LOTUS'S MONEY SERVICES

บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์
(Lotus's Premier Card)

Loan Type
สินเชื่อหมุนเวียน
บัตรกดเงินสด เงินด่วนถูกกฎหมาย สินเชื่ออาชีพอิสระ สินเชื่อระยะสั้น

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

12,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

1

วัน

โฆษณา

โปรโมชั่นสินเชื่อ

โปรดจำไว้ว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 25% ต่อปี
ข้อมูลสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้บริการสินเชื่อ บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด / LOTUS'S MONEY SERVICES
อนุมัติไวสุดภายใน 1 วัน
วงเงินสูงสุด 8,000 - 1,000,000 บาท
ผ่อนชำระนานสุด ไม่ระบุ
ดอกเบี้ยสูงสุด 25%

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานบริษัท

อายุผู้สมัคร

20-55 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

12,000 บาท/เดือน

อายุงานขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

เจ้าของกิจการ

อายุผู้สมัคร

20-55 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด บาท/เดือน

อายุกิจการขั้นต่ำ

ต้องดำเนินธุรกิจปัจจุบันไม่ต่ำกว่า 1 ปี

เงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

สำหรับผู้ประกอบกิจการส่วนตัว และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ต้องมีเงินหมุนเวียนในบัญชีเงินฝากของกิจการ 240,000 บาท/เดือน ขึ้นไป

สิทธิประโยชน์

  • สิทธิประโยชน์ : - ผ่อนสินค้า 0% ที่แผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า ที่ห้างโลตัส สาขาที่ร่วมรายการ - ผ่อนเบี้ยประกันรถยนต์ นานสูงสุด 10 เดือนที่โลตัส เคาน์เตอร์โลตัส มันนี่ เซอร์วิสเซส - รับวงเงินสำรองพร้อมใช้ สะดวกทุกที่ ทุกเวลา กับหลากหลายช่องทาง
  • การผ่อนชำระสินค้า : ใช้ผ่อนชำระซื้อสินค้ากับร้านค้าที่ร่วมรายการได้

รายละเอียดดอกเบี้ยและการชำระขั้นต่ำ

พนักงานบริษัท

  • ดอกเบี้ยสูงสุด : 25%

เจ้าของกิจการ

  • ดอกเบี้ยสูงสุด : 25%

เงื่อนไขดอกเบี้ยอื่นๆ

คำนวณอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก

  • ขั้นต่ำในการชำระสินเชื่อ : 5 % ของยอดเงินตามใบแจ้งยอดบัญชีในแต่ละเดือน แต่ไม่ต่ำกว่า 300 บาท
  • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงสุด (กรณีผิดนัดชำระ) : 25%
  • เงื่อนไขดอกเบี้ย (กรณีผิดนัดชำระ) : - การคำนวณดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินกรณีผิดนัดชำระนับจากวันที่เริ่มค้างชำระจนถึงวันที่ชำระยอดผิดนัดเสร็จสิ้น กรณีที่ท่านได้รับดอกเบี้ยสินเชื่อในอัตราพิเศษ (ก) กรณีสินเชื่อเพื่อการผ่อนชำระสินค้า ลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับร้อยละ 15 ต่อปี หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินในกรณีผิดนัดชำระหนี้ ตามอัตราที่ผู้ให้กู้กำหนดจนกว่าเหตุแห่งการผิดสัญญานั้นจะได้ถูกแก้ไขโดยไม่ถือเป็นการเปลี่ยนแปลงอัตราดอกเบี้ยและ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่ผู้ให้กู้ต้องแจ้งให้ผู้กู้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ดอกเบี้ย และ/หรือค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ดังกล่าวต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 15 ต่อปี สำหรับลูกค้าที่ได้รับอัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินที่สูงกว่าร้อยละ 15 ต่อปี หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง ลูกค้าจะถูกคิดดอกเบี้ยและ/หรือ ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน รวมแล้วไม่เกินอัตราเดิมที่ลูกค้าได้รับ (อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมการใช้วงเงินปกติของสินเชื่อผ่อนชำระสินค้าเป็นงวด ได้แก่ ร้อยละ 15 ต่อปี ทั้งนี้ไม่เกินอัตราดอกเบี้ยสูงสุดร้อยละ 25 ต่อปี) (ข) กรณีสินเชื่อเงินสด หากชำระล่าช้า ชำระไม่ครบ หรือมีการผิดนัดชำระหนี้งวดใดงวดหนึ่ง บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บดอกเบี้ยผิดนัดเท่ากับอัตราดอกเบี้ยที่ลูกค้าได้รับบวกด้วยอัตราดอกเบี้ยส่วนเพิ่มร้อยละ 3 ต่อปี แต่เมื่อรวมดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน และดอกเบี้ยผิดนัดแล้วจะต้องไม่เกินอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ดังนั้น เพื่อหลีกเลี่ยงการเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ดังกล่าว กรุณาชำระเงินให้ครบถ้วนตรงตามกำหนด โดยเมื่อท่านได้ชำระเงินครบตามกำหนดแล้ว ท่านจะได้รับอัตราดอกเบี้ยพิเศษตามเดิม (โปรดศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากข้อตกลงและเงื่อนไข และ/หรือตัวอย่างตารางการผ่อนชำระสินค้า/สินเชื่อเงินสด) - เมื่อมียอดค้างชำระ และมีระยะเวลาค้างชำระ ไม่ถึง 2 เดือน นับจากวันครบรอบบัญชี บัตร/วงเงินจะถูกระงับการใช้ชั่วคราวและไม่สามารถใช้งานได้ จนกว่าจะไม่มียอดค้างชำระ - หากมียอดค้างชำระ และมีระยะเวลาค้างชำระ ตั้งแต่ 2 เดือนขึ้นไป นับจากวันครบรอบบัญชี บัตร/วงเงินจะถูกระงับการใช้อย่างถาวรและถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ

วงเงินสินเชื่อ (เท่า)

ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน

วิธีรับเงิน

ช่องทางการรับเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารที่ลูกค้าแจ้ง และใช้บัตรกดเงินสดในการเบิกถอน

เงื่อนไขการรับเงิน

ภายหลังอนุมัติ ลูกค้าจะได้รับเงินภายใน

  • 1 วันทำการ เข้าบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธา,กสิกรไทย,กรุงเทพ,กรุงไทย,ไทยพาณิชย์
  • 3 วันทำการ เข้าบัญชีธนาคารอื่น

บริษัท โลตัสส์ มันนี่ เซอร์วิสเซส จำกัด

บัตรสินเชื่อโลตัส พรีเมียร์
Issuer Name
LOTUS'S MONEY SERVICES
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อเงินก้อน
Personal Loan Name
Lotus's Premier Card

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

12,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

1

วัน

บัตรกดเงินสด

ยูโอบี แคช พลัส
Issuer Name
United Overseas Bank (UOB)
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
UOB Cash Plus

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

1

วัน

บัตรกดเงินสดเบเนฟิตพลัส
Issuer Name
AIRA & AIFUL
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
Benefit Plus

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

5,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

บัตรกดเงินสด เอมันนี่
Issuer Name
AIRA & AIFUL
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
A money

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

5,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

180

นาที

บัตรกดเงินสด ทีทีบี แฟลช
Issuer Name
TMBThanachart Bank (TTB)
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
ttb Flash

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

9,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์