Land and Houses

ออมทรัพย์ดิจิทัล บียู แม็กซ์

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.25-6.00

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

0.25% - 6.00%* ขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก

ไม่เกิน 10,000 บาท : 6.00%

ส่วนที่เกิน 10,000 บาท ถึง 100 ล้านบาท : 0.25% (เฉลี่ย 0.25% - 6.00%)

*6.00% คือ อัตราดอกเบี้ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ที่ยอดเงินฝาก 10,000 บาท เท่านั้น โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบอัตราก้าวหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / Land and Houses
ดอกเบี้ยต่อปี 0.25-6.00%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

15 ปีขึ้นไป

1. เปิดบัญชี 1 ราย ต่อ 1 บัญชีเท่านั้น และสมัครผ่าน LHB You (Mobile Banking Application) เท่านั้น

2. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา สัญชาติไทย และมีอายุตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยมีบัญชีใดๆ กับทางธนาคารมาก่อน (ลูกค้าใหม่ / New CIF)

3. จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 2,000 บาท ลูกค้าไม่สามารถทำรายการ ถอนเงิน/โอนเงิน จนทำให้ยอดเงินคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาทได้ ยกเว้นกรณีการทำรายการถอนเงินเพื่อขอปิดบัญชีเท่านั้น

4. หากยอดคงเหลือในบัญชีเป็นศูนย์บาท นับจากวันที่เปิดบัญชี เป็นเวลา 30 วัน ธนาคารจะดำเนินการปิดบัญชีอัตโนมัติ

ระยะเวลาการรับเปิดบัญชี ตั้งแต่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 ถึง 31 ธันวาคม 2566 หรือจนกว่ายอดเงินฝากรวมทั้งแคมเปญครบ 400 ล้านบาท

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

  • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า
  • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.
  • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

  • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
  • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 100,000,000 บาท

1. ช่องทาง Mobile Banking Application ทำรายการโอน ฝาก/ถอน หรือชำระไม่จำกัดจำนวนครั้ง

- Banking Agent (7-Eleven) ทำรายการฝาก/ถอน ตามเงื่อนไข ดังนี้

- ฝากเงิน ทำรายการสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาทต่อครั้ง หรือสูงสุดไม่เกิน 99,999 บาทต่อบัญชี

- ถอนเงิน ทำรายการสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง หรือสูงสุดไม่เกิน 20,000 บาทต่อวัน (รวมทุกบัญชี)

หมายเหตุ ต้องใช้บัตรประชาชนในการประกอบการทำธุรกรรมทุกครั้ง

2. สาขาธนาคาร สามารถทำรายการฝากเงินได้เท่านั้น (ไม่สามารถทำรายการถอน/ถอนโอน ยกเว้นแบบมีสมุดคู่ฝาก)

- การถอน เงินข้ามเขตธนาคารฯจะมีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและบริการตามประกาศของธนาคารฯ

- การฝากข้ามเขตผ่านสาขาธนาคารฯ จะมีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและบริการตามประกาศของธนาคารฯ

- การโอน เงินข้ามเขตธนาคารฯจะมีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและบริการตามประกาศของธนาคารฯ

ค่าธรรมเนียม

  • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
  • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
  • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีบริการ
  • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200-300 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 400 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ย้อนหลังจากเดือนปัจจุบัน - น้อยกว่า 6 เดือน 100 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 200 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - มากกว่า 12 เดือน ถึง 24 เดือน 300 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - มากกว่า 24 เดือน 400 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี
  • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์