Tisco Bank

ออมทรัพย์พิเศษ

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.30-0.50

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

20,000

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

0.30% - 0.50%* ขึ้นกับยอดเงินฝาก

<= 100,000 บาท : 0.30%

> 100,000 - 1,000,000 บาท : 0.30%

> 1,000,000 - 10,000,000 บาท : 0.50%

> 10,000,000 บาท : 0.30%

*0.50% คืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ สำหรับยอดเงินฝาก มากกว่า 1,000,000 - 10,000,000 บาท โดยจะได้รับดอกเบี้ยอัตรานี้สำหรับยอดเงินฝากทั้งหมด

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารทิสโก้ / Tisco Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.30-0.50%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 20,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

ไม่กำหนด

 • จำกัด 1 ท่าน เปิด 1 บัญชี
 • รับเปิดบัญชีสำหรับมูลนิธิ

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบยอดรวม
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 25 มิ.ย. และ 25 ธ.ค.
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

การถอน/โอน

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมค่าธรรมเนียมถอนเงินข้ามเขต
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการถอนเงินสด, การโอนเงินระหว่างบัญชีของธนาคารภายในบัตร และสอบถามยอดเงินคงเหลือที่เครื่อง ATM ต่างธนาคาร 10 ครั้ง ต่อเดือน

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการออกบัตรเดบิตใบแรก
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการออกแคชเชียร์เช็ค 5 ฉบับต่อเดือน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการขอรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
 • ไม่มีค่าธรรมเนียมการขอหนังสือรับรองเงินฝาก

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 50 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1.5 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 5,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 100 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ค่าธรรมเนียมย้อนหลัง 6 เดือน เท่ากับ 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 500 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 180 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารทิสโก้

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์