Land and Houses

แคมเปญเงินฝากประจำพิเศษ 10 เดือน

Loan Type
เงินฝากประจำ

ดอกเบี้ยต่อปี

2.00

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

100,000

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ / Land and Houses
ดอกเบี้ยต่อปี 2.00%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ไม่ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 10 เดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 100,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

7 ปีขึ้นไป

1. สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา

2. การเปิดบัญชีครั้งแรก หรือการฝากเพิ่มแต่ละครั้งขั้นต่ำ 100,000 บาท ขึ้นไป และยอดเงินฝากรวมทั้งบัญชีเดี่ยว และ/หรือ บัญชีร่วมต้องมียอดรวมกันไม่เกิน 100,000,000 ต่อรายลูกค้า (ทุกสาขา/ทุกช่องทางรวมกัน)

3. ลูกค้าสามารถเปิดบัญชีที่สาขาธนาคาร แบบมีสมุดคู่ฝาก และเปิดบัญชีผ่านช่างทางแอพพลิเคชั่น LHB YOU (แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก)

4. ระยะเวลารับฝาก ตั้งแต่วันที่ 10 กรกฎาคม 2566 - 31 ตุลาคม 2566

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดระยะเวลาเงินฝาก
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • ฝาก < 3 เดือน : จะไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝาก >= 3 เดือน : จะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ต่ำสุด และอัตราดอกเบี้ยรับต้องเสียภาษี

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 100,000 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 100,000,000 บาท
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ได้

การฝากเงิน

 • ฝากได้ทุกสาขาของธนาคารการ

การถอนเงิน

 • สามารถถอนเงินบางส่วนได้ แต่ต้องไม่ต่ำกว่า 100,000 บาท กรณีต้องการถอนต่ำกว่าที่ธนาคารผู้ฝากต้องถอนปิดรายการฝากนั้น
 • สามารถถอนเงินและปิดบัญชีได้ทุกสาขาทั่วประเทศ
 • การถอน เงินข้ามเขตธนาคารฯจะมีการเรียกเก็บอัตราค่าธรรมเนียมและบริการตามประกาศของธนาคารฯ

การต่ออายุบัญชี

- แบบสมุดคู่ฝาก ต่ออายุเงินฝากเป็นประเภทเดิม - แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (E-Passbook) ฝากต่ออัตโนมัติเป็นเงินฝากประจำทั่วไป 12 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200-300 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 400 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ย้อนหลังจากเดือนปัจจุบัน - น้อยกว่า 6 เดือน 100 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - ตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 12 เดือน 200 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - มากกว่า 12 เดือน ถึง 24 เดือน 300 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี - มากกว่า 24 เดือน 400 บาท ต่อครั้งต่อบัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์