TMBThanachart Bank (TTB)

บัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

1.25-1.50

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

1.50% - 1.25%* ขึ้นกับระยะเวลาฝาก

โดยจะได้อัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับ 6 เดือนแรก

เดือนที่ 1 ถึงเดือนที่ 6 = 1.50% (บัญชี ทีทีบี ดรีมเซฟวิ่ง +0.25%)

เดือนที่ 7 เป็นต้นไป = 1.25%* (บัญชี ทีทีบี ดรีมเซฟวิ่ง )

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารทหารไทยธนชาต / TMBThanachart Bank (TTB)
ดอกเบี้ยต่อปี 1.25-1.50%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

15 ปี ขึ้นไป

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อผูกบัญชีรองรับการทำรายการฝาก-ถอน

 • ต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดาและไม่อนุญาตให้เป็นบัญชีร่วม
 • จำกัด 1 ท่าน เปิด 1 บัญชี
 • ไม่อนุญาตให้สมัครบัตรเดบิต ทุกประเภท

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกสิ้นเดือนมิ.ย. และธ.ค.
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 500 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 25,000 บาท
 • การฝากไม่สามารถฝากเงินเข้าบัญชีโดยตรงได้ ต้องรอวันที่กำหนดหักโอนเงินจากบัญชีหลักเท่านั้น
 • การถอนเงินจากบัญชีจะต้องโอนกลับบัญชีหลักเท่านั้น
 • ต้องมีเงินในบัญชีหลักเพียงพอเพื่อโอนเข้าบัญชี ทีทีบี ดรีม เซฟวิ่ง Account 1 วันล่วงหน้าก่อนวันที่กำหนดให้โอนเงิน
 • ธนาคารจะดำเนินการหักโอนเงินเพียง 1 ครั้งต่อเดือน หากในเดือนใดไม่สามารถหักโอนเงินจากบัญชีหลัก ในวันที่ลูกค้าแจ้งความประสงค์ไว้ได้ ธนาคารจะไม่หักโอนเงินในเดือนนั้นอีก
 • ไม่สามารถทำธุรกรรมทางการเงินใดๆ ผ่านบัญชีได้โดยตรง ยกเว้นการโอนเงินไปบัญชีหลัก
 • ไม่สามารถใช้บัญชีเพื่อการหักโอนหรือรับโอนเงินเดือน, การนำไปผูกบัญชีเพื่อทำธุรกรรมผ่านระบบ Biz Direct และ E-Portal รวมถึงการสมัครบริการ direct credit / direct debit เช่น การใช้บัญชีเพื่อการตัดค่าสาธารณูปโภค หักโอน /รับโอนเงินค่าเบี้ยประกัน กองทุน เป็นต้น

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 50 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 50-100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์