Kiatnakin Phatra Bank

เงินฝากประจำ เคเคพี ฟรี 55 อัพ

Loan Type
เงินฝากประจำ
เงินฝากประจำ 12 เดือน เงินฝากประจำ 24 เดือน ปลอดภาษี

ดอกเบี้ยต่อปี

1.45-1.50

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

5,000

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

1.45% - 1.50%* ขึ้นกับระยะเวลาฝาก (เลือกได้ระยะเวลาใดเวลาหนึ่งเท่านั้น)

12 เดือน 1.45%

24 เดือน 1.50%

*1.50% คืออัตราดอกเบี้ยสูงสุดของผลิตภัณฑ์ ที่ระยะเวลาฝาก 24 เดือน โดยจะได้รับดอกเบี้ยอัตรานี้สำหรับระยะเวลาฝากทั้งหมด

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารเกียรตินาคินภัทร / Kiatnakin Phatra Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 1.45-1.50%
ดอกเบี้ยปลอดภาษี ปลอดภาษี
ระยะเวลาการฝาก 12 - 24 เดือน
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี 5,000

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

55 ปีขึ้นไป

ต้องใช้ผลิตภัณฑ์อื่นควบคู่กับการเปิดบัญชี

ต้องมีบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน/ออมทรัพย์เพื่อรับดอกเบี้ย

 • จำกัด 1 ท่าน เปิด 1 บัญชี
 • ต้องเปิดบัญชีในนามบุคคลเดียวเท่านั้น
 • จำนวนเงินเปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000.- บาท ฝากได้ 2 รายการ สูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาทต่อรายการ โดยผู้ฝากสามารถเลือกระยะเวลาในการฝาก 12 เดือน หรือ 24 เดือนได้ ในกรณีที่ฝากครบ 2 รายการ ผู้ฝากไม่สามารถฝากเพิ่มได้ ยกเว้นในกรณีเมื่อยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากมียอดเป็นศูนย์ใน 1 รายการ หรือ 2 รายการที่ฝาก ผู้ฝากสามารถฝากเพิ่มเติมได้ รวมกันสูงสุดไม่เกิน 2 รายการเท่านั้น

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยขั้นบันไดตามระยะเวลาฝาก คิดแบบเวลารวม
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : ทุกเดือน
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนดอกเบี้ยเข้าบัญชีออมทรัพย์ที่แจ้งไว้

ดอกเบี้ย กรณีผิดเงื่อนไขการฝาก

กรณีถอนก่อนครบกำหนด

ไม่จ่ายดอกเบี้ย

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : 2,000,000 บาท
 • ฝากเพิ่มในบัญชีเดิม : ไม่ได้
 • ถอนเงินก่อนครบกำหนด : ไม่ได้

การฝาก

 • ทำรายการฝากได้ 2 รายการตลอดระยะเวลาการฝาก หากรายการฝากดังกล่าวยังไม่ครบกำหนด ไม่สามารถฝากเพิ่มได้

การต่ออายุบัญชี

ต่ออายุเงินฝากเป็นประเภทเดิม

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ไม่มีบริการ
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : ไม่มีค่าธรรมเนียม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารเกียรตินาคินภัทร

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์