Siam Commercial Bank

ออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก (ออนไลน์)

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.65-1.50

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

0.65% - 1.50%* ขึ้นกับยอดเงินฝาก

<= 2,000,000 บาท : 1.50%

> 2,000,000 - 3,000,000 บาท : 1.00% (เฉลี่ย 1.50% - 1.33%)

> 3,000,000 บาท : 0.65% (เฉลี่ย 1.33% - 0.65%)

*1.50% คืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ที่ยอดเงินฝากไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบอัตราก้าวหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.65-1.50%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

อายุ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ต้องสมัครใช้บริการ Mobile banking

 • ให้บริการเฉพาะลูกค้าที่ไม่เคยมีบัญชีเงินฝากกับธนาคาร
 • จำกัด 1 ท่าน เปิด 1 บัญชี

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

การฝาก

 • สาขาของธนาคาร : ทำรายการฝากเงินสดและเช็ค
 • เครื่องรับฝากเงินสดอัตโนมัติ CDM หรือเครื่องฝาก/ถอนเงินสดอัตโนมัติ (Recycling) : ทำรายการฝากเงินสด และถอนเงินสด

การถอน

 • บริการ Cardless ATM (บริการเบิกถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรเงินสด) : ทำรายการถอนเงินสด

การโอน

 • Mobile banking (SCB Easy Application) และ Internet banking (SCB Easy Net) : ทำรายการโอนเงินไปยังบัญชีอื่น ๆ

การทำธุรกรรมอื่นๆ ที่สาขาธนาคาร

 • กรณีที่ประสงค์จะถอนเงิน โอนเงิน และ/หรือ ทำธุรกรรมอื่นใดที่สาขาของธนาคาร จะต้องติดต่อสาขาของธนาคารและดำเนินการใดๆ ตามที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 50 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 20 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : 199 บาท/บัญชี เงื่อนไข: 1. ค่าบริการ SMS สบายใจ รายปี (12 เดือน) แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง - ค่าธรรมเนียม 199 บาท/12 เดือน/บัญชี(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2. ค่าบริการ SMS สบายใจ รายเดือน แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง - ค่าธรรมเนียม 20 บาท/เดือน/บัญชี(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3. ค่าบริการ SMS สบายใจ รายข้อความ - ค่าธรรมเนียม ข้อความละ 2 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 50 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 30 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์