คาร์ด เอ็กซ์ โตโยต้า แพลทินัม

บัตรเครดิต คาร์ด เอ็กซ์ โตโยต้า แพลทินัม
(CardX TOYOTA PLATINUM)

Credit Card Type
Siam Commercial Bank | VISA
เด็กจบใหม่ สะสมคะแนน ส่วนลด ผ่อน 0% ประกัน/คุ้มครอง ต่างชาติสมัครได้

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,140

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

เอกสิทธิ์สำหรับคนรักรถ

สำหรับค่าอะไหล่แท้โตโยต้าและเคมีภัณฑ์ (ยกเว้นค่าแรง อุปกรณ์ตกแต่งยางและแบตเตอรี่)

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 25 บาท รับ 1 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต คาร์ด เอกซ์ / Card X
ผู้ให้บริการเครือข่าย VISA
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 51 วัน
วงเงินสูงสุด 2-5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 2,140 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่าย 50,000 บาท/ปีขึ้นไป

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-70 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

กรณีผู้มีรายได้ประจำ มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 15,000 บาท

กรณีเป็นผู้มีเงินออม

 • มีเงินฝากประจำที่ธนาคารพาณิชย์ใด ๆ ไม่น้อยกว่า 500,000 บาทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • มีเงินฝากประจำ หรือ เงินฝากออมทรัพย์ที่ธนาคารพาณิชย์ใด ๆ หรือลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้ หรือลงทุนในกองทุนรวมอย่างใดอย่างหนึ่ง หรือรวมกันไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาทเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

กรณีลูกค้าชาวต่างชาติ

 • ผู้มีรายได้ประจำ มีรายได้ต่อเดือนขั้นต่ำ 100,000 บาท
 • เจ้าของกิจการ มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 250,000 บาท

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 15ปีขึ้นไป กรณีอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดาเท่านั้น
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 4
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย (เริ่มคำนวณดอกเบี้ยทันทีนับตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า)
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 100 บาท และ
  ไม่เกิน 100% ของวงเงิน และไม่เกิน 100,000 บาท/วัน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 160.50 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 160.5 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 53.5 บาท/ครั้ง เงื่อนไข: - รวมทั้งสามารถขอผ่านช่องทาง SCB Easy Application และส่งกลับผ่านทางอีเมล์ โดยขอต่อครั้งได้สูงสุด 6 เดือน และย้อนหลังได้สูงสุด 12 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 107 บาท/งวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : - ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ - ชำระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ - ชำระที่เครื่อง ATM/ Laser ATM/ CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์ - ชำระผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EASY Application - เคาน์เตอร์รับชำระบิ๊กซีและมินิบิ๊กซีทุกสาขา
 • ชำระผ่านระบบ Online : - ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EASY Application ไม่มีค่าธรรมเนียม - ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร/ผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร* ไม่เกิน 5 บาท/ต่อครั้ง (รายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วม สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ)
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : เขตกรุงเทพฯ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ - ธนาคารกรุงไทย 15 บาทครั้ง (กรณียอดชำระไม่เกิน 500,000 บาท) - ธนาคารกรุงไทย 20 บาท/ครั้ง (กรณียอดชำระไม่เกิน 500,000 บาท) *ธนาคารกรุงไทย กรณียอดชำระเกิน 500,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 0.10% ของยอดชำระส่วนที่เกิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : - เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท/ ครั้ง (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง) - สำนักงานบริการเอไอเอสร้านเทเลวิซ และจุดชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น: 15 บาท/ ครั้ง (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง) - ทรูมันนี่วอลเล้ทแอปพลิเครชั่น: 10 บาท/ ครั้ง (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาท/ครั้ง) - ตู้ทรูมันนี่: 10 บาท/ ครั้ง (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) - Lotus's และ Lotus's go fresh ทุกสาขา 10 บาท/ครั้ง (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง ชําระได้สูงสุด 2 ครั้ง/บัตร/วัน) - Big C และ Mini Big C ทุกสาขา ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง ชําระได้สูงสุด 5 ครั้ง/บัตร/วัน) - ชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร/ผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร * ไม่เกิน 20 บาท/ต่อครั้ง (รายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วม สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ)
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : - ธนาคารกรุงไทย (02-111-111) 10 บาท/ครั้ง
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีบริการ

บัตรเครดิตคาร์ด เอกซ์

คาร์ด เอ็กซ์ อัลตรา แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Card X / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
CardX ULTRA PLATINUM

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 5 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,350

บาท/ปี

คาร์ด เอ็กซ์ อัพทูมี
Issuer Name / Credit Card Type
Card X / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
CardX UP2ME

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

คาร์ด เอ็กซ์ แสนสิริ แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Card X / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
CardX SANSIRI PLATINUM

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,350

บาท/ปี

คาร์ด เอ็กซ์ มาย แทรเวล
Issuer Name / Credit Card Type
Card X / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
CardX MY TRAVEL

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

35,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

3,210

บาท/ปี

บัตรเครดิต เด็กจบใหม่

ทีทีบี โซ ชิลล์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แกร็บ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Grab Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

ซิตี้ ลาซาด้า มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Lazada MasterCard

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์