เอสซีบี ไพร์ม

บัตรเครดิต เอสซีบี ไพร์ม
(SCB PRIME)

Credit Card Type
Siam Commercial Bank | VISA
ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ สะสมคะแนน ส่วนลด Airport Lounge ผ่อน 0% ประกัน/คุ้มครอง

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

เอกสิทธิ์แห่งความสำเร็จ

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 25 บาท รับ 1 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต ไทยพาณิชย์ / Siam Commercial Bank
ผู้ให้บริการเครือข่าย VISA
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 51 วัน
วงเงินสูงสุด 2-5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป ไม่มี บาท

ไม่เรียกเก็บค่าธรรมเนียมรายปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-70 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด บาท/เดือน

สำหรับผู้ที่มีเงินฝาก และ/หรือ เงินลงทุนในกองทุนรวมไทยพาณิชย์ และ/หรือ เบี้ยประกันชีวิต รวมกันตั้งแต่ 2 ล้านขึ้นไปดังนี้

 • เงินฝากประจำตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 • เงินลงทุนในกองทุนภายใต้การบริหารของ บลจ.ไทยพาณิชย์ที่ซื้อผ่านธนาคารไทยพาณิชย์เท่านั้น เช่น กองทุน LTF/RMF/SSF, Term Fund เป็นต้น รวมถึงกองทุนภายใต้โครงการขายแบบเปิด (Open Architecture) ทั้งหมด และ/หรือ ตั๋วแลกเงินที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ หุ้นกู้ที่ออกโดยธนาคาร และ/หรือ บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) ที่มีระยะเวลาตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป (ไม่นับรวมหุ้นกู้ด้อยสิทธิ์อื่นๆ)
 • จำนวนเงินค่าเบี้ยประกันชีวิตที่ซื้อผ่านธนาคารในปีที่สมัคร

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 8% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 15ปีขึ้นไป กรณีอายุไม่ครบ20ปีบริบูรณ์ต้องเป็นบัตรเสริมบิดา/มารดาเท่านั้น
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 4
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

ไม่มีค่าธรรมเนียม

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : การเบิกถอนเงินสดล่วงหน้า ไม่มีระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย (เริ่มคำนวณดอกเบี้ยทันทีนับตั้งแต่วันที่เบิกถอนเงินสดล่วงหน้า)
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 1,000 บาท และ
  ไม่เกิน 100% ของวงเงิน และไม่เกิน 100,000 บาท/วัน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 0.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม เงื่อนไข: - รวมทั้งสามารถขอผ่านช่องทาง SCB EASY Application และส่งกลับผ่านทางอีเมล์ โดยขอต่อครั้งได้สูงสุด 6 เดือน และย้อนหลังได้สูงสุด 12 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 107 บาท/งวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : - ชำระที่เคาน์เตอร์ของธนาคารไทยพาณิชย์ - ชำระโดยหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ - ชำระที่เครื่อง ATM/ Laser ATM/ CDM ของธนาคารไทยพาณิชย์ - ชำระผ่านช่องทางอิเล็คทรอนิกส์ของธนาคารไทยพาณิชย์ SCB EASY Application - เคาน์เตอร์รับชำระบิ๊กซีและมินิบิ๊กซีทุกสาขา
 • ชำระผ่านระบบ Online : - ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร SCB EASY Application ไม่มีค่าธรรมเนียม - ชำระผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร/ผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร* ไม่เกิน 5 บาท/ต่อครั้ง (รายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วม สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ)
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : เขตกรุงเทพฯ,นนทบุรี,ปทุมธานี,สมุทรปราการ - ธนาคารกรุงไทย 15 บาทครั้ง (กรณียอดชำระไม่เกิน 500,000 บาท) - ธนาคารกรุงไทย 20 บาท/ครั้ง (กรณียอดชำระไม่เกิน 500,000 บาท) *ธนาคารกรุงไทย กรณียอดชำระเกิน 500,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 0.10% ของยอดชำระส่วนที่เกิน แต่สูงสุดไม่เกิน 1,000 บาท
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : - เคาน์เตอร์เซอร์วิส 15 บาท/ ครั้ง (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง) - สำนักงานบริการเอไอเอสร้านเทเลวิซ และจุดชำระเงิน เอ็มเปย์ สเตชั่น: 15 บาท/ ครั้ง (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง) - ทรูมันนี่วอลเล้ทแอปพลิเครชั่น: 10 บาท/ ครั้ง (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 90,000 บาท/ครั้ง) - ตู้ทรูมันนี่: 10 บาท/ ครั้ง (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท/ครั้ง) - Lotus's และ Lotus's go fresh ทุกสาขา 10 บาท/ครั้ง (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง ชําระได้สูงสุด 2 ครั้ง/บัตร/วัน) - Big C และ Mini Big C ทุกสาขา ไม่มีค่าธรรมเนียม (ยอดชำระสูงสุดไม่เกิน 49,000 บาท/ครั้ง ชําระได้สูงสุด 5 ครั้ง/บัตร/วัน) - ชำระผ่านช่องทางสาขาธนาคาร/ผู้ให้บริการอื่น ที่ให้บริการรับชำระบิลข้ามธนาคาร * ไม่เกิน 20 บาท/ต่อครั้ง (รายชื่อธนาคารและผู้ให้บริการที่เข้าร่วม สามารถตรวจสอบได้จากเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย โดยค่าธรรมเนียมเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของแต่ละธนาคาร/ผู้ให้บริการ)
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : - ธนาคารกรุงไทย (02-111-111) 10 บาท/ครั้ง
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีบริการ

บัตรเครดิตไทยพาณิชย์

เอสซีบี ไพรเวท แบงก์กิ้ง
Issuer Name / Credit Card Type
Siam Commercial Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
SCB PRIVATE BANKING

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 ไมล์

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เอสซีบี เฟิร์ส
Issuer Name / Credit Card Type
Siam Commercial Bank / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
SCB FIRST

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 ไมล์

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เอสซีบี เอ็ม เลเจนด์ วีซ่า อินฟินิต
Issuer Name / Credit Card Type
Siam Commercial Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
SCB M LEGEND VISA INFINITE

รับเครดิตเงินคืน

3%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

10,700

บาท/ปี

เอสซีบี เอ็ม ลักซ์ วีซ่า ซิกเนเจอร์
Issuer Name / Credit Card Type
Siam Commercial Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
SCB M LUXE VISA SIGNATURE

รับเครดิตเงินคืน

3%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

300,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

4,280

บาท/ปี

บัตรเครดิต ฟรีค่าธรรมเนียมตลอดชีพ

ทีทีบี โซ ชิลล์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี เจซีบี อัลติเมท
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC JCB ULTIMATE

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ยูโอบี ซิมเพิล มาสเตอร์การ์ด
Issuer Name / Credit Card Type
United Overseas Bank / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
UOB SIMPLE MASTERCARD

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์