Siam Commercial Bank

เงินฝากจัดเต็ม (ไม่มีสมุดคู่ฝาก)

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.30-1.25

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

500

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

0.30% - 1.218%* ขึ้นกับยอดเงินฝาก

<= 100,000 บาท : 0.30%

>100,000 - 3,000,000 บาท : 1.25% (เฉลี่ย 0.30% - 1.218%)

> 3,000,000 บาท : 0.30% (เฉลี่ย 1.218% - 0.30%)

*1.218% คืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ที่ยอดเงินฝาก 3,000,000 บาท เท่านั้น โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบอัตราก้าวหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.30-1.25%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

ไม่กำหนด

 • จำกัด 1 ท่าน เปิด 1 บัญชี
 • เฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีถิ่นที่อยู่ในประเทศไทย
 • ต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
 • ผู้ขอเปิดบัญชี ต้องมี Email Address เพื่อรับอีเมล์แจ้งเตือน Email Notification และE-Statement
 • ลูกค้าจะได้รับเอกสารใบรับรองการเปิดบัญชีมอบให้ลูกค้าแทนสมุดคู่ฝาก

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกวันที่ 25 มิถุนายน และ 25 ธันวาคม
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

การถอน

 • ถอน ฟรี 2 ครั้ง/เดือน ครั้งที่ 3 ขึ้นไป คิดค่าบริการ 50 บาท/ครั้ง

“ การเบิกถอน ” ตามความในวรรคก่อนหมายถึง การถอนเงิน การโอนเงินผ่านช่องทางต่าง ๆ ของธนาคาร การหักบัญชีเพื่อชำระหนี้ใด ๆ ที่ผู้ฝากมีอยู่กับธนาคาร การหักบัญชีเพื่อชำระค่าสาธารณูปโภค การหักบัญชีเพื่อชำระค่าเช่าตู้นิรภัย

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 50 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 20 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : 199 บาท/บัญชี เงื่อนไข: 1. ค่าบริการ SMS สบายใจ รายปี (12 เดือน) แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง - ค่าธรรมเนียม 199 บาท/12 เดือน/บัญชี(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 2. ค่าบริการ SMS สบายใจ รายเดือน แบบไม่จำกัดจำนวนครั้ง - ค่าธรรมเนียม 20 บาท/เดือน/บัญชี(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) 3. ค่าบริการ SMS สบายใจ รายข้อความ - ค่าธรรมเนียม ข้อความละ 2 บาท (รวมภาษีมลูค่าเพิ่ม)
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 50 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 30 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารไทยพาณิชย์

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์