Krungthai Bank

เงินฝากเกษียณรับทรัพย์ 36 เดือน

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

1.50

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

100,000

บาท

โฆษณา

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย / Krungthai Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 1.50%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 100,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

60 ปีขึ้นไป

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

 • ต้องมีบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ เพื่อรับคืนเงินต้นเป็นรายเดือน ตามจำนวนเงินที่เลือกไว้ และรับเงินต้นที่เหลือเมื่อครบกำหนด
 • บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
 • เป็นผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป
 • จำกัด 1 ท่าน เปิด 1 บัญชี
 • ต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
 • ห้ามนำเงินฝากเกษียณรับทรัพย์ ไปใช้ในการค้ำประกันสินเชื่อ หรือโอนสิทธิเรียกร้องเป็นประกันสินเชื่อและห้ามนำไปใช้ค้ำประกันอื่นๆ ต่อหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • สิทธิพิเศษ โดยลูกค้าสามารถเลือกรับหรือไม่ก็ได้ ดังนี้

> เมื่อเปิดบัญชีและฝากเงินเกษียณรับทรัพย์มากกว่า 1,000,000 บาทขึ้นไป สามารถเลือกรับบัตรเดบิต Ultra Care ที่ผูกกับบัญชีคู่โอน โดยเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก

> เมื่อเปิดบัญชีและฝากเงินเกษียณรับทรัพย์ตั้งแต่ 500,000 - 1,000,000 บาท สามารถเลือกรับบัตรเดบิต Care ที่ผูกกับบัญชีคู่โอน โดยเว้นค่าธรรมเนียมแรกเข้าและค่าธรรมเนียมรายปี ปีแรก

> กรณีมียอดเงินคงเหลือในบัญชีเกษียณรับทรัพย์ไม่ต่ำกว่า 80% ของจำนวนเงินที่เปิดบัญชี จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปี ปีที่ 2-3

> เงื่อนไขความคุ้มครองเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด และคุ้มครองสูงสุดอายุ 75 ปีบริบูรณ์

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกวันสิ้นเดือน
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีเงินฝากเกษียณรับทรัพย์ (ดอกเบี้ยทบต้น)

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : 100,000 บาท
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 2,000,000 บาท

การฝาก ถอน

 • ฝากได้บัญชีละ 1 รายการเท่านั้น ไม่สามารถฝากเพิ่มได้
 • สามารถเลือกจำนวนเงินต้นรับคืนรายเดือนเข้าบัญชีคู่โอนได้ ดังนี้ ไม่รับคืน(0บาท) รับคืนเดือนละ 1,500.-บาท / 3,000.-บาท / 5,000.-บาท / 10,000.-บาท / 15,000.-บาท / 20,000.- บาท ต่อเดือน โดยวันที่จ่ายคืนของแต่ละเดือนจะตรงกับวันที่ฝาก
 • สามารถเปลี่ยนแปลงจำนวนเงินรับคืนรายเดือนได้ ทั้งนี้ จำนวนเงินคงเหลือต้องเพียงพอต่อการจ่ายคืนรายเดือนจนครบระยะเวลาฝาก
 • ห้ามถอนบางส่วน ต้องถอนทั้งจำนวน พร้อมปิดบัญชีเท่านั้น
 • เมื่อครบกำหนดฝากโอนเงินต้นที่เหลือเข้าบัญชีคู่โอนที่แจ้งไว้
 • ถอนเงิน (ปิดบัญชี) เดือนที่ 1-12 คิดค่าธรรมเนียมเท่ากับจำนวนดอกเบี้ยเงินฝากเกษียณรับทรัพย์ (ก่อนหักภาษี) ที่ผู้ฝากได้รับไปทั้งหมด
 • ถอนเงิน (ปิดบัญชี) หลังเดือนที่ 12 เป็นต้นไป คิดค่าธรรมเนียมจากยอดเงินที่เปิดบัญชีในอัตราร้อยละ 1.00 (คิดจากยอดเงินฝากที่เปิดบัญชี)

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 50 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกรุงไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์