Krungthai Bank

Krungthai NEXT Savings

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.65-1.50

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

0.65% - 1.50%* ขึ้นอยู่กับยอดเงินฝาก

- เงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 2,000,000 บาท : 1.50%

- เงินฝากส่วนที่เกิน 2,000,000 บาทขึ้นไป : 0.65% (เฉลี่ย 1.50% - 0.65%)

*1.50% คืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ สำหรับยอดเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 2,000,000 บาท โดยคำนวณดอกเบี้ยแบบก้าวหน้า

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกรุงไทย / Krungthai Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.65-1.50%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ต้องสมัครใช้บริการ Krungthai NEXT

 • บุคคลธรรมดาสัญชาติไทยอายุตั้งแต่ 15 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • ชื่อบัญชีและเงื่อนไขการสั่งจ่ายเป็นบุคคลคนเดียว
 • เปิดบัญชีเงินฝากผ่าน Krungthai NEXT Application ได้สูงสุด 1 บัญชี
 • เป็นบัญชีเงินฝากออมทรัพย์แบบไม่มีสมุด
 • ต้องมี E-Mail Address

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามยอดเงินฝาก คิดแบบอัตราก้าวหน้า
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกเดือนมิ.ย. และธ.ค.
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

การฝาก/ถอน/โอน

 • กรณีเปิดบัญชีเป็นจำนวนเงินศูนย์บาท หากไม่ทำการ ฝาก-ถอน ภายใน 45 วัน ธนาคารจะขอปิดบัญชี โดยแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน ทาง E-Mail Address ที่ให้ไว้กับธนาคาร
 • กรณีปิดบัญชีเงินฝากภายใน 30 วัน ค่าธรรมเนียมเป็นไปตามประกาศของธนาคาร

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : 50 บาท/เดือน เมื่อไม่มีรายการเคลื่อนไหวติดต่อกันเกินกว่า 1 ปี และมียอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่า 2,000 บาท
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 20 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : ไม่มีบริการ เงื่อนไข: ใช้บริการแบบระบุบัญชี 20.-บาท/เดือน/บัญชี ใช้บริการแบบทุกบัญชี(เหมาจ่าย) 35.-บาท/เดือน/ลูกค้า 1 CIF
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 50 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 30 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกรุงไทย

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์