United Overseas Bank (UOB)

บัญชี UOB ONE ACCOUNT

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.40-1.25

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

0.40% - 1.25%* ขึ้นกับเงื่อนไขและยอดเงินฝากเฉลี่ย

ดอกเบี้ยปกติ 0.40%

เงื่อนไข: รับเพิ่มดอกเบี้ยโบนัส เมื่อทำธุรกรรมครบ 4 รายการขึ้นไป ต่อเดือน

ดอกเบี้ยรวมโบนัส

0-1,000,000 บาท: 1.25%

ส่วนที่เกิน 1,000,000 บาท: 0.40% (เฉลี่ย 0.40% - 1.25%**)

*1.25% คืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ที่ยอดเงินฝากเฉลี่ย 0-1,000,000 บาท และเข้าเงื่อนไขธนาคาร โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบอัตราก้าวหน้า

**เฉลี่ยคืออัตราดอกเบี้ยถัวเฉลี่ยของเงินฝากเฉลี่ยทั้งหมดในแต่ละช่วง

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ยูโอบี / United Overseas Bank (UOB)
ดอกเบี้ยต่อปี 0.40-1.25%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

15 ปีขึ้นไป

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ต้องเปิดใช้บริการ UOB Personal Internet Banking (PIB) หรือ UOB TMRW เพื่อดูรายการเคลื่อนไหวบัญชี เนื่องจากบัญชีนี้ไม่มีสมุดบัญชี

 • จำกัด 1 ท่าน เปิด 1 บัญชี
 • ต้องไม่เป็นบัญชีร่วม

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกเดือน
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 100 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 5,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากยูโอบี

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์