สยามทาคาชิมายะ ไฟน์เนส - อินวิเทชั่น โอนลี่

บัตรเครดิต สยามทาคาชิมายะ ไฟน์เนส - อินวิเทชั่น โอนลี่
(Siam Takashimaya Finest - Invitation Only)

Credit Card Type
Bank of Ayudhya | VISA
Cash Back เติมน้ำมัน ช้อปปิ้ง สะสมคะแนน ส่วนลด Airport Lounge บริการที่จอดรถ

รับเครดิตเงินคืน

3%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

70,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,280

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อเติมน้ำมัน
ผู้ออกบัตรเครดิต บัตรกรุงศรีอยุธยา / Bank of Ayudhya
ผู้ให้บริการเครือข่าย VISA
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 50 วัน
วงเงินสูงสุด 5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 4,280 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 4,280 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 4,280 บาท

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า : ไม่มีการเรียกเก็บ ค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไป : บริษัทสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บในกรณีที่บัญชีของสมาชิกบัตรไม่มีการเคลื่อนไหวเป็นเวลาดิดต่อกันตั้งแต่ 12 เดือนขึ้นไป หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียม 4,000 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20–65 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

70,000 บาท/เดือน

 • เป็นสมาชิก กรุงศรี เอ็กซ์คลูซีฟ ของธนาคารกรุงศรีอยุธยา ที่มียอดเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนรวมกันตั้งแต่ 5,000,000 บาทขึ้นไปเป็นระยะเวลา 6 เดือนขึ้นไป หรือ เป็นผู้ที่ได้รับการเรียนเชิญจากห้างสรรพสินค้า สยาม ทาคาชิมายะ

กรณีผู้มีรายได้ประจำ

 • รายได้ประจำ 70,000 บาทต่อเดือน

กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ

 • มีกระแสเงินหมุนเวียนบัญชีขาเข้าย้อนหลัง 6 เดือน นับจากเดือนปัจจุบัน โดยเฉลี่ยเดือนละ 1,080,000 บาทขึ้นไป
 • บัญชีเปิดมานานกว่า 1 ปี
 • จดทะเบียนการค้า / บริษัท / ห้างหุ้นส่วน ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือไม่น้อยกว่า 300 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 15 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 4
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

- ไม่รับสมัครบัตรเสริมกรณีใช้บัญชีเงินฝากเป็นหลักประกัน

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : อัตราค่าธรรมเนียมตามที่ปรากฎยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 1,000 บาท และ
  ไม่เกินวงเงินเบิกถอนเงินสดที่เหลือ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 214.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 214 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 53.5 บาท/ครั้ง เงื่อนไข: ค่าธรรมเนียม 50 บาท บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : 214 บาท/ครั้ง
  เงื่อนไข:
  ค่าธรรมเนียม 200 บาทต่อรายการ บวกภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : ไม่มีบริการ
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : 200 บาท/ครั้ง
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 107 บาท/งวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ผ่านช่องทาง เคาน์เตอร์ธนาคาร, ATM, หักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ, ชำระ Online ผ่าน KOL, แอปพลิเคชัน KMA - จุดบริการรับชำระเงิน โฮมโปร และโฮมโปร พลัส 2 หมายเหตุ : อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระผ่านระบบ Online : ธนาคารเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารไทยพาณิชย์ 20 บาท/รายการ (Mobile Banking เท่านั้น) - ธนาคารกสิกรไทย 10 บาท/รายการ ธนาคารเขตต่างจังหวัด* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารไทยพาณิชย์ 35 บาท/รายการ (Mobile Banking เท่านั้น) - ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท/รายการ อื่นๆ - ทรูมันนี่ 10 บาท/รายการ - mPay 10บาท/รายการ *อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : กรณีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติสำเร็จ เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 25 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 15 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 45 บาท/รายการ - ธนาคารกรุงไทย 15 บาท/รายการ - ธนาคารไทยพาณิชย์ 25 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 30 บาท/รายการ กรณีหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติไม่สำเร็จ - ไม่มีค่าธรรมเนียม *อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 30 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 20 บาท/รายการ เขตต่างจังหวัด* - ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ธนาคารกรุงเทพ 50 บาท/รายการ - ธนาคารกสิกรไทย 35 บาท/รายการ *อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : เขตกรุงเทพฯ /ปริมณฑล และต่างจังหวัด* - โฮมโปรและโฮมโปรพลัสทุกสาขา ไม่มีค่าธรรมเนียม - ที่ทำการไปรษณีย์ที่มีเครื่องหมาย PAY AT POST 10 บาท/รายการ - จุดบริการ CenPay powered by บุญเติม 10 บาท/รายการ - เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท/ครั้ง - โลตัสทุกสาขา 10 บาท/รายการ - จุดที่มีเครื่องหมาย mPay Station ทั่วประเทศ 10 บาท/รายการ *อัตราค่าธรรมเนียมในการชำระเงิน จำนวนยอดเงินชำระสูงสุดต่อครั้ง และจำนวนครั้งที่สามารถชำระได้สูงสุดต่อวันอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามที่ผู้ให้บริการรับชำระเงินแต่ละรายจะเรียกเก็บจริง โปรดตรวจสอบ ณ จุดบริการอีกครั้ง
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีบริการ

บัตรเครดิตบัตรกรุงศรีอยุธยา

สยามทาคาชิมายะ ไฟน์เนส
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Siam Takashimaya Finest

รับเครดิตเงินคืน

2%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

70,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,280

บาท/ปี

สยามทาคาชิมายะ เจซีบี
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Siam Takashimaya JCB

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,280

บาท/ปี

สยามทาคาชิมายะ วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Siam Takashimaya Visa

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,280

บาท/ปี

โฮมโปร วีซ่า แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Homepro Visa Platinum

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

802

บาท/ปี

บัตรเครดิต Cash Back

กรุงศรี เลดี้ ไทเทเนี่ยม
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of Ayudhya / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Krungsri Lady Titanium

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

802

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ชิลล์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แม็คโคร วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Makro Visa

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,900

บาท/ปี

ซิตี้ พรีเมียร์ มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Premier MasterCard

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์