เอ็กซ์ยู ดิจิทัล

บัตรเครดิต เอ็กซ์ยู ดิจิทัล
(XU Digital Credit Card)

Credit Card Type
Bank of Ayudhya | VISA
ผ่อน 0%

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

535

บาท/ปี

สมัครบัตรเครดิต

โปรโมชั่นบัตรเครดิต XU Digital Credit Card
สิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2024

โปรโมชั่นบัตรเครดิต XU Digital Credit Card สิ้นสุด วันที่ 31 สิงหาคม 2024

จุดเด่นบัตรเครดิต

"แผนผ่อนชำระสั่งได้" หรือ “0% สั่งได้ทุกอย่าง”

0% 6 เดือน สั่งได้หมวดออนไลน์

อภิสิทธิ์เปลี่ยนยอดใช้จ่ายออนไลน์ เป็นยอดแบ่งชำระรายเดือน 0% นาน 6 เดือนทั้งในและต่างประเทศ ไม่มียอดใช้จ่าย

ขั้นต่ำต่อเซลล์สลิป เพียงรวมยอดใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระเริ่มต้น 5,000 บาทขึ้นไป ยกเว้นรายการออนไลน์ที่มา

จาก Facebook

0% 3 เดือน สั่งได้ทุกอย่าง

อภิสิทธิ์โทรสั่งเปลี่ยนยอดใช้จ่ายบัตรเครดิตเป็นยอดแบ่งจ่ายรายเดือน 0% นาน 3 เดือน ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่าย สำหรับยอดใช้จ่ายขั้นต่ำ1,000 บาทขึ้นไป/ เซลล์สลิป (ผ่านวงเงินบัตรเครดิต) และรวมยอดใช้จ่ายเปลี่ยนเป็นยอดแบ่งชำระเริ่มต้น 3,000 บาทขึ้นไป

โดยยอดใช้จ่ายดังกล่าวจะไม่ได้รับคะแนนสะสมกรุงศรี เฟิร์สช้อยส์ รีวอร์ด

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 25 บาท รับ 1 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส / Ayudhya Capital Services
ผู้ให้บริการเครือข่าย VISA
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน
วงเงินสูงสุด 500,000 บาท

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 535 บาท

ค่าธรรมเนียม 500 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเมื่อยอดใช้จ่ายรวมถึง 24,000 บาท/ปี ยอดใช้จ่ายดังกล่าวรวมทั้งบัตรหลักและบัตรเสริม

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-55 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

กรณีผู้มีรายได้ประจำ

- อายุงาน ณ ปัจจุบันตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไปอายุการทำงานตั้งแต่ 4 เดือนขึ้นไป

สำหรับผู้ประกอบธุรกิจส่วนตัว

- ต้องดำเนินธุรกิจมาไม่ต่ำกว่า 1 ปี และมีเงินหมุนเวียนในธนาคารขั้นต่ำ 300,000 บาท/เดือน

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือไม่น้อยกว่า 300 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : ไม่มีบริการ
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : None
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

-

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด :
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : nan
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ไม่มีบริการ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 214.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 50 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 53.5 บาท/ครั้ง เงื่อนไข: ค่าธรรมเนียม 50 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : 214 บาท/ครั้ง
  เงื่อนไข:
  ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อรายการ บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : ไม่มีบริการ
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 107 บาท/งวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ :

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : - ธนาคารกรุงศรี ผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์ธนาคาร. ATM, หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ, ชำระ Online ผ่าน KOL, แอปพลิเคชัน KMA - ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม หากหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำเร็จ สำหรับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารทหารไทย
 • ชำระผ่านระบบ Online : เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท/ครั้ง - ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท/ครั้ง (Mobile banking only) - ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท/ครั้ง - ธนาคารทหารไทยธนชาต 10 บาท/ครั้ง เขตต่างจังหวัด* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 30 บาท/ครั้ง - ธนาคารไทยพาณิชย์ 20 บาท/ครั้ง (Mobile banking only) - ธนาคารกสิกรไทย 30 บาท/ครั้ง - ธนาคารทหารไทยธนชาต 30 บาท/ครั้ง - ทรูมันนี่ 10 บาท/รายการ -mPay 10บาท/รายการ *อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำเร็จ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล* - ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม สำหรับ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารยูโอบี ธนาคารทหารไทยธนชาต หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติไม่สำเร็จ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล* - ธนาคารกรุงไทย 5 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 10 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 10 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด* - ธนาคารกรุงไทย 10 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 10 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท/รายการ *อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 15 บาท/ครั้ง - ธนาคารกสิกรไทย 15 บาท/ครั้ง - ธนาคารทหารไทยธนชาต 15 บาท/ครั้ง เขตต่างจังหวัด* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 30 บาท/ครั้ง - ธนาคารกสิกรไทย 30 บาท/ครั้ง - ธนาคารทหารไทยธนชาต 30 บาท/ครั้ง *อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : เขตกรุงเทพฯ /ปริมณฑล และต่างจ่างหวัด* - ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST 10 บาท/รายการ - เซ็นเพย์ เพาเวอร์ บาย บุญเติม 10 บาท/รายการ (Central The 1 First Choice ไม่มีค่าธรรมเนียม) - เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท/ครั้ง - ทรูมันนี่ 10 บาท/รายการ - โลตัสทุกสาขา 10 บาท/รายการ - จุดที่มีเครื่องหมาย mPay Station ทั่วประเทศ 10 บาท/รายการ *อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีบริการ

บัตรเครดิตอยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส

กรุงศรีเฟิร์สช้อยส์ วีซ่า แพลทินัม
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
Ayudhya Capital Services / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Krungsri First Choice Visa Platinum Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

535

บาท/ปี

บัตรเครดิต ผ่อน 0%

กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Krungsri Lady Titanium

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

802

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ชิลล์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี เจซีบี อัลติเมท
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC JCB ULTIMATE

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์