TMBThanachart Bank (TTB)

บัญชี ทีทีบี เซฟวิ่ง แคร์

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.13

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารทหารไทยธนชาต / TMBThanachart Bank (TTB)
ดอกเบี้ยต่อปี 0.13%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

15-70 ปีขึ้นไป

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์หรือเงินฝากกระแสรายวัน เพื่อผูกบัญชีรองรับการทำรายการฝาก-ถอน

 • เปิดบัญชีครั้งแรก 5,000 บาท ฝากครั้งต่อไปไม่จำกัดจำนวน
 • ลูกค้าที่เปิดบัญชีและได้รับสิทธิคุ้มครองการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลนั้นจะต้องมีอายุระหว่าง 15 70 ปี ณ วันเปิดบัญชี โดยต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลธรรมดา โดยไม่เป็นบัญชีร่วม/และ/หรือ/เพื่อ/โดย/นามแฝง
 • ไม่สามารถใช้บริการร่วมกับบัตรเดบิต ทุกประเภท
 • ลูกค้า 1 รายสามารถเปิดได้มากกว่า 1 บัญชี แต่จะได้รับวงเงินคุ้มครองรวมทุกบัญชีสูงสุด 3,000,000 บาท

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกสิ้นเดือนมิ.ย. และธ.ค.
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 5,000 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด
 • ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุทันทีที่เปิดบัญชี 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือในบัญชีทั่วโลกตลอด 24 ชม. โดยคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายอันเกิดจากอุบัติเหตุ ซึ่งทาให้เกิดการบาดเจ็บทางร่างกาย การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟังเสียง การพูดออกเสียง หรือ ทุพพลภาพถาวร แต่ไม่รวมถึงการถูกฆาตกรรม หรือถูกทาร้ายร่างกาย การขับขี่หรือโดยสารจักรยานยนต์และไม่รวมค่ารักษาพยาบาล
 • กรณีเกิดอุบัติเหตุในวันที่เปิดบัญชีจะได้รับความคุ้มครองทันที ตามยอดเงินคงเหลือ ณ วันที่เปิดบัญชี
 • รายละเอียดความคุ้มครองเป็นไปตามข้อตกลงและข้อยกเว้นสาหรับกรมธรรม์ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม (อ.บ.2)
 • ไม่สามารถทาธุรกรรมทาง ATM, Phone Banking, การชาระค่าสาธารณูปโภค (Bill Payment), การชาระค่าสินค้าและบริการผ่าน E-Payment, การโอนเงินระหว่างธนาคาร (ORFT/SMART) ผ่านช่องทาง ttb internet banking และ แอปพลิเคชัน ttb touch ได้
 • ไม่สามารถใช้บริการหักบัญชีอัตโนมัติเพื่อชาระค่าสินค้าและบริการ (direct debit)
 • ไม่สามารถนาไปใช้ผูกเป็นบัญชีเพื่อหักโอนเงินออกไปยังบัญชีเงินฝากอื่นได้ แต่สามารถเป็นบัญชีรับโอนเงินจากบัญชีเงินฝากอื่นได้

ประกัน

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA)

 • บริษัท : บริษัท ธนชาตประกันภัย จำกัด (มหาชน)
 • วงเงินคุ้มครอง : <p><strong>คุ้มครองอุบัติเหตุ 20 เท่าของยอดเงินคงเหลือไม่น้อยกว่า 5,000 บาทในบัญชี 1 วันก่อนวันเกิดอุบัติเหตุ หรือสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวร สูงสุดไม่เกิน 3,000,000 บาทต่อปี โดยไม่ต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันรายปีและไม่ต้องตรวจสุขภาพ</strong></p>

1. ผู้ฝากเงินจะได้รับความคุ้มครองประกันภัยอุบัติเหตุ โดยต้องเปิดบัญชี

ตามหลักเกณฑ์ของธนาคาร และ ณ สิ้นวันมีจำนวนเงินฝากคงเหลือในบัญชี ตั้งแต่ 5,000 บาท ขึ้นไป

2. ไม่รวมถึงการถูกฆ่า หรือถูกทำร้ายร่างกาย, ไม่รวมถึงค่ารักษาพยาบาล, ไม่รวมการขับขี่และโดยสารรถจักรยานยนต์

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 50 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 50-100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์