Land and Houses

ออมทรัพย์ดิจิทัล โปรฟิต

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.25-1.75

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

2,000

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

0.25% - 1.75%* ขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก

ไม่เกิน 3,000,000 บาท : 1.50%

ส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท : 1.75%

ส่วนที่เกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป : 0.25%

*1.75% คืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์เงินฝากออมทรัพย์ดิจิทัล โปรฟิต สำหรับยอดเงินฝากส่วนที่เกิน 3,000,000 บาท ถึง 5,000,000 บาท

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / Land and Houses
ดอกเบี้ยต่อปี 0.25-1.75%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 2,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

15 ปีขึ้นไป

1. เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น และสมัครผ่าน LHB You (Mobile Banking Application)

2. เปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา (ไม่สามารถเปิดบัญชีร่วมได้)

3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท

4. กำหนดเงินคงเหลือในบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท ลูกค้าจะไม่สามารถทำรายการ ถอน/โอน จนทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทได้ ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเงินเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้น

5. หากยอดเงินคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์บาท นับจากวันที่เปิดบัญชี เป็นระยะเวลา 30 วัน ธนาคารจะ ดำเนินการปิดบัญชีโดยอัตโนมัติ

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

  • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า
  • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.
  • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

  • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
  • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 500,000,000 บาท

1. ช่องทาง Mobile Banking Application ทำรายการโอน ฝาก/ถอน หรือชำระไม่จำกัดจำนวนครั้ง

- Banking Agent (7-Eleven) ทำรายการฝาก/ถอน ตามเงื่อนไข ดังนี้

- ฝากเงิน ทำรายการสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง หรือสูงสุดไม่เกิน 99,999 บาทต่อบัญชี

- ถอนเงิน ทำรายการสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง หรือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อวัน (รวมทุกบัญชี)

หมายเหตุ ต้องใช้บัตรประชาชนในการประกอบการทำธุรกรรมทุกครั้ง

2. สาขาธนาคาร สามารถทำรายการฝากเงินได้เท่านั้น (ไม่สามารถทำรายการถอน/ถอนโอน ยกเว้นแบบมีสมุดคู่ฝาก)

- การถอน เงินข้ามเขตธนาคารฯจะมีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและบริการตามประกาศของธนาคารฯ

- การฝากข้ามเขตผ่านสาขาธนาคารฯ จะมีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและบริการตามประกาศของธนาคารฯ

- การโอน เงินข้ามเขตธนาคารฯจะมีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและบริการตามประกาศของธนาคารฯ

ค่าธรรมเนียม

  • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
  • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 10 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : 100 บาท/บัญชี
  • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีบริการ
  • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200-300 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 400 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ย้อนหลังจากเดือนปัจจุบัน - น้อยกว่า 6 เดือน 100 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 200 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - มากกว่า 12 เดือน ถึง 24 เดือน 300 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - มากกว่า 24 เดือน 400 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี
  • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 100 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 180 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์