ธนาคารกสิกรไทย

42 บัตรเครดิตธนาคารกสิกรไทย (Kasikornbank)

บัตรเครดิต

พีทีทีบลูเครดิตการ์ดวีซ่าแพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
PTT Blue Card Visa Platinum

ทุกการจ่าย

20 บาท

รับ 25 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

วีซ่า เดอะแพสชั่นกสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
THE PASSION Credit Card

ทุกการจ่าย

30 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

70,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,000

บาท/ปี

วันสยามกสิกรไทยอินฟินิท
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
OneSiam KBank Visa Infinite

รับสูงสุด

30%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

30,000

บาท/ปี

ยูเนี่ยนเพย์ คลาสสิค กสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / Unionpay
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Unionpay Classic KBank

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

เจซีบี แพลทินัม กสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KBank JCB Platinum

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

เจซีบีคลาสสิกกสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
JCB Classic KBank

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

Unionpay แพลทินัมกสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / Unionpay
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KBank UnionPay Platinum Credit Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ยูเนี่ยนเพย์ โกล กสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / Unionpay
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Unionpay Gold KBank

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

เจซีบีโกลกสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
JCB Gold KBank

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ร่วมคิง เพาเวอร์ – กสิกรไทยวีซ่าซิกเนเจอร์
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
King Power-KBank Visa Signature

รับสูงสุด

25%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

10,000

บาท/ปี

วันสยามกสิกรไทยซิกเนเจอร์
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
OneSiam KBank Visa Signature

รับสูงสุด

20%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

70,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,000

บาท/ปี

เมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด พิงค์โกลด์ ซิกเนเจอร์
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Muangthai Smile Credit Card Pink Gold Signature

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

10,000

บาท/ปี

ร่วมคิง เพาเวอร์ – กสิกรไทยวีซ่าแพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
King Power-KBank Platinum

รับสูงสุด

25%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

วันสยามกสิกรไทยแพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
OneSiam KBank Visa Platinum

รับสูงสุด

15%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

มาสเตอร์การ์ด แพลทินัมกสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
MasterCard Platinum KBank

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

กสิกรไทย - ช้อปปี้
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KBank – Shopee Credit Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

วีซ่า แพลทินัมกสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Visa Platinum KBank

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ร่วม CGA-SFT - กสิกรไทยวีซ่าคลาสสิก
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
CGA/SFT KBank VISA Classic Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ร่วมแอมเวย์-กสิกรไทยวีซ่าทอง
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Amway KBank Gold

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

เดอะวิสดอมกสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
THE WISDOM

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

บัตรเดอะวิสดอมกสิกรไทย (วีซ่า อินฟินิท)
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KBank The Wisdom Credit Card Visa Infinite

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

มาสเตอร์การ์ด โกล กสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KBank Gold MasterCard

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

บัตรสมาชิกเครดิตร่วมหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย-กสิกรไทยวีซ่าแพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
TCC-KBank Credit Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ร่วม CGA-SFT - กสิกรไทยวีซ่าแพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
CGA/SFT KBank VISA Platinum

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ร่วม CGA-SFT - กสิกรไทยวีซ่าทอง
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
CGA/SFT KBank VISA Gold Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

วีซ่า เค โฮม สมาย คลับ แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Visa K Home Smiles Club Platinum

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

มาสเตอร์การ์ด คลาสสิค กสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KBank Classic Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทยวีซ่าทอง
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
BDMS-KBank Visa Gold

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ร่วมแอมเวย์-กสิกรไทยวีซ่าแพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Amway KBank Platinum

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

เดอะพรีเมียร์กสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
THE PREMIER Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทยวีซ่าแพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Thammasat KBank Platinum

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ร่วมกรุงเทพดุสิตเวชการ-กสิกรไทยวีซ่าแพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
BDMS-KBank Visa Platinum

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ร่วมแอมเวย์-กสิกรไทยวีซ่าคลาสสิก
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Amway KBank Classic

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

วีซ่า คลาสสิกกสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Visa Classic KBank

ทุกการจ่าย

30 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

วีซ่า โกลกสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Visa Gold KBank

ทุกการจ่าย

30 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

วีซ่า คลาสสิกกสิกรเคเวฟกสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Visa Classic K-Wave Credit Card

ทุกการจ่าย

30 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทยวีซ่าทอง
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Thammasat KBank Gold

ทุกการจ่าย

30 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ร่วมธรรมศาสตร์-กสิกรไทยวีซ่าคลาสสิก
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Thammasat KBank Classic

ทุกการจ่าย

30 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

วีซ่า เค โฮม สมาย คลับ โกล
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Visa K Home Smiles Club Gold

ทุกการจ่าย

30 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

กสิกรไทย - ไลน์ พอยท์
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KBank – Line Points Credit Card

รับสูงสุด

1%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

ไทเทเนี่ยม กสิกรไทย
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Unionpay

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,600

บาท/ปี

เมืองไทยสไมล์เครดิตการ์ด พิงค์ แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Kasikornbank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Muangthai Smile Credit Card Pink Platinum

รับสูงสุด

0.25%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,050

บาท/ปี

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16 %
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

โฆษณา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์