FORTH SMART CAPITAL

รถเติมตัง

Loan Type
เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซค์

วงเงินสูงสุด

100,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

8,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

19%

ต่อปี

โฆษณา

เงื่อนไขการได้รับวงเงิน

โปรดจำไว้ว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 19% ต่อปี
ข้อมูลสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้บริการสินเชื่อ บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท แคปปิตอล จํากัด / FORTH SMART CAPITAL
ดอกเบี้ยสูงสุด 19%
วงเงินสูงสุด 10,000 - 100,000 บาท
ผ่อนชำระนานสุด 12 - 60 งวด

คุณสมบัติผู้สมัคร

อายุผู้สมัคร

20-65 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

8,000 บาท/เดือน

ประเภทผู้กู้

 • ผู้มีรายได้ประจำ
 • ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว
 • มีรายได้ประจำอื่นๆ

เงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

 • กลุ่มลูกกค้ารายได้ประจำอายุงานตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป

'- กลุ่มลูกค้าประกอบกิจการส่วนตัวประกอบธุรกิจมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปีขึ้นไป

หลักประกัน

ประเภทรถ : รถยนต์, รถกระบะ, รถตู้, รถจักรยานยนต์

เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์รถในเล่มทะเบียน

 • รถจักรยานยนต์อายุรถไม่เกิน 12 ปี
 • รถยนต์อายุรถไม่เกิน 15 ปี

รายละเอียดดอกเบี้ย

เงื่อนไขดอกเบี้ยรวมค่าธรรมเนียม

 • สินเชื่อรถจักรยานยนต์ อัตราดอกเบี้ย 0.69% ต่อเดือน / 14.69% ต่อปี
 • สินเชื่อรถยนต์ อัตราดอกเบี้ย 0.89% ต่อเดือน / 18.85% ต่อปี

ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ (ต่อปี)

ไม่มีค่าธรรมเนียม

ค่าติดตามทวงหนี้

50 - 100 บาท/งวด

เงื่อนไข:

 • 50 บาท/รอบบัญชี ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ค้างชำระสะสมตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป

'-100 บาท/รอบบัญชี ในกรณีที่ค้างชำระมากกว่า 1 รอบบัญชี

ค่าธรรมเนียม

ค่าอากรแสตมป์

0.05% ของวงเงินสินเชื่อ

เงื่อนไข:

ค่าอากรแสตมป์ 0.05 ของวงเงินที่ได้รับอนุมัติ

ค่าใช้จ่ายกรณีชำระเป็นเช็คและเช็คถูกคืน

ไม่มีบริการ

ค่าติดตามทวงหนี้

50 - 100 บาท/งวด

เงื่อนไข:

 • 50 บาท/รอบบัญชี ในกรณีที่ลูกค้ามีหนี้ค้างชำระหรือหนี้ค้างชำระสะสมตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป

'-100 บาท/รอบบัญชี ในกรณีที่ค้างชำระมากกว่า 1 รอบบัญชี

ช่องทางการชำระเงิน

 • ช่องทางการชำระเงินที่ไม่มีค่าธรรมเนียม : สาขาของบริษัท
 • ชำระที่จุดบริการรับชำระเงิน : ไม่มีบริการ
 • ชำระผ่านช่องทาง Online : ไม่มีบริการ
 • ชำระผ่านเครื่อง CDM / ATM : ไม่มีบริการ

วิธีรับเงิน

ช่องทางการรับเงิน

<p><strong>โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้กู้</strong></p>

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

ค่าทนายความ

ตามที่จ่ายจริง

เงื่อนไข:

ค่าทนายความในการฟ้องร้องดำเนินคดี

 • กรณีฟ้องแล้วลูกค้าตกลงทำสัญญาประณีประนอมยอมความตามฟ้อง
 • กรณีฟ้องแล้วมีคำพิพากษาถึงที่สุด

ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายตามคำพิพากษาหรือคำสั่งศาล

สินเชื่อรถยนต์

สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก
Issuer Name
TMBThanachart Bank (TTB)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อรถแลกเงิน แบบอัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

20,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

23%

ต่อปี

สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ
Issuer Name
TIDLOR
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อทะเบียนรถเก๋ง-กระบะ

วงเงินสูงสุด

2,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน
Issuer Name
Siam Commercial Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน รายละเอียดเงินกู้อื่น ๆ สินเชื่อหมุนเวียนแบบไม่ผูกพัน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถยนต์หรือทะเบียนรถจักรยานยนต์หรือทะเบียนรถบรรทุกเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

ไม่กำหนด

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน
Issuer Name
Krungthai Card PCL (KTC)
Financial Product Type /
สินเชื่อรถแลกเงิน / เงินกู้เบิกทั้งจำนวน
Personal Loan Name
สินเชื่อที่มีทะเบียนรถเป็นประกัน

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

8,000

บาท/เดือน

ดอกเบี้ยสูงสุด

24%

ต่อปี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์