงิน

ช่องทางการรับเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้ง (เฉพาะบัญชีเงินฝากธนาคารกสิกรไทย) หรือ ใช้บัตรกดเงินสดในการเบิกถอน

เงื่อนไขการรับเงิน

 • รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารหลังได้รับการอนุมัติ
 • เบิกถอนจากตู้ ATM : เบิกถอนได้ทุกธนาคารทั่วไทย ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอน
 • รับเงินโอนเข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารเมื่อดำเนินการผ่านบริการทางโทรศัพท์ (K PLUS)

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อเงินด่วน เอ็กซ์เพลสโลน
Issuer Name
Kasikornbank
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อเงินก้อน
Personal Loan Name
Xpress Loan

วงเงินสูงสุด

500,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

7,500

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

15

นาที

สินเชื่อ ดอลฟิน มันนี่
Issuer Name
Kasikornbank
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
Dolfin Money by KBank

วงเงินสูงสุด

300,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

7,500

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

สินเชื่อ K เปย์ให้ก่อน
Issuer Name
Kasikornbank
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
K Pay Later

วงเงินสูงสุด

20,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์
Issuer Name
Kasikornbank
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อเงินก้อน
Personal Loan Name
K-SME Franchise Credit

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

บัตรกดเงินสด

ยูโอบี แคช พลัส
Issuer Name
United Overseas Bank (UOB)
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
UOB Cash Plus

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

1

วัน

บัตรกดเงินสดเบเนฟิตพลัส
Issuer Name
AIRA & AIFUL
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
Benefit Plus

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

5,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

บัตรกดเงินสด เอมันนี่
Issuer Name
AIRA & AIFUL
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
A money

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

5,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

180

นาที

บัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช
Issuer Name
TMBThanachart Bank (TTB)
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
ttb Flash

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

9,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์