Kasikornbank

สินเชื่อเพื่อธุรกิจแฟรนไชส์
(K-SME Franchise Credit)

Loan Type
สินเชื่อเงินก้อน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

โฆษณา

โปรดจำไว้ว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
ข้อมูลสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้บริการสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย / Kasikornbank
อนุมัติไวสุดภายใน ไม่ระบุ
วงเงินสูงสุด 100,000 - 1,000,000 บาท
ผ่อนชำระนานสุด 12 - 120 งวด
ดอกเบี้ยสูงสุด 25%

คุณสมบัติผู้สมัคร

เจ้าของกิจการ

อายุผู้สมัคร

20-70 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด บาท/เดือน

อายุกิจการขั้นต่ำ

ตามเงื่อนไขของธนาคาร

เงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

- ต้องได้รับการอนุมัติสิทธิแฟรนไชส์จากผู้ให้สิทธิ - พิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้

สิทธิประโยชน์

  • สิทธิประโยชน์ : -
  • การผ่อนชำระสินค้า : -

รายละเอียดดอกเบี้ยและการชำระขั้นต่ำ

เจ้าของกิจการ

  • ดอกเบี้ยสูงสุด : 3 - 25%

เงื่อนไขดอกเบี้ยอื่นๆ

คิดอัตราดอกเบี้ยสูงสุดได้ไม่เกิน 25.000% ต่อปี (รวมดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมต่างๆ)

  • ขั้นต่ำในการชำระสินเชื่อ : ตามงวดที่กำหนด
  • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงสุด (กรณีผิดนัดชำระ) : 25%
  • เงื่อนไขดอกเบี้ย (กรณีผิดนัดชำระ) : - คิดอัตราปกติตามสัญญาบวกอีกไม่เกิน 3.000% ต่อปี ของเงินต้นในงวดที่ผิดนัดชำระ

วงเงินสินเชื่อ (เท่า)

พิจารณาตามความสามารถในการชำระหนี้

วิธีรับเงิน

ช่องทางการรับเงิน

โอนเข้าบัญชีธนาคารกสิกรไทย/เบิกเช็คสั่งจ่าย

เงื่อนไขการรับเงิน

  • กำหนดให้ผู้ดูแลลูกค้า จัดทำบันทึกระบุรายละเอียดผู้รับเงินและยอดเงิน โดยแนบเอกสารประกอบ อาทิเช่นเอกสารรับรองสิทธิแฟรนไชส์ ,ใบแจ้งการสั่งซื้อสินค้า, ใบเสร็จรับเงิน , หลักฐานการชำระเงินลงทุน ฯลฯ พร้อมลงนามรับรองเอกสาร
  • กรณีเบิกรับเงินกู้เป็นรายครั้ง การเบิกรับเงินกู้รอบสุดท้ายจะต้องไม่ต่ำกว่า 25% ของวงเงินที่อนุมัติโดยต้องมีเอกสารส่งมอบพื้นที่ /เอกสารยืนยันการเปิดดำเนินกิจการจาก แฟรนไชส์ซอร์ หรือบริษัทที่ปรึกษาของแฟรนไชส์ซอร์ ประกอบการเบิกรับเงินกู้งวดสุดท้าย

ธนาคารกสิกรไทย

สินเชื่อเงินด่วน เอ็กซ์เพลสโลน
Issuer Name
Kasikornbank
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อเงินก้อน
Personal Loan Name
Xpress Loan

วงเงินสูงสุด

500,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

7,500

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

15

นาที

สินเชื่อ ดอลฟิน มันนี่
Issuer Name
Kasikornbank
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
Dolfin Money by KBank

วงเงินสูงสุด

300,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

7,500

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

บัตรเงินด่วนเอ็กซ์เพลสแคช
Issuer Name
Kasikornbank
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
Xpress Cash

วงเงินสูงสุด

500,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

7,500

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

สินเชื่อ K เปย์ให้ก่อน
Issuer Name
Kasikornbank
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
K Pay Later

วงเงินสูงสุด

20,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์