ธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ

บัตรเครดิต ธนาคารออมสิน อีคอมเมิร์ซ
(GSB E-Commerce Credit Card)

Credit Card Type
Government Savings Bank | Mastercard
Cash Back เด็กจบใหม่ สะสมคะแนน ผ่อน 0% ประกัน/คุ้มครอง บริจาค

รับสูงสุด

10%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,500

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

รับสูงสุด 10% เครดิตเงินคืน
ผู้ออกบัตรเครดิต ออมสิน / Government Savings Bank
ผู้ให้บริการเครือข่าย Mastercard
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 45 วัน
วงเงินสูงสุด 1.5-5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 1,500 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมถึง 24,000 บาท/ปี หรือมีการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-75 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

15,000 บาท/เดือน

เกณฑ์พิจารณารายได้ (20-70 ปี)

- กรณีผู้มีรายได้ประจำ

 1. เป็นบุคคลธรรมดา
 2. อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 3. สัญชาติไทย

- กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระ

 1. เป็นบุคคลธรรมดาที่มีรายได้จากการประกอบอาชีพอิสระ
 2. ประกอบอาชีพตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป
 3. สัญชาติไทย

- กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัวหรือเจ้าของธุรกิจ

 1. เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของกิจการ
 2. ดำเนินธุรกิจตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไป
 3. สัญชาติไทย

เกณฑ์อ้างอิงเงินฝาก (20-75 ปี)

 1. เป็นบุคคลธรรมดา
 2. สัญชาติไทย
 3. มีเงินฝากทุกประเภทกับธนาคาร

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 10% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือไม่น้อยกว่า 1,000 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 18 ปีขึ้นไป
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 4
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 0 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

ยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี เมื่อยอดรวมการใช้จ่ายของบัตรหลักและบัตรเสริมถึง 24,000 บาท/ปี หรือมีการใช้จ่ายผ่านบัตรอย่างน้อย 12 ครั้งต่อปี

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : nan
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 1,000 บาท และ
  ไม่เกิน 50% ของวงเงิน และไม่เกิน 50,000 บาท/วัน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 200.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 50 บาท/ครั้ง
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : 100-200 บาท/ครั้ง
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีบริการ
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : 100 บาท/งวด
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่เกิน 2% ของจำนวนภาษีอากรและค่าธรรมเนียมที่ชำระผ่านบัตรเครดิต

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : ชำระผ่านช่องทางการให้บริการของธนาคารออมสิน ดังนี้ - ชำระด้วยการหักบัญชีเงินฝากอัตโนมัติ - ชำระผ่านตู้ ATM ของธนาคารออมสิน - ชำระที่เคาน์เตอร์ธนาคารออมสิน - ผ่าน Internet Banking ธนาคารออมสิน - ผ่าน Mobile Banking ธนาคารออมสิน (MyMo)
 • ชำระผ่านระบบ Online : ชำระผ่าน Internet Banking ของธนาคารออมสิน หรือ Mobile Banking (MyMo) ของธนาคารออมสิน ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล - ชำระเงินผ่าน BigC ทุกสาขา (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ) : 10 บาท/รายการ - ชำระเงินผ่าน เทสโก้โลตัส ทุกสาขา (ไม่เกิน 49,000 บาท/รายการ) : 10 บาท/รายการ - เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ) : 15 บาท/ รายการ เขตต่างจังหวัด - เคาน์เตอร์เซอร์วิส (ไม่เกิน 30,000 บาท/รายการ) : 20 บาท/รายการ
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีบริการ

บัตรเครดิตออมสิน

ธนาคารออมสิน เพรสทีจ
Issuer Name / Credit Card Type
Government Savings Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
GSB Prestige Credit Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

ธนาคารออมสิน พรีเมี่ยม
Issuer Name / Credit Card Type
Government Savings Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
GSB Premium Credit Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

500

บาท/ปี

ธนาคารออมสิน ทีคิวเอ็ม อินฟินิตี้
Issuer Name / Credit Card Type
Government Savings Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
GSB TQM Infinity Credit Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,500

บาท/ปี

ธนาคารออมสิน พรีเชียส
Issuer Name / Credit Card Type
Government Savings Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
GSB Precious Credit Card

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,500

บาท/ปี

บัตรเครดิต Cash Back

ทีทีบี โซ ชิลล์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so chill

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ แม็คโคร วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Makro Visa

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,900

บาท/ปี

ซิตี้ พรีเมียร์ มาสเตอร์การ์ด
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Premier MasterCard

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

ซิตี้ พรีเมียร์ วีซ่า
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Premier Visa

รับสูงสุด

5%

เครดิตเงินคืน

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

5,000

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์