ยูเนี่ยนเพย์ คลาสสิค กสิกรไทย

บัตรเครดิต ยูเนี่ยนเพย์ คลาสสิค กสิกรไทย
(Unionpay Classic KBank)

Credit Card Type
Kasikornbank | Unionpay
เด็กจบใหม่ สะสมคะแนน ประกัน/คุ้มครอง ต่างชาติสมัครได้

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

Buying rate +0.02 จากอัตราปกติ

Selling rate - 0.02 จากอัตราปกติ

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 25 บาท รับ 2 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต กสิกรไทย / Kasikornbank
ผู้ให้บริการเครือข่าย Unionpay
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน
วงเงินสูงสุด 2-5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 1,050 บาท

ฟรีค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก สำหรับปีต่อไปเมื่อซื้อสินค้าและบริการครบ 12 ครั้ง/ปี จะฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-80 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

 • กรณีเป็นผู้มีรายได้ประจำ ต้องมีอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้มีเงินออม ต้องมีเงินฝากประจำและ/หรือ เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ใดๆไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาทเป็นระยะเวลาไม่น้องกว่า 6 เดือน
 • กรณีผู้ประกอบการ ต้องดำเนินธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • กรณีชาวต่างชาติที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย รายได้ประจำ 50,000 บาท/เดือนขึ้นไป

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือไม่น้อยกว่า 0 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า
  เงื่อนไข:
  - สําหรับการซื้อสินค้า/บริการ ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่บันทึกรายการจนถึงวันที่ชําระเงินคืน
  - สําหรับการเบิกเงินสดล่วงหน้า ธนาคารจะเริ่มคิดดอกเบี้ยนับตั้งแต่วันที่เบิกเงินสดจนถึงวันที่ชําระเงินคืน
  - รายการเบิกเงินสดล่วงหน้าจะไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 15–80 ปี
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 10
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

ปีแรก ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีสำหรับปีต่อไปเมื่อซื้อสินค้าและบริการครบ 12 ครั้ง/ปีฟรีค่าธรรมเนียมรายปี

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : ค่าธรรมเนียมยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% โดยมียอดขั้นตํ่าในการเบิกถอน เงินสดแต่ละครั้งไม่น้อยกว่า 2,000 บาท
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 2,000 บาท และ
  ถอนได้ต่อวันไม่เกิน15,000 บาท สามารถเบิกถอนเงินสดล่วงหน้าได้สูงสุด 100% ของวงเงิน (ขึ้นกับประวัติการชำระ)

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 200.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : 100-200 บาท/ครั้ง
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 107 บาท/งวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่เกิน 2% ของจำนวนภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : ผ่านช่องทางของธนาคารทุกช่องทาง
 • ชำระผ่านระบบ Online : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : ขึ้นกับผู้ให้บริการ (ของคนอื่นระบุ) เคาน์เตอร์เซอวิส 15 บาท AIS 15 บาท Lotus's 10 บาท Big C 10 บาท True Money 15 บาท
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิตกสิกรไทย

พีทีทีบลูเครดิตการ์ดวีซ่าแพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
PTT Blue Card Visa Platinum

ทุกการจ่าย

20 บาท

รับ 25 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

วีซ่า เดอะแพสชั่นกสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
THE PASSION Credit Card

ทุกการจ่าย

30 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

70,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,000

บาท/ปี

วันสยามกสิกรไทยอินฟินิท
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
OneSiam KBank Visa Infinite

รับสูงสุด

30%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

30,000

บาท/ปี

เจซีบีคลาสสิกกสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
JCB Classic KBank

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

บัตรเครดิต เด็กจบใหม่

ทีทีบี โซ ชิลล์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แกร็บ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Grab Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

ซิตี้ ลาซาด้า มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Lazada MasterCard

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์