ธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (บัตรทอง)

บัตรเครดิต ธนาคารกรุงเทพ อเมริกัน เอ็กซ์เพรส (บัตรทอง)
(Bangkok Bank American Express (Gold))

Credit Card Type
Bangkok Bank | American Express
ช้อปปิ้ง

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,338

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

อเมริกัน เอ็กซ์เพรสซีเล็กต์ส ให้คุณเพลิดเพลินกับส่วนลดและข้อเสนอสุดพิเศษที่เลือกสรรแล้วจากทุกแห่งหน...ทุกมุมโลก...ตลอดปี ไม่ว่าคุณจะบินไปนิวยอร์ก สู่ลอนดอน หรือข้ามฟ้ามาซิดนีย์ ด้วยสิทธิพิเศษจากห้องพักโรงแรมหรู ห้องอาหาร ช้อปปิ้งจับจ่าย หรือการพักผ่อนใดๆ ในทุกรูปแบบ เพียงคุณเลือกใช้จ่ายผ่านบัตรอเมริกัน เอ็กซ์เพรส ณ จุดหมายสำคัญของการเดินทางทั่วโลก

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 25 บาท รับ 1 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต กรุงเทพ / Bangkok Bank
ผู้ให้บริการเครือข่าย American Express
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน
วงเงินสูงสุด สูงสุด 5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 1,337.500 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 1,338 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 1,338 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมถึง 5,000 บาท/ปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20 ปีขึ้นไป

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

 • กรณีผู้มีรายได้ประจำ: มีรายได้จากแหล่งที่มาต่างๆรวมกันไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน หรือ ไม่ต่ำกว่า 180,000 บาทต่อปี
 • กรณีเจ้าของกิจการ: ต้องมีกระแสเงินสดหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากซึ่งฝากไว้กับสถาบันการเงินย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน โดยจะต้องมีกระแสเงินสดเข้าเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 15,000 บาทต่อเดือน
 • กรณีผู้มีเงินออม: มีเงินฝากประจำ ไม่น้อยกว่า 500,000 บาท หรือมีเงินฝากประจำที่สหกรณ์ออมทรัพย์, เงินฝากออมทรัพย์, เงินลงทุนในตราสารแสดงสิทธิในหนี้, เงินลงทุนในกองทุนส่วนบุคคล, เงินลงทุนในกองทุนรวม อย่างใดอย่างหนึ่งหรือรวมกัน หรือเมื่อรวมกับเงินฝากประจำ ไม่น้อยกว่า 1,000,000 บาท ย้อนหลังเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 6 เดือน

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือไม่น้อยกว่า 0 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 15 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 8
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 1,337.500 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมถึง 5,000 บาท/ปี

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : คิด 3% ของยอดเงินที่ถอนแต่ละครั้ง กำหนดยอดเงินขั้นต่ำ 1,000 บาท
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 1,000 บาท และ
  - ผ่านเครื่อง ATM ธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารอื่น ยอดเงินสูงสุดที่ถอนได้ 50,000 บาท/วัน
  - ผ่านเคาน์เตอร์สาขา ของธนาคารกรุงเทพ/ธนาคารอื่น สามารถถอนได้ ตามจำนวนวงเงินคงเหลือในบัตรเครดิต

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 214.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : ตามอัตราที่กำหนด เงื่อนไข: 214 บาท/รอบบัญชี/ครั้ง กรณีขอย้อนหลังเกิน 3 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : ตามอัตราที่กำหนด
  เงื่อนไข:
  107 บาท/รายการ
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : ตามอัตราที่กำหนด
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : ชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคาร ดังนี้ - ชำระที่สาขาธนาคารกรุงเทพทั่วประเทศ - ชำระโดยการหักบัญชีเงินฝากธนาคารกรุงเทพ - ชำระผ่านบริการเครื่องฝากถอนเงินอัตโนมัติ (ATM) ธนาคารกรุงเทพ - ชำระผ่านบริการบัวหลวงโฟน ที่หมายเลข 1333 - ชำระผ่านบริการบัวหลวง ไอแบงก์กิ้ง (www.bangkokbank.com) - ชำระผ่านบริการโมบายแบงก์กิ้ง จากธนาคารกรุงเทพ
 • ชำระผ่านระบบ Online : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล - ชำระด้วยเงินสดที่ Counter Service ทุกสาขา (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ) 15 บาท/รายการ - ชำระด้วยเงินสดที่ Lotus's ทุกสาขา (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการและจำกัด 2 รายการ/บัตร/วัน) 10 บาท/รายการ - ชำระด้วยเงินสดที่ ทรู พาร์ทเนอร์/ทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส (ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ) 15 บาท/รายการ - ชำระผ่านบริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ทแอปพลิเคชั่น (ไม่เกิน 90,000 บาท/รายการ) 15 บาท/รายการ - ชำระผ่านสำนักงานบริการเอไอเอส, ร้านเทเลวิช และจุดชำระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ) 10 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด - ชำระด้วยเงินสดที่ Counter Service ทุกสาขา (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ) 20 บาท/รายการ - ชำระด้วยเงินสดที่ Lotus's ทุกสาขา (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการและจำกัด 2 รายการ/บัตร/วัน) 10 บาท/รายการ - ชำระด้วยเงินสดที่ ทรู พาร์ทเนอร์/ทรู มันนี่ เอ็กซ์เพรส (ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ) 20 บาท/รายการ - ชำระผ่านบริการ ทรูมันนี่ วอลเล็ทแอปพลิเคชั่น (ไม่เกิน 90,000 บาท/รายการ) 15 บาท/รายการ - ชำระผ่านสำนักงานบริการเอไอเอส, ร้านเทเลวิช และจุดชำระเงินเอ็มเปย์ สเตชั่น (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ) 10 บาท/รายการ
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิตกรุงเทพ

ยูเนี่ยนเพย์ ธนาคารกรุงเทพ
Issuer Name / Credit Card Type
Bangkok Bank / Unionpay
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
UnionPay Bangkok Bank

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,605

บาท/ปี

วีซ่า แพลทินัม โตโยต้า ธนาคารกรุงเทพ
Issuer Name / Credit Card Type
Bangkok Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Bangkok Bank Visa Platinum Toyota Credit Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

3,210

บาท/ปี

อเมริกัน เอ็กซ์เพรส ธนาคารกรุงเทพ
Issuer Name / Credit Card Type
Bangkok Bank / American Express
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Bangkok Bank American Express

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

802

บาท/ปี

ธนาคารกรุงเทพ เอ็มเลเจนด์ วีซ่าอินฟินิท
Issuer Name / Credit Card Type
Bangkok Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Bangkok Bank M LEGEND Visa Infinite

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

10,700

บาท/ปี

บัตรเครดิต ช้อปปิ้ง

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แกร็บ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Grab Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

ซิตี้ ลาซาด้า มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Lazada MasterCard

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 10 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

2,000

บาท/ปี

ซิตี้ พรีเมียร์ มาสเตอร์การ์ด
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Premier MasterCard

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์