TMBThanachart Bank (TTB)

บัญชี ทีทีบี เงินฝากประจำเอ็กซ์คลูซีฟ 9 เดือน

Loan Type
เงินฝากประจำ

ดอกเบี้ยต่อปี

1.20

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

500,000

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

จ่ายดอกเบี้ยเมื่อครบกำหนดการฝาก 9 เดือน โดยจะโอนดอกเบี้ยหลังหักภาษี ณ ที่จ่าย เข้าบัญชีออมทรัพย์ หรือบัญชีกระแสรายวัน ตามที่ลูกค้าแจ้งไว้เพื่อรองรับการโอนดอกเบี้ย

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารทหารไทยธนชาต / TMBThanachart Bank (TTB)
ดอกเบี้ยต่อปี 1.20%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ไม่ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 9 เดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 500,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

15 ปี ขึ้นไป

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน

สำหรับลูกค้าทั่วไป (บุคคลธรรมดา)

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : เมื่อครบกำหนดฝาก
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์หรือกระแสรายวัน

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

 • ฝาก < 3 เดือน : ไม่จ่ายดอกเบี้ย
 • ฝาก >= 3 เดือน : ดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เบสิก หัก ภาษี ณ ที่จ่าย

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 500,000 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 200,000,000 บาท
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ไม่ได้

การฝาก

1. ฝากน้อยกว่า 3 เดือน ไม่จ่ายดอกเบี้ย

2. ฝากตั้งแต่ 3 เดือนขึ้นไป จ่ายดอกเบี้ยบัญชี ทีทีบี เบสิก พร้อมหักภาษี ณ ที่จ่าย 15% ของจำนวนดอกเบี้ยที่ได้รับ ตามหลักเกณฑ์ของกรมสรรพากร

การถอน

 • ต้องถอนเต็มจำนวนของเงินที่ฝากในแต่ละรายการ

การต่ออายุบัญชี

ต่ออายุเงินฝากเป็นประเภทเดิม

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 50-100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารทหารไทยธนชาต

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์