ทีดีพี วีซ่า

บัตรเครดิต ทีดีพี วีซ่า
(TDP Visa Card)

Credit Card Type
AEON Thana Sinsap (Thailand) | VISA
เด็กจบใหม่ ช้อปปิ้ง ส่วนลด ผ่อน 0%

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 25 บาท รับ 1 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต อิออน ธนสินทรัพย์ / AEON Thana Sinsap
ผู้ให้บริการเครือข่าย VISA
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 52 วัน
วงเงินสูงสุด สูงสุด 5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 200 บาท

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อปี ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-65 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน และที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการของอิออน

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือไม่น้อยกว่า 500 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 18 ปี ขึ้นไป
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 5
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไป เมื่อมียอดใช้จ่ายต่อปี ตั้งแต่ 120,000 บาทขึ้นไป

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า 3 % ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 1,000 บาท และ
  ไม่เกิน 100% ของวงเงินเบิกถอนเงินสด และไม่เกิน 30,000 บาท/วัน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 200.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 200 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 107 บาท/งวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : - ชำระผ่านเครื่องรับชำระเงินอิออน ทุกสาขา - หักบัญชีธนาคารอัตโนมัติ (ธ.ทหารไทย,ธ.กรุงไทย, ธ.ซีไอเอ็มบี,ธ.กรุงเทพ,ธ.กรุงศรีอยุธยา,ธ.ไทยพาณิชย์,ธ.กสิกรไทย,ธนาคารแห่งโตเกียว-มิตซูบิชิ ยูเอฟเจ และ ธนาคาร ซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น - ชำระผ่านอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่น
 • ชำระผ่านระบบ Online : ชำระผ่าน Internet หรือ Mobile Banking ของธนาคารต่างๆ ค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารกำหนด
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : ชำระโดยหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ โดยไม่มีค่าธรรมเนียมผ่าน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารทหารไทย ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ธนาคารธนชาต ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ้ง คอร์ปอเรชั่น
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - ธนาคารยูโอบี 15 บาท/รายการ - ธนาคารทหารไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารออมสิน 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงเทพ 20 บาท/รายการ - ธนาคารธนชาต 10 บาท/รายการ - ธนาคารเพื่อการเกษตร 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด - ธนาคารยูโอบี 20 บาท/รายการ - ธนาคารทหารไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงไทย 20 บาท/รายการ - ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารออมสิน 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงเทพ 20 บาท/รายการ - ธนาคารธนชาต 10 บาท/รายการ - ธนาคารเพื่อการเกษตร 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 30 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 30 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 30 บาท/รายการ
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : - ที่ทำการไปรษณีย์: 10 บาท/ รายการ (ไม่รวม VAT) - เคาน์เตอร์เซอร์วิส : 15 บาท/ รายการ - จุดชำระเงินในเครือเซ็นทรัลกรุ๊ป : 10 บาท/ รายการ - จุดรับชำระเงินทรูมันนี่ : 15 บาท/ รายการ - จุดชำระเงิน เทสโก้ โลตัส : 10 บาท/ รายการ - จุดชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น : 12 บาท/รายการ - จุดบริการแคชเชียร์ บิ๊กซี : 10 บาท/รายการ
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ตามอัตราที่ไปรษณีย์กำหนด

บัตรเครดิตอิออน ธนสินทรัพย์

อิออน เอ็ม เจน วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
AEON M GEN VISA Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

บี-ควิก วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
B-Quik Visa Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

ตั้งฮั่วเส็ง วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Tang Hua Seng Visa Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

200

บาท/ปี

บิ๊กซี แพลทินัม วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
AEON Thana Sinsap / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
BigC Platinum Visa

ทุกการจ่าย

20 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

500

บาท/ปี

บัตรเครดิต เด็กจบใหม่

ทีทีบี โซ ชิลล์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แกร็บ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Grab Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

ซิตี้ ลาซาด้า มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Lazada MasterCard

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์