วิธีการชำระเงินรูปแบบต่างๆ ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้การทำธุรกรรมรวดเร็วและสะดวกมากยิ่งขึ้น และหนึ่งในวิธีเหล่านั้นก็คือแคชเชียร์เช็ค ซึ่งเป็นเครื่องมือการชำระเงินที่เชื่อถือได้และปลอดภัยใช้กันทั่วไปสำหรับการซื้อหรือธุรกรรมทางการเงินจำนวนมาก ในบทความนี้ เราจะขออธิบายเกี่ยวกับแคชเชียร์เช็ค ว่าคืออะไร มีวัตถุประสงค์ ประโยชน์ ข้อควรระวังอะไรบ้าง และแตกต่างกับเช็คธรรมดาอย่างไร ?

แคชเชียร์เช็ค (Cashier Cheque) คืออะไร?

แคชเชียร์เช็ค เป็นรูปแบบการชำระเงินที่ออกโดยธนาคารในนามของลูกค้ารายใดรายหนึ่ง จะระบุชื่อผู้รับไว้ชัดเจน และเป็นรูปแบบการชำระเงินที่รับประกัน เนื่องจากลูกค้าจะต้องซื้อเช็ดโดยตรงกับทางธนาคาร ซึ่งทางธนาคารเองก็จะรับประกันเงินที่ใช้ในการออกเช็ค และตัวเช็คไม่มีวันหมดอายุ ผู้รับเช็คสามารถนำแคชเชียร์เช็คไปขึ้นเงินได้ง่าย ๆ กับทางสาขาธนาคารอยู่ในเขต Clearing โดยไม่เสียค่าธรรมเนียม แต่จะเสียค่าธรรมเนียม 0.2% ก็ต่อเมื่อนำเช็คไปขึ้นเงินต่างจังหวัด

วัตถุประสงค์ของแคชเชียร์เช็ค

แคชเชียร์เช็คมีไว้เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ รวมถึงการอำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าจำนวนมาก ชำระธุรกรรมทางการเงิน และรับประกันความปลอดภัยในการทำธุรกรรม ตัวอย่างเช่น

 • การทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์: แคชเชียร์เช็คมักจำเป็นสำหรับการทำธุรกรรมด้านอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากเป็นวิธีการที่เชื่อถือได้ในการโอนเงินจำนวนมากระหว่างฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำธุรกรรม
 • การซื้อยานพาหนะ: เมื่อซื้อยานพาหนะที่มีมูลค่าสูง การใช้แคชเชียร์เช็คจะเพิ่มความปลอดภัยอีกชั้นหนึ่งสำหรับทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เพื่อให้มั่นใจว่าเงินนั้นถูกต้องตามกฎหมายและพร้อมใช้
 • การชำระค่าบริการ: บุคคลหรือบริษัทบางแห่งชอบที่จะรับเงินผ่านแคชเชียร์เช็ค โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อต้องติดต่อกับลูกค้าที่ไม่คุ้นเคยหรือสำหรับบริการที่มีมูลค่ามาก วิธีนี้ช่วยลดความเสี่ยงของเช็คเด้งหรือฉ้อโกงได้

ประโยชน์ของแคชเชียร์เช็ค

แคชเชียร์เช็คมีข้อดีกว่าการชำระเงินรูปแบบอื่นๆ หลายประการ ทำให้เป็นทางเลือกที่นิยมในการทำธุรกรรมบางอย่าง

 • ความปลอดภัย: แคชเชียร์เช็คถือว่ามีความปลอดภัยสูงเพราะรับประกันโดยธนาคารผู้ออก ซึ่งแตกต่างจากเช็คส่วนบุคคลซึ่งสามารถตีกลับได้เนื่องจากเงินไม่เพียงพอ ธนาคารจะเป็นผู้สั่งจ่ายแคชเชียร์เช็คเอง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสียได้
 • ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวาง: แคชเชียร์เช็คได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางจากบุคคล ธุรกิจ และหน่วยงานรัฐบาล ทำให้เป็นวิธีการชำระเงินที่เชื่อถือได้ในอุตสาหกรรมต่างๆ พวกเขาให้การรับประกันกับผู้รับว่าเงินที่มีอยู่และสามารถฝากได้อย่างง่ายดาย
 • พร้อมใช้ทันที: โดยปกติแล้ว แคชเชียร์เช็คจะพร้อมใช้งานทันทีเมื่อออกบัตร ความพร้อมใช้งานที่รวดเร็วนี้ทำให้เหมาะสำหรับธุรกรรมที่ต้องคำนึงถึงเวลา ซึ่งผู้ซื้อหรือผู้รับต้องการหลักฐานทางการเงินในทันที

การรับแคชเชียร์เช็ค

 1. ไปที่ธนาคาร: ไปที่สาขาธนาคารที่คุณมีบัญชีและติดต่อตัวแทนธนาคารเพื่อขอแคชเชียร์เช็ค
 2. ให้ข้อมูลที่จำเป็น: คุณจะต้องระบุชื่อผู้รับ จำนวนเงินที่ต้องชำระ และรายละเอียดเพิ่มเติมใดๆ ที่ธนาคารต้องการ คุณอาจต้องแสดงบัตรประจำตัวเพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ
 3. ชำระเงินตามจำนวนที่กำหนด: คุณจะต้องชำระเงินเต็มจำนวนด้วย เงินสด หรือเงินโอนของแคชเชียร์เช็คล่วงหน้า พร้อมด้วยค่าธรรมเนียม 20 บาท หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องที่เรียกเก็บโดยธนาคารในการออกเช็ค
 4. รับแคชเชียร์เช็ค: เมื่อธนาคารได้รับเงินและตรวจสอบเรียบร้อย จะออกแคชเชียร์เช็คให้คุณ โดยทั่วไปจะมีโลโก้ของธนาคาร หมายเลขบัญชี และลายเซ็นที่ได้รับอนุญาต

ข้อควรระวังในการใช้

แม้ว่าแคชเชียร์เช็คจะช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการทำธุรกรรม แต่ก็ยังจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันการฉ้อโกงหรือการจัดการที่ผิดพลาด

 • ตรวจสอบความถูกต้องของเช็ค: ก่อนรับแคชเชียร์เช็ค ตรวจสอบให้แน่ใจว่าเป็นของแท้ เช่น ลายน้ำ หมึกเปลี่ยนสี หรือการพิมพ์แบบไมโคร หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อธนาคารผู้ออกโดยตรงเพื่อตรวจสอบความถูกต้องของเช็ค
 • หลีกเลี่ยงการรับเงินเกิน: ระมัดระวังบุคคลหรือธุรกิจที่ส่งแคชเชียร์เช็คเป็นจำนวนเงินที่มากกว่าราคาที่ตกลงกันไว้ มิจฉาชีพมักใช้วิธีนี้เพื่อขอให้คืนเงินส่วนที่เกิน ให้เรายืนยันจำนวนเงินที่ถูกต้องกับผู้ชำระเงินทุกครั้ง
 • ระวังแคชเชียร์ที่ไม่ทราบที่มา: หากคุณได้รับแคชเชียร์เช็คที่ไม่ทราบที่มาที่ไม่รู้จัก ให้ระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง มิจฉาชีพอร์อาจส่งเช็คปลอม โดยหวังว่าคุณจะฝากเงินและส่งเงินส่วนหนึ่งไปให้ก่อนที่เช็คจะตีกลับ
 • เก็บบันทึก: เก็บบันทึกโดยละเอียดเกี่ยวกับแคชเชียร์เช็ค รวมถึงสำเนาเช็ค ใบเสร็จธุรกรรม และการติดต่อที่เกี่ยวข้องใดๆ บันทึกเหล่านี้จะเป็นประโยชน์หากมีข้อพิพาทหรือความผิดพลาดใดๆ

ความแตกต่างระหว่างแคชเชียร์เช็คกับเช็คทั่วไป

 • การรับประกันเงินทุน: แคชเชียร์เช็คออกและค้ำประกันโดยธนาคารเอง เงินจะถูกหักออกจากบัญชีของผู้ชำระเงินแล้ว ณ เวลาที่ออก ทำให้เป็นรูปแบบการชำระเงินที่ปลอดภัยและรับประกันได้ ในทางกลับกัน เช็คปกติเป็นเครื่องมือการชำระเงินที่ดึงมาจากบัญชีส่วนตัวของผู้ชำระเงิน และเงินจะไม่รับประกันทันที
 • การประกันการชำระเงิน: แคชเชียร์เช็คทางธนาคารจะรับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีเงินพร้อมและจะสามารถขึ้นเงินได้เสมอ ในทางตรงกันข้าม เช็คทั่วไปจะขึ้นอยู่กับเงินในบัญชีของผู้จ่ายว่ามีเพียงพอเมื่อผู้รับนำเช็คมาขึ้นเงินหรือไม่ ซึ่งอาจมีความเสี่ยงที่อาจให้เช็คเด้งได้หากยอดเงินในบัญชีมีไม่เพียงพอ
 • ความน่าเชื่อถือ: แคชเชียร์เช็คทั่วไปได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยเฉพาะในการทำธุรกรรมที่มีมูลค่าสูงหรือในสถานการณ์ที่ฝ่ายต่าง ๆ อาจไม่คุ้นเคยกัน ซึ่งให้ระดับความปลอดภัยและการรับประกันที่สูงกว่าเมื่อเทียบกับเช็คปกติ
 • Clearing: โดยทั่วไปแคชเชียร์เช็คจะมีกระบวนการ Clearing ที่เร็วกว่าเมื่อเทียบกับเช็คปกติ เนื่องจากเงินค้ำประกันโดยธนาคารผู้ออกเงิน จึงถือว่าดีพอๆ กับเงินสด และมักจะถูกหักออกอย่างรวดเร็ว ในทางกลับกัน เช็คปกติอาจใช้เวลาในการหักบัญชีนานกว่า เนื่องจากต้องมีการยืนยันบัญชีของผู้ชำระเงินและเงินที่มีอยู่
 • ค่าใช้จ่ายและค่าธรรมเนียม: แคชเชียร์เช็คมักมีค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ ซึ่งอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับธนาคารและจำนวนเงินที่ออก เช็คปกติโดยทั่วไปไม่มีค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง เนื่องจากเป็นคุณสมบัติมาตรฐานของบัญชีธนาคารส่วนบุคคล

แคชเชียร์เช็คเป็นวิธีการชำระเงินที่ปลอดภัยและเชื่อถือได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเงินจำนวนมาก ซึ่งช่วยให้มั่นใจว่าเงินรับการประกันและพร้อมใช้เสมอ