เคทีซี รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด

บัตรเครดิต เคทีซี รอยัล ออร์คิด พลัส เวิลด์ มาสเตอร์การ์ด
(KTC - ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD)

Credit Card Type
Krungthai Card PCL (KTC) | Mastercard
ช้อปปิ้ง สะสมคะแนน Airport Lounge

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

สมัครบัตรเครดิต

จุดเด่นบัตรเครดิต

"- รับคะแนน KTC FOREVER x3 เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ครบทุก 600,000 บาทในหมวดร้านอาหาร ช้อปปิ้ง ท่องเที่ยว ในประเทศไทย และการใช้จ่ายเป็นสกุลเงินต่างประเทศ (ยกเว้น 31 ประเทศในเขตเศรษฐกิจยุโรปและสาธารณรัฐประชาชนจีน) ตั้งแต่ 1 ม.ค. 66 - 31 ธ.ค. 66 (ไม่จำกัดยอดรับคะแนนสะสมสูงสุดและคะแนนสะสมไม่มีวันหมดอายุ)

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 25 บาท รับ 3 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต บัตรกรุงไทย / KTC
ผู้ให้บริการเครือข่าย Mastercard
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน
วงเงินสูงสุด 5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 5,000 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 5,000 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อมียอดใช้จ่ายในรอบปีที่ครบกำหนดครบ 600,000 บาท กรณีที่ยอดใช้จ่ายในรอบปีที่ครบกำหนดไม่ถึง จะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม 5,000 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

ต้องเป็นผู้ที่ได้รับเชิญเท่านั้น โดยเป็นผู้บริหารของบริษัทในเครือ หรือผู้บริหารของพันธมิตรทางธุรกิจของเคทีซีเท่านั้น

 • ปัจจุบันไม่มีการออกบัตร KTC – ROYAL ORCHID PLUS WORLD MASTERCARD แล้ว"

แต่สมาชิกบัตรเดิมยังใช้งานได้อยู่ จนกว่าบัตรจะหมดอายุ และจะออกบัตรใหม่ 'KTC WORLD MASTERCARD' ให้แทน

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 100% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือไม่น้อยกว่า 0 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า
  เงื่อนไข:
  - กรณีจ่ายล่าช้า จะถูกเรียเก็บค่าติดตามหนี้ และดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ใช้บัตร
  - กรณีจ่ายไม่ครบ จะถูกเรียกเก็บดอกเบี้ย + ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินตั้งแต่วันที่ใช้บัตร

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ถึงไม่เกิน 80 ปี และหากอายุต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ ต้องมีหนังสือยินยอมจากบิดา/มารดา/ผู้แทนโดยชอบธรรม เว้นแต่เป็นบุตรของผู้ถือบัตรหลัก
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 999
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

ใบที่ 1-2 ไม่มีค่าธรรมเนียม ใบที่ 3 ขึ้นไป 5,000 บาท/บัตร/ปี

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : เริ่มคิดดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตั้งแต่วันที่ทำรายการ ของยอดเงินที่เบิกถอนแต่ละครั้ง (เบิกถอนไม่ต่ำกว่า 500 บาทต่อครั้ง)
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 500 บาท และ
  100% ของยอดวงเงินคงเหลือขณะนั้น และสูงสุดไม่เกิน 400,000 บาท/วัน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 200.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 50 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง เงื่อนไข: ต่อบัตร / ต่อรอบบัญชี / ต่อครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : 100-300 บาท/ครั้ง
  เงื่อนไข:
  ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ
  - 300 บาท/ครั้ง/รายการใช้จ่ายผ่านบัตร MASTERCARD
  - 100 บาท/ครั้ง/รายการใช้จ่ายผ่านบัตร VISA
  - 100 บาท/ครั้ง/รายการใช้จ่ายผ่านบัตร JCB
  - 100 บาท/ครั้ง/รายการใช้จ่ายผ่านบัตร UNIONPAY
  ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 50 บาท/งวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่เกิน 1% ของจำนวนภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : - KTC TOUCH ทุกสาขา - เคาน์เตอร์ธนาคารกรุงไทย - เช็คผ่านทางไปรษณีย์
 • ชำระผ่านระบบ Online : ชำระผ่านระบบ Internet / Mobile banking เขต กทม. และปริมณฑล (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 บาท* ธนาคารไทยพาณิชย์ 10 บาท* ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท* ธนาคารกรุงเทพ 10 บาท* ธนาคารออมสิน 10 บาท* ธนาคารยูโอบี 10 บาท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 10 บาท* ธนาคารทหารไทยธนชาต 10 บาท* เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 20 บาท* ธนาคารไทยพาณิชย์ 10 บาท* ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท* ธนาคารกรุงเทพ 20 บาท* ธนาคารออมสิน 10 บาท ธนาคารยูโอบี 20 บาท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 10 บาท* ธนาคารทหารไทยธนชาต 10 บาท* * ธนาคารอื่นคิดค่าธรรมเนียมสำหรับเงินส่วนเกินที่ชำระเงิน - ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยการหักจากบัญชีทันทีในอัตราที่กำหนด ชำระผ่าน Mobile Application เขต กทม. และปริมณฑล (บาท/รายการ) ทรูมันนี่ วอลเล็ท แอฟพลิเคชั่น 15 บาท* ช้อปปี้เพย์ 15 บาท* ช้อปปี้ แอปพลิเคชั่น 15 บาท* เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ) ทรูมันนี่ วอลเล็ท แอฟพลิเคชั่น 15 บาท* ช้อปปี้เพย์ 15 บาท* ช้อปปี้ แอปพลิเคชั่น 15 บาท* * จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ให้บริการ - อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่จะเรียกเก็บโดยผู้ให้บริการ
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ธนาคารกรุงไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : เขต กทม. และปริมณฑล (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 10 บาท ธนาคารกสิกรไทย 10 บาท ธนาคารออมสิน 10 บาท เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 20 บาท ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท ธนาคารออมสิน 15 บาท - ต้องนำเงินสดเข้าบัญชีก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 1 วันทำการ กรณีเช็ค ล่วงหน้า 3 วันทำการ - ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียม โดยการหักจากบัญชีเงินฝากอัตโนมัติในอัตราที่กำหนด
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ธนาคารกรุงไทย ไม่มีค่าธรรมเนียม จุดบริการ KTC TOUCH ไม่มีค่าธรรมเนียม - ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน - ไม่มีอัตราค่าธรรมเนียมการชำระเงิน - กรณีชำระด้วยเช็คต้องชำระก่อนวันครบกำหนดอย่างน้อย 3 วันทำการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : เขต กทม. และปริมณฑล (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 15 บาท* ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท* ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท* ธนาคารออมสิน 10 บาท* ธนาคารยูโอบี 10 บาท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 10 บาท ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท* ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13 บาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13 บาท ธนาคารทหารไทยธนชาต 15 บาท* เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 20 บาท* ธนาคารไทยพาณิชย์ 20 บาท* ธนาคารกสิกรไทย 25 บาท* ธนาคารออมสิน 15 บาท* ธนาคารยูโอบี 20 บาท ธนาคารแลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ 10 บาท ธนาคารกรุงเทพ 25 บาท* ธนาคารทหารไทยธนชาต 30 บาท* ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร 13 บาท ธนาคารอาคารสงเคราะห์ 13 บาท * ธนาคารอาจคิดค่าบริการเพิ่ม หากยอดชำระเกินกว่าที่ธนาคารกำหนด -ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน - อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่จะเรียกเก็บจริงโดยธนาคาร - จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : เขตกรุงเทพและปริมณฑล (บาท/รายการ) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท* (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ) เอ็ม บิล เพย์ (เดอะมอลล์ กรุ๊ป) 10 บาท ไปรษณียไทย 15 บาท โลตัส 10 บาท ทรูพาร์ทเนอร์ 15 บาท* (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ) การประปานครหลวง 10 บาท เอ็มเปย์ สเตชั่น (เอไอเอส/ เทเลวิช) 15 บาท ช้อปปี้เพย์ เคาน์เตอร์ 15 บาท* (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ) เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ) เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท* เอ็ม บิล เพย์ (เดอะมอลล์ กรุ๊ป) 10 บาท ไปรษณียไทย 20 บาท โลตัส 10 บาท ทรูพาร์ทเนอร์ 20 บาท* (สูงสุด 30,000 บาท/รายการ) การประปานครหลวง 10 บาท เอ็มเปย์ สเตชั่น (เอไอเอส/ เทเลวิช) 15 บาท ช้อปปี้เพย์ เคาน์เตอร์ 15 บาท* (สูงสุด 49,000 บาท/รายการ) * จำนวนเงินที่ชำระได้สูงสุด ขึ้นอยู่กับข้อกำหนดของผู้ให้บริการ - ใช้ใบแจ้งยอดค่าใช้จ่ายที่มีเครื่องหมายบาร์โค้ด เพื่อเป็นเอกสารในการชำระเงิน - อัตราค่าธรรมเนียม อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามแต่ที่จะเรียกเก็บจริงโดยผู้ให้บริการ
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : เขต กทม. และปริมณฑล (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงไทย โทร 02 111 1111 ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02 777 7777 10 บาท* (สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) ธนาคารกรุงเทพ โทร 1333 10 บาท* สำหรับจำนวนเงินไม่เกิน 100,000 บาท ส่วนที่เกินคิดเพิ่ม 0.1 (สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท) ธนาคารยูโอบี โทร 02 285 1555 10 บาท เขตต่างจังหวัด (บาท/รายการ) ธนาคารกรุงไทย โทร 02 111 1111 ไม่มีค่าธรรมเนียม ธนาคารไทยพาณิชย์ โทร 02 777 7777 10 บาท* ธนาคารกรุงเทพ โทร 1333 20 บาท* ธนาคารยูโอบี โทร 02 285 1555 10 บาท * ธนาคารอื่นคิดค่าธรรมเนียมสำหรับเงินส่วนเกินที่ชำระเงิน - ธนาคารจะเรียกเก็บค่าธรรมเนียมโดยการหักจากบัญชีทันทีในอัตราที่กำหนด
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีค่าธรรมเนียม *ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับไปรษณีย์ ผู้ถือบัตรเป็นผู้รับผิดชอบ

บัตรเครดิตบัตรกรุงไทย

เคทีซี บางจากฯ สวนกุหลาบ วีซ่า แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC - BANGCHAK - SUANKULARB VISA PLATINUM

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี เคทีบี พรีเชียส พลัส วีซ่า อินฟินิท
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC - KTB PRECIOUS PLUS VISA INFINITE

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

เคทีซี ยูเนี่ยนเพย์ เอเชีย เพรสทีจ ไดมอนด์
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / Unionpay
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC UNIONPAY ASIA PRESTIGE DIAMOND

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

เคทีซี วีซ่า ฟิโก้ อินฟินิท
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC VISA FICO INFINITE

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

บัตรเครดิต ช้อปปิ้ง

กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Krungsri Lady Titanium

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

802

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แกร็บ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Grab Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

ซิตี้ ลาซาด้า มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Lazada MasterCard

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์