ไอซีบีซี ยูเนี่ยนเพย์ คลาสสิค

บัตรเครดิต ไอซีบีซี ยูเนี่ยนเพย์ คลาสสิค
(ICBC UnionPay Classic)

Credit Card Type
ICBC (Thai) | Unionpay
เด็กจบใหม่ สะสมคะแนน ต่างชาติสมัครได้

ทุกการจ่าย

1 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

535

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 1 บาท ได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน และใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต 1 หยวน ได้รับคะแนนสะสม 5 คะแนน

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 1 บาท รับ 1 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต ไอซีบีซี (ไทย) / ICBC (Thai)
ผู้ให้บริการเครือข่าย Unionpay
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 56 วัน
วงเงินสูงสุด 1.5-5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 535 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 5 ปีแรก เมื่อใช้งานบัตรครบ 5 ครั้ง/ปี ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้อัตโนมัติ

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-65 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

 • กรณีผู้มีรายได้ประจำต้องอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป
 • กรณีเป็นผู้ประกอบการ/เจ้าของกิจการ/ประกอบธุรกิจส่วนตัว ต้องดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป

ต้องมียอดเดินบัญชีเฉลี่ย 6 เดือน คนไทย ไม่น้อยกว่า 200,000 บาท คนจีน ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท ชาวต่างชาติ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท

 • ผู้มีเงินออม ต้องมีเงินฝากประจำเฉลี่ยขั้นต่ำ 500,000 บาท/เดือน หรือมีเงินฝากออมทรัพย์เฉลี่ยขั้นต่ำ 1,000,000 บาท/เดือน ที่ธนาคารพาณิชย์ใดก็ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

(คนจีนและชาวต่างชาติรับพิจารณาเฉพาะเงินฝากกับธนาคารไอซีบีซี (ไทย) เท่านั้น)

 • ผู้ถือสินทรัพย์ทางการเงิน ต้องมีสินทรัพย์ขั้นต่ำ 1,000,000 บาท ที่ธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินใดก้ได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน (สงวนสิทธิ์เฉพาะคนไทยและคนจีน)
 • ผู้ใช้บัญชีเงินฝากค้ำประกัน ต้องมีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากประจำของธนาคาร ไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ชื่อบัญชีเงินฝากต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้สมัคร

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 15 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 3
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี 5 ปีแรก เมื่อใช้งานบัตรครบ 5ครั้ง/ปี ธนาคารจะยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้อัตโนมัติ

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : - เบิกถอนในเครือข่าย ICBC ในประเทศไทยและจีน มีค่าธรรมเนียม 1% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน - เบิกถอนในเครือข่าย ICBC ในประเทศอื่นๆ มีค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน - เบิกถอนนอกเครือข่าย ICBC ในประเทศไทย จีน และประเทศอื่นๆ มีค่าธรรมเนียม 3% ของจำนวนเงินสดที่เบิกถอน
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 100 บาท และ
  ไม่เกิน 50% ของวงเงินบัตรเครดิต (ไม่เกินวงเงินรวมของบัตรเครดิต) และไม่เกิน 10,000 บาท/วัน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 214.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 107 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : 107-321 บาท/ครั้ง
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : ชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ดังนี้ - ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ - ชำระผ่านตู้ ATM - ชำระเงินสด/เช็คที่เคาน์เตอร์ - ชำระผ่าน Internet Banking - ชำระผ่าน Mobile Banking ชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกรุงเทพ ดังนี้ - ชำระเงินสด/เช็คที่เคาน์เตอร์ - ชำระผ่านตู้ ATM - ชำระผ่าน Internet Banking - ชำระผ่าน Mobile Banking ชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารกสิกรไทย ดังนี้ - ชำระเงินสด/เช็คที่เคาน์เตอร์ - ชำระผ่านตู้ ATM - ชำระผ่าน Internet Banking - ชำระผ่าน Mobile Banking
 • ชำระผ่านระบบ Online : ชำระผ่าน Internet Banking หรือMobile Banking ของธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม ชำระ online ผ่านธนาคารอื่น เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล -ธนาคารกรุงเทพ 7.50 บาท/รายการ -ธนาคารกสิกรไทย 10 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด -ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท/รายการ (ยอดชำระต่ำกว่า 50,000 บาท) -ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท/รายการ (ยอดชำระต่ำกว่า 100,000 บาท) -ธนาคารกสิกรไทย 0.1% ของยอดชำระ สูงสุดที่ 1,000 บาท (ยอดชำระมากกว่า 50,000 บาท) -ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท+ ค่าธรรมเนียม 0.05%ของยอดที่เกิน 100,000 บาท สูงสุดที่ 500 บาท (ยอดชำระมากกว่า 100,000 บาท)
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล -ธนาคารกรุงเทพ 7.50 บาท/รายการ -ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด (ยอดชำระต่ำกว่า 100,000 บาท) -ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท/รายการ -ธนาคารกสิกรไทย 30 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด (ยอดชำระมากกว่า 100,000 บาท) -ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท+ ค่าธรรมเนียม 0.05%ของยอดที่เกิน 100,000 บาท สูงสุดที่ 500 บาท -ธนาคารกสิกรไทย 30 บาท+ ค่าธรรมเนียม 0.1% ของยอดที่เกิน 100,000 บาท สูงสุดที่ 1,000 บาท
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : เทสโก้โลตัส 10 บาท/รายการ
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีบริการ

บัตรเครดิตไอซีบีซี (ไทย)

ไอซีบีซี วีซ่าคลาสสิค
Issuer Name / Credit Card Type
ICBC (Thai) / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ICBC Visa Classic

ทุกการจ่าย

1 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

535

บาท/ปี

ไอซีบีซี ยูเนี่ยนเพย์ โกลด์
Issuer Name / Credit Card Type
ICBC (Thai) / Unionpay
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ICBC UnionPay Gold

ทุกการจ่าย

1 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,070

บาท/ปี

ไอซีบีซี วีซ่า โกลด์
Issuer Name / Credit Card Type
ICBC (Thai) / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ICBC Visa Gold

ทุกการจ่าย

1 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,070

บาท/ปี

ไอซีบีซี วีซ่า โกลบอล ทราเวล โกลด์
Issuer Name / Credit Card Type
ICBC (Thai) / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ICBC Visa Global Travel Gold

ทุกการจ่าย

1 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,070

บาท/ปี

บัตรเครดิต เด็กจบใหม่

ทีทีบี โซ ชิลล์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แกร็บ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Grab Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

ซิตี้ ลาซาด้า มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Lazada MasterCard

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์