เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค

บัตรเครดิต เซ็นทรัล เดอะวัน เดอะแบล็ค
(Central The 1 The Black Credit Card)

Credit Card Type
General Card Services | Mastercard
ช้อปปิ้ง สะสมคะแนน ส่วนลด Airport Lounge ผ่อน 0% บริการที่จอดรถ ประกัน/คุ้มครอง

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 4 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

100,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

21,400

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 25 บาท รับ 4 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต เจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส / General Card Services
ผู้ให้บริการเครือข่าย Mastercard
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน
วงเงินสูงสุด 2-5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 21,400 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 21,400 บาท

- ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก จะถูกเรียกเก็บทันทีในรอบบัญชีแรก ตามจำนวนที่กำหนด - ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปจะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติเมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมถึง 5,000,000 บาท/รอบปีสมาชิก (สะสมจากรอบการเป็นสมาชิกของแต่ละปีก่อนหน้า) -- อัตราที่ระบุ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-65 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

100,000 บาท/เดือน

- เฉพาะลูกค้าที่ได้รับการเรียนเชิญเท่านั้น

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือไม่น้อยกว่า 300 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : อายุ 15 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 4
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 5,350 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

- ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก จะถูกเรียกเก็บทันทีในรอบบัญชีแรก ตามจำนวนที่กำหนด - ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปจะได้รับการยกเว้นอัตโนมัติเมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมถึง 5,000,000 บาท/รอบปีสมาชิก (สะสมจากรอบการเป็นสมาชิกของแต่ละปีก่อนหน้า) -อัตราที่ระบุ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว -ไม่รับสมัครบัตรเสริมกรณีใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : อัตราที่ระบุ ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 1,500 บาท และ
  ไม่เกิน 100% ของวงเงิน และไม่เกิน 100,000 บาท/วัน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 214.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 214 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 53.5 บาท/ครั้ง เงื่อนไข: อัตราที่ระบุ ได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : 214 บาท/ครั้ง
  เงื่อนไข:
  ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อรายการ บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : ไม่มีบริการ
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 107 บาท/งวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : - ธนาคารกรุงศรี ผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์ธนาคาร. ATM, หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ, ชำระ Online ผ่าน KOL, แอปพลิเคชัน KMA - จุดบริการชำระเงิน ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา - จุดบริการชำระเงิน CenPay powered by บุญเติม หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระผ่านระบบ Online : ธนาคารเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท/รายการ (Mobile Banking เท่านั้น) - ธนาคารกสิกรไทย 10 บาท/รายการ ธนาคารเขตต่างจังหวัด* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 30 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 20 บาท/รายการ (Mobile Banking เท่านั้น) - ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท/รายการ - ทรูมันนี่ 10 บาท/รายการ - mPay 10 บาท/รายการ *อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำเร็จ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 5 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงไทย 10 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 10 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 10 บาท/รายการ - ธนาคารยูโอบี 10 บาท/รายการ - ธนาคารทหารไทยธนชาต 10 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงไทย 20 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 10 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท/รายการ - ธนาคารยูโอบี 20 บาท/รายการ - ธนาคารทหารไทยธนชาต 30 บาท/รายการ หักบัญชีอัตโนมัติไม่สำเร็จ ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม ทุกธนาคาร ทั้งกรุงเทพ ฯ และปริมณฑล และค่างจังหวัด *อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 30 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท/รายการ *อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : เขตกรุงเทพฯ /ปริมณฑล และต่างจ่างหวัด* - ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลทุกสาขา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST 10 บาท/รายการ - CenPay powered by บุญเติม ไม่มีค่าธรรมเนียม - เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท/ครั้ง - จุดที่มีเครื่องหมาย เอ็มเปย์ สเตชั่นทั่วประเทศ 10 บาท/รายการ *อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีบริการ

บัตรเครดิตเจเนอรัล คาร์ด เซอร์วิสเซส

เซ็นทรัล เดอะวัน ลักซ์
Issuer Name / Credit Card Type
General Card Services / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Central The 1 LUXE Credit Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 4 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

100,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,280

บาท/ปี

เซ็นทรัล เดอะวัน แบล็ค
Issuer Name / Credit Card Type
General Card Services / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Central The 1 BLACK Credit Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 4 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

100,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

9,630

บาท/ปี

 เซ็นทรัล เดอะวัน เรดซ์
Issuer Name / Credit Card Type
General Card Services / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Central The 1 REDZ Credit Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

535

บาท/ปี

บัตรเครดิต ช้อปปิ้ง

กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Krungsri Lady Titanium

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

802

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แกร็บ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Grab Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

ซิตี้ ลาซาด้า มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Lazada MasterCard

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์