Bank of Ayudhya

ปลอดภาษี24เดือน

Loan Type
เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 24 เดือน ปลอดภาษี

ดอกเบี้ยต่อปี

2.90

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

500

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยที่ได้รับในแต่ละงวดการฝากอาจไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับการอัตราดอกเบี้ยตามประกาศธนาคาร ณ. วันที่ฝาก

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกรุงศรีอยุธยา / Bank of Ayudhya
ดอกเบี้ยต่อปี 2.90%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน
ฝากทุกเดือน ต้องฝากทุกเดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

ไม่กำหนด

 • มีสิทธิ์ขอยกเว้นภาษีดอกเบี้ยเงินฝากประเภทนี้ได้คนละ 1 บัญชีเท่านั้น

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบอื่น ๆ
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดฝาก
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • ฝาก < 3 เดือน : ไม่จ่ายดอกเบี้ย และผู้ฝากจะได้รับเงินต้น หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับแล้วก่อนหน้านั้น
 • ฝาก >= 3 เดือน : ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์ ณ วันที่ฝากของยอดเงินฝากนั้น ตามจำนวนวันที่ฝากจริง หลังจากหักดอกเบี้ย (รวมหักภาษี ณ ที่จ่าย) ที่ได้รับแล้วก่อนหน้านั้น

กรณีขาดฝากตามงวดที่กำหนด

ขาดฝากได้ไม่เกิน 2 งวด ถ้าขาดฝากเกิน 2 งวดจะได้รับดอกเบี้ยเงินฝากประจำ 6 เดือน (บุคคลธรรมดา)

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 500 บาท/เดือน
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 25,000 บาท/เดือน
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ไม่ได้
 • ฝากเงินเท่ากันทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง ต่อเนื่องจนครบกำหนดระยะเวลาฝาก ยอดเงินฝากรวมไม่เกิน 600,000 บาท
 • ขาดการฝากได้ไม่เกิน 2 ครั้ง และต้องฝากต่อให้ครบจำนวนงวดตามที่ตกลงกับธนาคาร
 • กรณีถอนก่อนกำหนดต้องถอนทุกยอดการฝาก
 • วันครบกำหนดการฝากนับจากวันที่ฝากงวดสุดท้ายอีก 1เดือนถัดไปนับวันชนวัน
 • เมื่อครบกำหนดการฝาก ไม่มาทำการปิดบัญชี หรือไม่มีการติดต่อธนาคารหลังจากปฏิบัติผิดเงื่อนไขการฝากเงินตั้งแต่ 2เดือนขึ้นไป

ธนาคารจะเปลี่ยนประเภทเงินฝากเป็นเงินฝากประจำ 6เดือน (บุคคลธรรมดา) โดยมีเงื่อนไขการฝากเงินและ อัตราดอกเบี้ยตามประกาศของธนาคารที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้น

การต่ออายุบัญชี

ฝากประจำ6เดือน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : ไม่มีค่าธรรมเนียม ค่าบริการรายปี : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 100 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกรุงศรีอยุธยา

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์