Kiatnakin Phatra Bank

เงินฝากออมทรัพย์ KKP Phatra Smart Settlement

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.50-1.85

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยต่ำสุดและสูงสุด 0.50% - 1.85%* ขึ้นกับยอดเงินฝาก

< 1,000,000 บาท : 0.70% (สำหรับยอดเงินฝากทั้งหมด)

1,000,000 - 9,999,999.99 บาท : 0.90% (สำหรับยอดเงินฝากทั้งหมด)

10,000,000 - 49,999,999.99 บาท : 1.55% (สำหรับยอดเงินฝากทั้งหมด)

50,000,000 - 200,000,000 บาท : 1.85% (สำหรับยอดเงินฝากทั้งหมด)

> 200,000,000 - 500,000,000 บาท : 1.00% เฉลี่ย 1.85% - 1.00%) (ยอดเงิน 200,000,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ย 1.85% และยอดเงินส่วนที่เกิน 200,000,000 แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ย 1.00% )

> 500,000,000 : 0.50% (เฉลี่ย 1.85% - 0.50%) (ยอดเงิน 200,000,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ย 1.85% และยอดเงินส่วนที่เกิน 200,000,000 แต่ไม่เกิน 500,000,000 บาท จะได้รับดอกเบี้ย 1.00% ส่วนที่เกิน 500,000,000 จะได้รับดอกเบี้ย 0.50%)

*1.85% คืออัตราดอกเบี้ยเฉลี่ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ที่ยอดเงินฝาก 50,000,000 - 200,000,000 บาท

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.50-1.85%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

ไม่กำหนด

 • ต้องเปิดบัญชี KK Phatra Smart Settlement เพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ และ/หรือทำธุรกรรมอื่นใดกับบริษัทหลักทรัพย์ ภัทร จำกัด (มหาชน) ("บล.ภัทร") และใช้บัญชีนี้เป็นบัญชีสำหรับหักเงินโดยอัตโนมัติตามคำสั่งของ บล.ภัทร
 • ต้องเปิดบัญชีโดยใช้ชื่อบัญชีเดียวกับเจ้าของบัญชีหลักทรัพย์กับ บล.ภัทร เท่านั้น

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยแบบอื่น ๆ
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกสิ้นเดือน มิ.ย. และ ธ.ค.
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด

การปิดบัญชี

 • หากปิดบัญชีภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่เปิดบัญชี จะคิดค่าธรรมเนียมตามที่ธนาคารประกาศกำหนด

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 10 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : 120 บาท/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 50 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : 50 บาท/บัญชี เมื่อปิดบัญชีก่อน 30 วัน

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารเกียรตินาคินภัทร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์