Kasikornbank

สินเชื่อรถช่วยได้ ประเภทจำนำทะเบียนรถ

Loan Type
เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

วงเงินสูงสุด

12,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

9,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

โฆษณา

เงื่อนไขการได้รับวงเงิน

รถยนต์ 90% ของราคาประเมิน และยอดสินเชื่อสะสมต่อรายลูกค้าไม่เกิน 12 ล้านบาท

รถจักรยานยนต์ 100% ของราคาประเมิน

โปรดจำไว้ว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 24% ต่อปี
ข้อมูลสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้บริการสินเชื่อ ธนาคารกสิกรไทย / Kasikornbank
ดอกเบี้ยสูงสุด 24%
วงเงินสูงสุด 10,000 - 12,000,000 บาท
ผ่อนชำระนานสุด 6 - 72 งวด

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-60 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

9,000 บาท/เดือน

ประเภทผู้กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ
 • ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว

เงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

 • กรณีพนักงานประจำ: อายุงานไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
 • กรณีเจ้าของกิจการ: อายุกิจการไม่ต่ำกว่า 1 ปี
 • ไม่เป็นพนักงานรายวัน หรือลูกจ้างชั่วคราว ยกเว้น มีอายุงาน ? 1 ปี

รถยนต์ Fico Score >= 550

รถจักรยานยนต์ รายได้ มากกว่าหรือเท่ากับ 3 เท่าของค่างวด

หลักประกัน

ประเภทรถ : รถยนต์, รถกระบะ, รถตู้, รถจักรยานยนต์

รถยนต์

อายุหลักประกัน: สูงสุด 21 ปี รวมระยะเวลาผ่อนชำระ

ยี่ห้อหลักประกัน: เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ระยะเวลาถือครองหลักประกัน: 180 วัน

รถจักรยานยนต์

อายุหลักประกัน: สูงสุด 7 ปี รวมระยะเวลาผ่อนชำระ

ยี่ห้อหลักประกัน: เป็นไปตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ระยะเวลาถือครองหลักประกัน: 180 วัน

รายละเอียดดอกเบี้ย

เงื่อนไขดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม

nan

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (ต่อปี)

24% ของเงินต้นของค่างวดที่ค้างชำระในแต่ละงวด

ค่าติดตามทวงหนี้

50 - 100 บาท/งวด

เงื่อนไข:

ค่าติดตามทวงถามหนี้ (เฉพาะกรณีค้างชำระสะสมมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป)

ก) กรณีค้างชำระ 1 งวด 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้

ข) กรณีค้างชำระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้

ค่าธรรมเนียม

ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

เงื่อนไข:

สูงสุดไม่เกิน 1 หมื่นบาท

ค่าใช้จ่ายกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน

ไม่มีบริการ

ค่าติดตามทวงหนี้

50 - 100 บาท/งวด

เงื่อนไข:

ค่าติดตามทวงถามหนี้ (เฉพาะกรณีค้างชำระสะสมมากกว่า 1,000 บาทขึ้นไป)

ก) กรณีค้างชำระ 1 งวด 50 บาท/รอบการทวงถามหนี้

ข) กรณีค้างชำระตั้งแต่ 2 งวดขึ้นไป 100 บาท/รอบการทวงถามหนี้

ช่องทางการชำระเงิน

 • ช่องทางการชำระเงินที่ไม่มีค่าธรรมเนียม : - เคาน์เตอร์รับเงินที่สำนักงานใหญ่ของบริษัท - ธนาคารกสิกรไทย ทุกช่องทาง
 • ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน : - เทสโก้โลตัส (TESCO Lotus)
  - ทรูมันนี่ (Truemoney)
  - เคาน์เตอร์เซอร์วิส (Counter Service)
  อัตราค่าธรรมเนียมและจำนวนเงินรับชำระสูงสุดเป็นไปตามอัตราและข้อกำหนดที่สถาบันการเงินและตัวแทนรับชำระเงินกำหนด
 • ชำระผ่านช่องทาง Online : - ไม่มีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระผ่าน Mobile application, Internet banking ของธนาคารกสิกรไทย
  - ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามอัตราที่ธนาคารเรียกเก็บ เมื่อชำระผ่าน Mobile application, Internet banking ของธนาคารกรุงเทพ/ ธนาคารไทยพาณิชย์ / ธนาคารกรุงไทย/ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา/ ธนาคารเพือการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
 • ชำระผ่านเครื่อง CDM / ATM : ไม่มีค่าธรรมเนียม เมื่อชำระผ่าน CDM/ATM ของธนาคารกสิกรไทย

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าทนายความ

ไม่มีค่าธรรมเนียม

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
Issuer Name
TMBThanachart Bank (TTB)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

20,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

23%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ
Issuer Name
TIDLOR
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ

วงเงินสูงสุด

2,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน
Issuer Name
Siam Commercial Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน รายละเอียดเงินกู้อื่น ๆ สินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่ผูกพัน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
Issuer Name
Krungthai Card PCL (KTC)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

8,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์