Bank of Ayudhya

Grow

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

1.75-2.22

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุด 1.75% และสูงสุด 2.22% ตามระยะเวลาฝากจริง

1 - 18 เดือน : 1.75%

19-24 เดือน : 2.22%

อัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยตลอดระยะเวลาการฝาก 1.75% ต่อปี

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / Bank of Ayudhya
ดอกเบี้ยต่อปี 1.75-2.22%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

15-70

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ใช้บริการคู่กับ Kept application เท่านั้น

 • เปิดบัญชีได้เพียงบัญชีเดียวเท่านั้น

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามระยะเวลาฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เดือนละ 1 ครั้ง ทุกวันที่ 28 ของเดือน
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้ และโอนออกเข้าบัญชี Kept โดยอัตโนมัติ

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 1,000 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 5,000,000 บาท

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100-200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี เงื่อนไข: - ข้อมูลย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือนนับจากเดือนปัจจุบัน 100บาท/บัญชี - เกิน 3 เดือน แต่ไม่เกิน 2 ปี 200บาท/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์