ซิตี้ ลาซาด้า มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิต ซิตี้ ลาซาด้า มาสเตอร์การ์ด
(Citi Lazada MasterCard)

Credit Card Type
Citibank Thailand | Mastercard
เด็กจบใหม่ ช้อปปิ้ง สะสมคะแนน ส่วนลด ผ่อน 0% ต่างชาติสมัครได้

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

สมัครบัตรเครดิต

ลิ้งก์สมัครบัตรเครดิตด้านบนจะพาไปยังหน้าสมัคนบัตรเครดิต UOB
เนื่องจากธนาคารยูโอบีได้เข้าซื้อกิจการธนาคารลูกค้ารายย่อยของซิตี้กรุ๊ปในประเทศไทย และช่วงต้นปี 2567 ทางธนาคาร UOB จึงได้ทยอยออกบัตรใหม่ให้กับลูกค้าปัจจุบันของบัตรเครดิตซิตี้

จุดเด่นบัตรเครดิต

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 25 บาท รับ 10 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต ซิตี้แบงก์ / Citibank Thailand
ผู้ให้บริการเครือข่าย Mastercard
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 55 วัน
วงเงินสูงสุด สูงสุด 5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 2,000 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมถึง 60,000 บาท/ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-60 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบัตรเครดิตซิตี้แบงก์

1. สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 15,000 บาทขึ้นไป

 • พนักงานบริษัท, ข้าราชการ, พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีอายุงานเกิน 4 เดือน
 • เจ้าของกิจการ ต้องมีใบจดทะเบียนธุรกิจเกิน 1 ปี
 • ผู้มีเงินออม: มีเงินฝากประจำไม่น้อยกว่า 500,000 บาทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือนและ/หรือเงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ใดๆไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

2. สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือไม่น้อยกว่า 0 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 15-80 ปี
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 4
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมถึง 60,000 บาท/ปี

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : ค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินหมายรวมถึง Citi PayAll และเงินสดโทรสั่งได้
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 0 บาท และ
  ไม่เกิน 100% ของวงเงิน และไม่เกิน 350,000 บาท/วัน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 200.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง เงื่อนไข: ยกเว้นค่าธรรมเนียมสำหรับการขอผ่านทางระบบโทรศัพท์อัตโนมัติโดยให้ส่งกลับอัตโนมัติทางโทรสาร
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : 100-200 บาท/ครั้ง
  เงื่อนไข:
  200 บาท/ครั้ง (100 บาท/ครั้ง ถ้าเป็นรายการใช้ผ่านบัตรวีซ่าที่ใช้ภายในประเทศ)
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาท/งวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่เกิน 2% ของจำนวนภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : ชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารซิตี้แบงก์ ดังนี้ - ชำระโดยหักบัญชีธนาคาร - ชำระผ่านเครื่อง ATM ของธนาคารซิตี้แบงก์ - ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ของธนาคารซิตี้แบงก์ - ชำระผ่านระบบอินเตอร์เน็ต ของธนาคารซิตี้แบงก์ - ชำระโดยการส่งเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์
 • ชำระผ่านระบบ Online : - ชำระผ่านเครื่อง Internet หรือ Mobile Banking ของธนาคารซิตี้แบงก์ ไม่มีค่าธรรมเนียม - ชำระผ่านเครื่อง Internet หรือ Mobile Banking ของธนาคารอื่น เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - ธนาคารทหารไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท/รายการ - ธนาคารซีไอเอ็มบี 20 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด - ธนาคารทหารไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 20 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 30 บาท/รายการ - ธนาคารซีไอเอ็มบี 20 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท/รายการ
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - ธกส 10 บาท/รายการ - ธนาคารทิสโก้ 15 บาท/รายการ - ธนาคารซีไอเอ็มบี 20 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงไทย 25 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 25 บาท/รายการ - ธนาคารทหารไทย 25 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงเทพ 30 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 50 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด - ธกส 15 บาท/รายการ - ธนาคาร ทิสโก้ 25 บาท/รายการ - ธนาคาร ซีไอเอ็มบี 20 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงไทย 25 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 40 บาท/รายการ - ธนาคารทหารไทย 45 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงเทพ 50 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 50 บาท/รายการ
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - ที่ทำการไปรษณีย์ 10 บาท/ รายการ - โลตัส 10 บาท/ รายการ - เอ็มเปย์ สเตชั่น 10 บาท/ รายการ - ทรู มันนี (เคาน์เตอร์) 7 บาท/ รายการ - เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท/ รายการ เขตต่างจังหวัด - ที่ทำการไปรษณีย์ 15 บาท/ รายการ - โลตัส 10 บาท/ รายการ - เอ็มเปย์ สเตชั่น 10 บาท/ รายการ - ทรู มันนี (เคาน์เตอร์) 7 บาท/ รายการ - เคาน์เตอร์เซอร์วิส 20 บาท/ รายการ
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : - ชำระผ่านโทรศัพท์อัตโนมัติของธนาคารซิตี้แบงก์ไม่มีค่าธรรมเนียม - ชำระผ่านเครื่องโทรศัพท์อัตโนมัติ ของธนาคารอื่น เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - ธนาคารทหารไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด - ธนาคารทหารไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 20 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 30 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท/รายการ
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิตซิตี้แบงก์

ซิตี้ แกร็บ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Grab Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

ซิตี้ รีวอร์ด มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Rewards MasterCard

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 5 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

3,800

บาท/ปี

ซิตี้ รีวอร์ด วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Rewards Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 5 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

3,800

บาท/ปี

ซิตี้ พรีเมียร์ มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Premier MasterCard

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

บัตรเครดิต เด็กจบใหม่

กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Krungsri Lady Titanium

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

802

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ชิลล์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แกร็บ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Grab Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์