CIMB THAI Bank

เงินฝากออมทรัพย์ CIMB Thai Junior Savers

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.20

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

500

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

0% - 0.20%* ขึ้นกับยอดเงินฝาก

< 10,000 บาท : 0.00%

>= 10,000 บาท : 0.20%

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย / CIMB THAI Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.20%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

แรกเกิด - 15 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่เปิดบัญชี

 • เปิดได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น
 • เป็นบัญชีประเภท "โดย" ซึ่งระบุชื่อบัญชีเป็น " (ชื่อบุตร) โดย (ชื่อบิดา หรือชื่อมารดา หรือชื่อผู้ปกครอง (ที่ศาลแต่งตั้ง) หรือชื่อผู้รับบุตรบุญธรรม แล้วแต่กรณี)"

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบยอดรวม
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกสิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 0 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด
 • หากยอดเงินฝากในบัญชี ณ สิ้นวัน ต่ำกว่า 3,000 บาท ถือว่าผิดเงื่อนไข จะไม่ได้รับสิทธิความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลในวันถัดไป จนกว่าจะมียอดเงินฝากในบัญชีตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

ประกัน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

 • บริษัท : บมจ.ซมโปะ ประกันภัย (ประเทศไทย)
 • วงเงินคุ้มครอง : <p><strong>10 เท่าของยอดเงินฝากคงเหลือในบัญชีก่อนวันประสบอุบัติเหตุ 1 วัน สูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาท</strong></p>

ความคุ้มครอง

 • ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (อบ.2) สำหรับบิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้รับบุตรบุญธรรมที่มีอายุไม่เกิน 65 ปี
 • วงเงินสูงสุดไม่เกิน 1,000,000 บาทต่อราย

ข้อยกเว้นที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

 • บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองหรือผู้รับบุตรบุญธรรม มีอายุเกินกว่า 65 ปี

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 50 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 20 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ครั้งละ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากซีไอเอ็มบี ไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์