Krungthai Bank

สินเชื่ออเนกประสงค์ 5 Plus
(5 Plus Multipurpose Loan)

Loan Type
สินเชื่อเงินก้อน
เงินด่วนถูกกฎหมาย

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

1

วัน

โฆษณา

โปรดจำไว้ว่ากู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหว อัตราดอกเบี้ย 15% ต่อปี
ข้อมูลสินเชื่ออาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับผู้ให้บริการสินเชื่ออีกครั้งก่อนตัดสินใจ

ข้อมูลทั่วไป

ผู้ให้บริการสินเชื่อ ธนาคารกรุงไทย / Krungthai Bank
อนุมัติไวสุดภายใน 1 วัน
วงเงินสูงสุด 1,000,000 บาท
ผ่อนชำระนานสุด 12 - 60 งวด
ดอกเบี้ยสูงสุด 15%

คุณสมบัติผู้สมัคร

พนักงานบริษัท

อายุผู้สมัคร

20-59 ปี

รายได้ขั้นต่ำ

30,000 บาท/เดือน

อายุงานขั้นต่ำ

อายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี ให้นับอายุงานต่อเนื่องจากต้นสังกัดเดิมได้โดยอนุโลม

เงื่อนไขการสมัครอื่นๆ

-เป็นพนักงานประจำของบริษัทหรือหน่วยงานเอกชน -มีเงินเดือนผ่านธนาคารกรุงไทยเท่านั้น

สิทธิประโยชน์

  • สิทธิประโยชน์ : -
  • การผ่อนชำระสินค้า : -

รายละเอียดดอกเบี้ยและการชำระขั้นต่ำ

พนักงานบริษัท

  • ดอกเบี้ยสูงสุด : 14 - 15%

เงื่อนไขดอกเบี้ยอื่นๆ

อ้างอิงอัตราดอกเบี้ย MRR = 7.57% ณ วันที่ 5 ต.ค. 2566

  • อัตราดอกเบี้ยแบบลอยตัว MRR+7.00% ต่อปี = 14.57% ต่อปี
  • ขั้นต่ำในการชำระสินเชื่อ : ตามงวดที่กำหนด
  • ดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมสูงสุด (กรณีผิดนัดชำระ) : 25%
  • เงื่อนไขดอกเบี้ย (กรณีผิดนัดชำระ) : - ธนาคารจะคิดดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ในอัตราดอกเบี้ยปกติสูงสุดที่เรียกเก็บจริงตามที่ระบุในสัญญา บวก 3% ต่อปี (โดยอัตรารวมของดอกเบี้ย ค่าปรับ ค่าบริการ ค่าธรรมเนียมใด ๆ จะไม่เกินอัตราสูงสุดตามประกาศของธนาคารสำหรับสินเชื่อส่วนบุคคลภายใต้การกำกับ ซึ่งปัจจุบันไม่เกินร้อยละ 25 ต่อปี) นับแต่วันผิดนัดชำระหนี้เป็นต้นไป โดยคำนวณบนฐานเงินต้นของค่างวดที่ค้างชำระในแต่ละงวดไปจนถึงวันที่ศาลรับฟ้อง หลังจากนั้นให้คำนวณบนฐานเงินต้นที่ค้างชำระทั้งจำนวน จนกว่าจะชำระหนี้เสร็จสิ้น

วงเงินสินเชื่อ (เท่า)

5

วิธีรับเงิน

ช่องทางการรับเงิน

เข้าบัญชีเงินฝากของธนาคารตามที่ลูกค้าแจ้ง

เงื่อนไขการรับเงิน

ภายหลังการอนุมัติ

  • ณ วันที่ในสัญญาเงินกู้ที่ลูกค้าลงนาม

ธนาคารกรุงไทย

สินเชื่อกรุงไทยใจดี
Issuer Name
Krungthai Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
Krungthai Jaid

วงเงินสูงสุด

100,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

5,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

สินเชื่อสิบหมื่น
Issuer Name
Krungthai Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อเงินก้อน
Personal Loan Name
Ten Thousand

วงเงินสูงสุด

500,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

10,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

สินเชื่อกรุงไทยสมาร์ท มันนี่
Issuer Name
Krungthai Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อเงินก้อน
Personal Loan Name
Smart Money

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

1

วัน

สินเชื่อกรุงไทยธนวัฎ
Issuer Name
Krungthai Bank
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
Krung Thai Circle Loans

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

30,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

ไม่ระบุ

นาที

เงินด่วนถูกกฎหมาย

ยูโอบี ไอแคช
Issuer Name
United Overseas Bank (UOB)
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อเงินก้อน
Personal Loan Name
UOB i-Cash

วงเงินสูงสุด

2,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

3

วัน

ยูโอบี แคช พลัส
Issuer Name
United Overseas Bank (UOB)
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อหมุนเวียน
Personal Loan Name
UOB Cash Plus

วงเงินสูงสุด

1,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

1

วัน

สินเชื่อส่วนบุคคลยูโอบี เอ็กซ์เพรส
มีโปรสมัครสินเชื่ออยู่ขณะนี้!
Issuer Name
United Overseas Bank (UOB)
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อเงินก้อน
Personal Loan Name
UOB Express

วงเงินสูงสุด

2,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

15,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

30

นาที

สินเชื่อบุคคล แคชทูโก
Issuer Name
TMBThanachart Bank (TTB)
Financial Product Type /
สินเชื่อส่วนบุคคล / สินเชื่อเงินก้อน
Personal Loan Name
ttb Cash 2 Go

วงเงินสูงสุด

2,000,000

บาท

รายได้ขั้นต่ำ

20,000

บาท/เดือน

รับเงินภายใน

1

วัน

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์