CIMB THAI Bank

เงินฝากประจำพิเศษ 18 เดือน สำหรับลูกค้า CIMB Preferred

Loan Type
เงินฝากประจำ

ดอกเบี้ยต่อปี

2.60

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

100,000

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย / CIMB THAI Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 2.60%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ไม่ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 18 เดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 100,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

7 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่เปิดบัญชี

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

เงินฝากออมทรัพย์

 • สำหรับลูกค้าบุคคลธรรมดา ที่เป็นสมาชิก CIMB Preferred

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนด หรือ รายเดือน
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้ หรือ เลือกโอนเข้าบัญชีเงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • ถอนเงินเมื่อฝาก < 3 เดือน : ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ถอนเงินเมื่อฝาก >= 3 เดือน : ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ พร้อมหักภาษี (ถ้ามี)
 • กรณีรับดอกเบี้ยรายเดือน จะต้องถอนเงินต้นทั้งจำนวน หากดอกเบี้ยที่ผู้ฝากได้รับไปแล้ว > ดอกเบี้ยที่พึงได้รับตามระยะเวลาที่ฝากไว้จริง : ธนาคารจะหักเงินต้นเท่ากับจำนวนเงินที่ได้รับเกินไป พร้อมหักภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 100,000 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ได้
 • ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไปนับจากวันที่ฝาก แต่ไม่ครบกำหนดตามระยะเวลาฝาก ธนาคารจ่ายดอกเบี้ยที่อัตราเงินฝากออมทรัพย์ ประเภทบุคคลธรรมด (ช่อง1) ของจำนวนเงินที่ถอน (ทั้งกรณีถอนบางส่วนและถอนทั้งจำนวน) โดยหักภาษี ณ ที่จ่าย ตามเงื่อนไขที่กรมสรรพากรกำหนด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป สำหรับยอดเงินฝากที่คงเหลือของรายการที่ถอนบางส่วนธนาคารจะจ่ายดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยตามประกาศ ณ วันที่ฝาก โดยจะไม่นำไปรวมเป็นวงเงินฝากรวมกับรายการฝากอื่นๆ
 • การถอนเงินในกรณีรับดอกเบี้ยรายงวด จะต้องถอนทั้งจำนวน ห้ามถอนเพียงบางส่วน

การต่ออายุบัญชี

หากผู้ฝากไม่มาถอนหรือไม่มีคำสั่งอย่างอื่นหรือไม่สามารถติดต่อผู้ฝากได้ ธนาคารจะต่ออายุเงินฝาก ประเภทเงินฝากประจำสมุดคู่ฝาก 12 เดือน โดยถือดอกเบี้ยและเงื่อนไขการฝากตามประกาศของธนาคารในขณะนั้น หรือ โอนทั้งเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยที่หักภาษี ณ ที่จ่ายเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่ลูกค้าแจ้งไว้พร้อมกับการเปิดบัญชี

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากซีไอเอ็มบี ไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์