บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

24 บัตรเครดิตบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (AEON Thana Sinsap (Thailand))

บัตรเครดิต

อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON Royal Orchid Plus World Mastercard

ทุกการจ่าย

15 บาท

รับ 1 ไมล์

รายได้ขั้นต่ำ

70,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

12,000

บาท/ปี

บิ๊กซี แพลทินัม วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
BigC Platinum Visa

ทุกการจ่าย

20 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

500

บาท/ปี

อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON Royal Orchid Plus JCB Platinum Card

ทุกการจ่าย

20 บาท

รับ 1 ไมล์

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

3,000

บาท/ปี

อิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON Royal Orchid Plus Visa Platinum Card

ทุกการจ่าย

20 บาท

รับ 1 ไมล์

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

3,000

บาท/ปี

บิ๊กซี เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Big C World Mastercard

ทุกการจ่าย

20 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,000

บาท/ปี

อิออน คลาสสิค เจซีบี
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON JCB CLASSIC

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

ทีดีพี วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
TDP Visa Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

อิออน คลาสสิค วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON VISA CLASSIC

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

อิออน โกลด์ เจซีบี
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON GOLD JCB

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

20,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

500

บาท/ปี

อิออน โกลด์ มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON GOLD Mastercard

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

20,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

500

บาท/ปี

อิออน เอ็ม เจน วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON M GEN VISA Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

อิออน โกลด์ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON GOLD VISA

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

20,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

500

บาท/ปี

บี-ควิก วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
B-Quik Visa Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

อิออน คลาสสิค มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON Mastercard CLASSIC

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

คลับไทยแลนด์ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Club Thailand Card Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,200

บาท/ปี

คลับไทยแลนด์ มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Club Thailand Card Mastercard

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,200

บาท/ปี

คลับไทยแลนด์ เจซีบี
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Club Thailand Card JCB

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,200

บาท/ปี

ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Tang Hua Seng Visa Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

อิออน แรบบิท
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON Rabbit Credit Card

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

อิออน เวลล์เนส แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON Wellness Platinum Credit Card

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,500

บาท/ปี

เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
J-Premier Platinum Card

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

500

บาท/ปี

ดิจิทัล อิออน เน็กซ์เจน
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON NextGen Digital

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

อิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / Unionpay
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON-UnionPay Platinum Card

รับสูงสุด

3%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

500

บาท/ปี

กิฟฟารีน วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Giffarine Visa Card

รับสูงสุด

1%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16 %
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

โฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์