Kasikornbank

เงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ (K-eSavings)

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.65-1.50

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

0.65% - 1.50%* ขึ้นกับยอดเงินฝาก

<= 300,000 บาท : 1.50%

> 300,000 บาท : 0.65% (เฉลี่ย 0.65% - 1.50%)

*1.50% คืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ สำหรับยอดเงินฝากไม่เกิน 300,000 บาท โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบอัตราก้าวหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย / Kasikornbank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.65-1.50%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

12 ปีขึ้นไป

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ต้องใช้บริการ K PLUS (ธนาคารบนมือถือกสิกรไทย) หรือ MAKE by KBank หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ธนาคารให้บริการ

 • เงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ เป็นบัญชีเงินฝากประเภทออมทรัพย์แบบไม่มีสมุดคู่ฝาก
 • รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย
 • การเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์
 • ลูกค้าที่เปิดบัญชีแรก พร้อมสมัครบริการ K PLUS หรือ MAKE by KBank หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ธนาคารให้บริการ ต้องพิสูจน์ตัวตนที่สาขาของธนาคารหรือจุดบริการยืนยันตัวตน (K CHECK ID) ที่ธนาคารกำหนด หรือผ่านระบบและแพลตฟอร์มของ NDID
 • ลูกค้าที่ใช้บริการ K PLUS อยู่แล้วสามารถเปิดบัญชีเพิ่มผ่าน K PLUS หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ธนาคารให้บริการ
 • เปิดบัญชีได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 น. - 20.00 น. โดยสำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีพร้อมสมัครบริการ K PLUS หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ธนาคารให้บริการ สามารถกรอกข้อมูลการสมัครเปิดบัญชีได้ตลอด 24 ชม.
 • ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อผู้ใช้บริการ K PLUS หรือหากเปิดบัญชีผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ธนาคารให้บริการ ชื่อบัญชีเงินฝากจะต้องตรงกับชื่อผู้ใช้บริการแอปพลิเคชันนั้นๆ
 • ไม่รับเปิดบัญชีชื่อร่วม และไม่อนุญาตให้ใช้ชื่ออื่นหรือนามแฝงหรือให้ผู้อื่นเป็นผู้รับผลประโยชน์จากบัญชีนี้
 • ไม่มีจำนวนเงินขั้นต่ำในการเปิดบัญชี
 • ผู้ฝากสามารถเปิดบัญชีผ่าน K PLUS ได้สูงสุด 5 บัญชีต่อ 1 คน หรือเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกเดือนมิ.ย. และธ.ค.
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

การฝากเงิน

 • บัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์สามารถทำรายการฝากผ่านทุกช่องทางการให้บริการของธนาคาร

การโอนเงิน

 • โอนเงินจากบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านบริการ K PLUS หรือ แอปพลิเคชันอื่นที่ธนาคารให้บริการ ไปยังบัญชีเงินฝากบัญชีอื่น
 • วงเงินการโอนเงินเป็นไปตามวงเงินการโอนเงินของช่องทางต่างๆ ที่ผู้ฝากทำรายการ

การถอนเงิน

 • การถอนเงินสดหรือโอนเงิน โดยใช้บัตรเอทีเอ็ม/บัตรเดบิต ผ่านตู้ ATM (เฉพาะบัญชีเงินฝากที่เปิดผ่านช่องทางบริการ K PLUS เท่านั้น)
 • การถอนเงินสด ด้วย QR Code บน K PLUS ผ่านตู้ ATM หรือสาขาของธนาคาร หรือที่จุดบริการเคแบงก์ เซอร์วิส
 • การถอนเงินสด ด้วย QR Code บนแอปพลิเคชันอื่นที่ธนาคารให้บริการ ผ่านตู้ ATM ของธนาคาร

เงื่อนไขอื่นๆ

 • การเลือกจังหวัดสาขาเจ้าของบัญชีมีผลต่อค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรม
 • การปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์อิเล็กทรอนิกส์ผู้ฝากต้องปิดผ่านช่องทางบริการ K PLUS หรือ MAKE by KBank หรือแอปพลิเคชันอื่นที่ธนาคารให้บริการ ตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 50 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 20 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : ไม่มีบริการ เงื่อนไข: เฉพาะบัญชีที่มีรายการเคลื่อนไหวเกิน 400 รายการ/เดือน เก็บค่าบริการเพิ่มเป็นรายเดือน ๆ ละ 10 บาท
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ค่าธรรมเนียมการขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากผ่าน Call Center จัดเก็บในอัตราเดียวกันกับการขอผ่านสาขา
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกสิกรไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์