Kasikornbank

เงินฝากทวีทรัพย์ 24 เดือน

Loan Type
เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 24 เดือน ปลอดภาษี

ดอกเบี้ยต่อปี

2.55

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

500

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย / Kasikornbank
ดอกเบี้ยต่อปี 2.55%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
ฝากทุกเดือน ต้องฝากทุกเดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

ไม่กำหนด

 • สิทธิในการได้รับการยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ได้เพียงคนละ 1 บัญชีเท่านั้น

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดฝาก
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • ฝาก <3 เดือน : ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝาก >=3 เดือน : ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อัตราต่ำสุด หักภาษี

กรณีขาดฝากตามงวดที่กำหนด

 • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการฝาก
 • หากขาดการฝากตั้งแต่ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ธนาคารจะไม่รับฝากเงินฝากทวีทรัพย์ในงวดที่เหลือต่อไป และจะได้รับดอกเบี้ยในอัตราดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ หักภาษี ณ ที่จ่าย

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 500 บาท/เดือน
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 25,000 บาท/เดือน
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ไม่ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ไม่ได้

การฝาก

 • ฝากเงินที่สาขา หรือ
 • สมัครใช้บริการหัก/โอนเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ทุกเดือน ระบบจะทำการหักเงินจากบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เดือนละ 1 ครั้งเพื่อ ฝากเข้าบัญชีเงินฝากทวีทรัพย์ให้ทุกวันที่ 5 ของเดือน แต่ถ้าเงินในบัญชีเงินฝากกระแสรายวันหรือบัญชีเงินฝากออมทรัพย์มียอดเงินคงเหลือไม่เพียงพอ ระบบจะทำการหักเงินในวันที่ 10 หรือ 15 หรือ 20 หรือ 25 หรือวันสุดท้ายของเดือนตามลำดับ

การต่ออายุบัญชี

ไม่ต่ออายุเงินฝากธนาคารจะเปลี่ยนการจ่ายดอกเบี้ยเป็นอัตราเงินฝากออมทรัพย์พร้อมหักภาษี

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ค่าธรรมเนียมการขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากผ่าน Call Center จัดเก็บในอัตราเดียวกันกับการขอผ่านสาขา
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกสิกรไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์