Kasikornbank

เงินฝากประจำพิเศษ 7 เดือน

Loan Type
เงินฝากประจำ

ดอกเบี้ยต่อปี

1.30

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

1,000,000

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกสิกรไทย / Kasikornbank
ดอกเบี้ยต่อปี 1.30%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ไม่ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 7 เดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 1,000,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

ไม่กำหนด

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือกระแสรายวันเพื่อรับโอนดอกเบี้ย

1. รับฝากเฉพาะบุคคลธรรมดา วัด มูลนิธิ และสภากาชาดไทย

2. ฝากขั้นต่ำ 1,000,000 บาทขึ้นไปต่อบัญชีย่อย

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกเดือน
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้ หรือ โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือเงินฝากกระแสรายวันที่ลูกค้าแจ้งไว้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • ฝาก <3 เดือน : ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝาก >=3 เดือน : ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์อัตราต่ำสุด หักภาษี

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 1,000,000 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : บาท
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ได้

การถอน

 • กรณีถอนเงินต้นบางส่วนก่อนครบกำหนดระยะเวลาการฝาก เงินต้นส่วนที่เหลือในบัญชีเงินฝากประจำจะยังคงได้รับดอกเบี้ยตามอัตราดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ ณ วันที่เริ่มฝากตามปกติ

การฝาก

 • กรณีฝากเพิ่มในบัญชีเดิมทำได้แต่เปิด sub account ใหม่และรับฝากตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไปต่อบัญชีย่อย (Sub Account) กรณียอดรับฝากของบัญชีย่อยนั้นๆ ไม่ถึง 1,000,000 บาท จะได้รับอัตราดอกเบี้ยต่ำสุดของเงินฝากประจำ 3 เดือน ประเภทลูกค้าบุคคลธรรมดา ตามที่ธนาคารประกาศ ณ วันที่เริ่มฝากของบัญชีย่อยนั้นๆ

การต่ออายุบัญชี

เปลี่ยนเป็นเงินฝากประจำ 3 เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: ค่าธรรมเนียมการขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝากผ่าน Call Center จัดเก็บในอัตราเดียวกันกับการขอผ่านสาขา
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกสิกรไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์