Kasikornbank

เงินฝากพื้นฐาน

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.30

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย / Kasikornbank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.30%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

1. 65 ปีขึ้นไป หรือ 2. ผู้ที่เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • รับฝากเฉพาะผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไปในวันที่ฝาก หรือผู้เข้าร่วมโครงการสวัสดิการแห่งรัฐ
 • จำกัด 1 ท่าน เปิด 1 บัญชี
 • ต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกเดือนมิ.ย. และธ.ค.
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด
 • ฝาก ถอน โอนเงิน ตามเงื่อนไขปกติของแต่ละช่องทางบริการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ทันที โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้า กรณีเข้าเงื่อนไขข้อใดข้อหนึ่งดังต่อไปนี้
 • มียอดเงินฝากคงเหลือเฉลี่ย ณ สิ้นวันในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาทต่อเดือนในบัญชี
 • มียอดเงินเข้ารวม หรือยอดเงินออกรวม อย่างใดอย่างหนึ่งในแต่ละเดือนเกิน 50,000 บาท
 • กรณีบัญชีเงินฝากพื้นฐานไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 24 เดือน
 • ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขการเป็นผู้มีสิทธิในการเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน ยกตัวอย่างเช่น กรณีผู้ฝากไม่ได้เป็นผู้มีรายได้น้อยภายใต้โครงการสวัสดิการแห่งรัฐ

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 20 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : ไม่มีบริการ เงื่อนไข: เฉพาะบัญชีที่มีรายการเคลื่อนไหวเกิน 400 รายการ/เดือน เก็บค่าบริการเพิ่มเป็นรายเดือน ๆ ละ 10 บาท
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ค่าธรรมเนียมการขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากผ่าน Call Center จัดเก็บในอัตราเดียวกันกับการขอผ่านสาขา
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกสิกรไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์