ธนาคารแห่งประเทศจีน ยูเนี่ยนเพย์ คลาสสิก

บัตรเครดิต ธนาคารแห่งประเทศจีน ยูเนี่ยนเพย์ คลาสสิก
(Great Wall International UnionPay Classic)

Credit Card Type
Bank of China (Thai) | Unionpay
สะสมคะแนน ประกัน/คุ้มครอง

ทุกการจ่าย

5 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

18,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

800

บาท/ปี

โฆษณา

จุดเด่นบัตรเครดิต

แบ่งจ่ายง่ายๆ ทุกการใช้จ่าย ช่วยแบ่งเบาภาระยอดบัญชีของคุณด้วยโปรแกรมผ่อนชำระ Installment Plan เมื่อมียอดใช้จ่ายผ่านบัตรชำระค่าสินค้า/บริการ มากกว่า 3,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกแบ่งจ่ายได้เป็น 3, 6, และสูงสุดถึง 9 งวด และมีอัตราค่าธรรมเนียมการผ่อนชำระเพียง 2%, 4%, และ 6% ตามลำดับ

รับคะแนนสะสมแลกของรางวัลง่ายๆ ให้คุณสะสมคะแนนง่ายๆ เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตรทุก 5 บาทหรือ 1 หยวน จะได้รับ 2 คะแนนสำหรับบัตรแพลทินัม และ 1 คะแนนสำหรับบัตรทองและคลาสสิก

พิเศษ เมื่อแบ่งจ่ายชำระค่าสินค้า/บริการกับโปรแกรมผ่อนชำระ Installment Plan ทุกๆ 5 บาทหรือ 1 หยวน รับเพิ่มอีก 1 คะแนนสำหรับบัตรทุกประเภท

ฟรี ค่าธรรมเนียมแรกเข้า และค่าธรรมเนียมรายปีปีแรก ทั้งบัตรหลักและบัตรเสริมสำหรับสมาชิกบัตรใหม่ และฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปหากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5 ครั้งต่อปี

โปรดจำไว้ว่าใช้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนได้เต็มจำนวนตามกำหนด จะได้ไม่เสียดอกเบี้ย 16%
ข้อมูลบัตรเครดิตอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ออกบัตรอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ทุกการจ่าย 5 บาท รับ 2 คะแนน
ผู้ออกบัตรเครดิต ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) / Bank of China (Thai)
ผู้ให้บริการเครือข่าย Unionpay
ดอกเบี้ย 16%
ระยะเวลาปลอดดอกเบี้ย 52 วัน
วงเงินสูงสุด 2-5 เท่า

ค่าธรรมเนียมทั่วไป

ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 0 บาท
ค่าธรรมเนียมปีแรก 800 บาท
ค่าธรรมเนียมปีต่อไป 800 บาท

ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีปีแรกและฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปหากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5 ครั้งต่อปี

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-60 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

18,000 บาท/เดือน

 • ฐานเงินเดือนขั้นต่ำ 18,000 บาทและมีรายได้อื่นๆ รวมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไปต่อเดือน ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศที่ทำงานอยู่ในประเทศไทย

การชำระขั้นต่ำและดอกเบี้ย

 • ชำระขั้นต่ำ : 5% ของยอดเงินตามใบแจ้งยอด หรือไม่น้อยกว่า 0 บาท แล้วแต่จำนวนใดจะสูงกว่า
 • ดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน : 16% ต่อปี จากวันจ่ายเงินให้ร้านค้า

บัตรเสริม

 • อายุผู้สมัครบัตรเสริม : 15 ปี
 • จำนวนบัตรเสริมสูงสุด : 3
 • ค่าธรรมเนียมแรกเข้า (บัตรเสริม) : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมปีแรก (บัตรเสริม) : 800 บาท
 • ค่าธรรมเนียมปีต่อมา (บัตรเสริม) : 0 บาท

-ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีในปีถัดไปหากมีการใช้จ่ายผ่านบัตรตั้งแต่ 5 ครั้งต่อปี

การกดเงินสด

 • ค่าธรรมเนียมเบิกถอนเงินสด : 3%
 • เงื่อนไขการเบิกถอนเงินสด : nan
 • ยอดเงินที่ถอนได้ : ขั้นต่ำ 100 บาท และ
  ไม่เกิน 40% ของวงเงิน

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ

 • ค่าธรรมเนียมออกบัตรใหม่ : 200.00 บาท
 • ค่าขอรหัสใหม่แทนรหัสเดิม : 100 บาท
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแจ้งยอดบัญชี : 200 บาท/ครั้ง เงื่อนไข: -200 บาท/บัตร/เดือน กรณีขอย้อนหลังเกิน 3 เดือน
 • ค่าธรรมเนียมขอตรวจสอบรายการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอสำเนาใบบันทึกการขาย : 100-300 บาท/ครั้ง
 • ค่าปรับกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน : ไม่มีบริการ
 • ค่าติดตามทวงถามหนี้ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมการชำระภาษีอากร และค่าธรรมเนียมให้หน่วยงานราชการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ช่องทางชำระค่าธรรมเนียม

 • ช่องทางชำระเงินที่ฟรีค่าธรรมเนียม : - ชำระที่สำนักงานทุกแห่ง ของธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) -ชำระโดยวิธีการตัดผ่านบัญชีของธนาคารแห่งประเทศจีน -ชำระผ่าน Counter service -ชำระผ่าน Tesco Lotus -ชำระผ่าน Mobile banking
 • ชำระผ่านระบบ Online : ชำระผ่าน Internet หรือ Mobile Banking ของธนาคาร ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระโดยหักบัญชีของผู้ให้บริการอื่น : ไม่มีบริการ
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระที่สาขาของผู้ให้บริการอื่น : ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย 10 บาท/รายการ (สำหรับกรุงเทพฯและปริมณฑล), 15บาท/รายการ (สำหรับพื้นที่ต่างจังหวัด)
 • ชำระผ่านเครื่อง ATM/CDM : ชำระที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส ไม่มีค่าธรรมเนียม ชำระที่เทสโก้ โลตัส ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ชำระผ่านระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ : ไม่มีบริการ
 • ชำระโดยเช็คหรือธนาณัติทางไปรษณีย์ : ไม่มีค่าธรรมเนียม

บัตรเครดิตธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย)

ธนาคารแห่งประเทศจีน มาสเตอร์การ์ด คลาสสิก
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of China (Thai) / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Great Wall International MasterCard Classic

ทุกการจ่าย

5 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

18,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

800

บาท/ปี

ธนาคารแห่งประเทศจีน มาสเตอร์การ์ด โกล
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of China (Thai) / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Great Wall International MasterCard Gold

ทุกการจ่าย

5 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

18,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,300

บาท/ปี

ธนาคารแห่งประเทศจีน ยูเนี่ยนเพย์ โกล
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of China (Thai) / Unionpay
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Great Wall International UnionPay Gold

ทุกการจ่าย

5 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

18,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,300

บาท/ปี

ธนาคารแห่งประเทศจีน ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม
Issuer Name / Credit Card Type
Bank of China (Thai) / Mastercard
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Great Wall International MasterCard Platinum

ทุกการจ่าย

5 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

18,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

3,500

บาท/ปี

บัตรเครดิต สะสมคะแนน

ทีทีบี โซ ฟาสต์
มีโปรสมัครบัตรอยู่ขณะนี้!
Issuer Name / Credit Card Type
TMBThanachart Bank / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
ttb so fast

ทุกการจ่าย

10 บาท

รับ 1 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

เคทีซี เจซีบี อัลติเมท
Issuer Name / Credit Card Type
KTC / JCB
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
KTC JCB ULTIMATE

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 2 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

50,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

ไม่มี

บาท/ปี

ซิตี้ อัลทิมา วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Ultima Visa

ทุกการจ่าย

25 บาท

รับ 3 คะแนน

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

99,000

บาท/ปี

ซิตี้ แม็คโคร วีซ่า
Issuer Name / Credit Card Type
Citibank Thailand / VISA
Financial Product Type
บัตรเครดิต
Credit Card Name
Citi Makro Visa

รับเครดิตเงินคืน

1%

เมื่อเติมน้ำมัน

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

ค่าธรรมเนียม

1,900

บาท/ปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์