Bangkok Bank

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน

Loan Type
เงินฝากออมทรัพย์

ดอกเบี้ยต่อปี

0.45-0.55

%

ขั้นต่ำเปิดบัญชี

ไม่กำหนด

บาท

โฆษณา

เงื่อนไขในการรับอัตราดอกเบี้ย

ข้อมูลทั่วไป

ธนาคาร ธนาคารกรุงเทพ / Bangkok Bank
ดอกเบี้ยต่อปี 0.45-0.55%
ระยะเวลาการฝาก ไม่กำหนด
เงินฝากขั้นต่ำในการเปิดบัญชี ไม่กำหนด

เงื่อนไขการเปิดบัญชี

อายุผู้ฝาก

ผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ หรือผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป

บัญชีเงินฝากพื้นฐาน ให้บริการกับลูกค้าบุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ภายใต้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐและถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ยังไม่หมดอายุ และผู้มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป สามารถเปิดบัญชีเดี่ยวได้เพียง 1 บัญชี ต่อรายลูกค้าเท่านั้น

รายละเอียดดอกเบี้ยเพิ่มเติม

 • วิธีคิดอัตราดอกเบี้ย : อัตราดอกเบี้ยคงที่
 • ระยะเวลาจ่ายดอกเบี้ย : มิ.ย. และ ธ.ค.
 • ช่องทางการรับดอกเบี้ย : โอนเข้าบัญชีนี้

การฝาก / ถอน / โอน

 • จำนวนเงินในการฝากขั้นต่ำต่อครั้ง : ไม่กำหนด
 • จำนวนเงินในการฝากสูงสุด : ไม่กำหนด
 • ฝาก ถอน โอนเงิน ตามเงื่อนไขปกติของแต่ละช่องทางบริการ
 • ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงสถานะประเภทผลิตภัณฑ์จากบัญชีเงินฝากพื้นฐานเป็นบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ปกติ โดยธนาคารจะแจ้งให้ผู้ฝากทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน กรณีเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 • ยอดเงินฝากเฉลี่ยเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ
 • ผลรวมของยอดเงินเข้าบัญชีเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ
 • ผลรวมของยอดเงินออกจากบัญชีเกิน 50,000 บาท/เดือน หรือ
 • บัญชีไม่มีการเคลื่อนไหวติดต่อกัน 24 เดือน
 • ผู้เป็นเจ้าของบัญชีไม่เข้าเงื่อนไขของการเป็นผู้มีสิทธิเปิดบัญชีเงินฝากพื้นฐาน

ค่าธรรมเนียม

 • ค่ารักษาบัญชี : ไม่มีการเรียกเก็บค่ารักษาบัญชี
 • ค่าบริการแจ้งยอดเงินและความเคลื่อนไหวของบัญชีผ่าน SMS : ค่าบริการรายเดือน : 15 บาท/บัญชี ค่าบริการรายปี : 299 บาท/บัญชี เงื่อนไข: - Standard SMS แพ๊กเกจรายเดือน 15 บาทต่อบัญชี - Standard SMS แพ๊กเกจรายปี 149 บาทต่อบัญชี เงื่อนไข Standard SMS - เฉพาะบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และกระแสรายวัน ประเภทบุคคลธรรมดาเท่านั้น - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข สามารถใช้ลงทะเบียนโดยลูกค้า 1 คนเท่านั้น - บัญชีเงินฝาก 1 บัญชีสามารถสมัครใช้บริการ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ 1 หมายเลขเท่านัั้น - ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งเตือนทันที เมื่อ มีรายการเงินเข้า-ออกจากบัญชีตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป - Super SMS แพ๊กเกจรายเดือน 30 บาทต่อหมายเลขโทรศัพท์มือถือต่อบัญชี - Super SMS แพ๊กเกจรายปี 299 บาท ต่อหมายเลขโทรศัพท์มือถือต่อบัญชี เงื่อนไข Super SMS - เฉพาะบัญชีเงินฝากสะสมทรัพย์ และกระแสรายวัน ประเภทบุคคลธรรมดา (บัญชีเดี่ยว และบัญชีร่วม) และนิติบุคคล - หมายเลขโทรศัพท์มือถือ 1 หมายเลข สามารถใช้ลงทะเบียนโดยลูกค้า 1 คนเท่านั้น - บัญชีเงินฝาก 1 บัญชี สามารถสมัครใช้บริการโดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ได้สูงสุด 3 หมายเลข (คิดค่าธรรมเนียมการใช้บริการตามจำนวนหมายเลขโทรศัพท์มือถือ) - ลูกค้าจะได้รับ SMS แจ้งเตือนทันที เมื่อ มีรายการเงินเข้า-ออกจากบัญชีทุกรายการ - Standard SMS และ Super SMS ลูกค้าสามารถขอเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ในการรับ SMS ผ่านทางสาขาของธนาคาร ในกรณีที่ไม่ได้ทำการเปลี่ยนแปลงหมายเลขโทรศัพท์ ธนาคารไม่สามารถรับผิดชอบในความเสียหาย หากข้อความถูกส่งไปยังผู้รับท่านอื่น
 • ค่าธรรมเนียมออกสมุดคู่ฝากใหม่ : 100 บาท/เล่ม
 • ค่าธรรมเนียมขอใบแสดงรายการเคลื่อนไหวทางบัญชีเงินฝาก ผ่านสาขา : ขอใบแสดงรายการย้อนหลังน้อยกว่า 6 เดือน: 100 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังตั้งแต่ 6 เดือน - 2 ปี: 200 บาท/ฉบับ/บัญชี ขอใบแสดงรายการย้อนหลังมากว่า 2 ปี: 500 บาท/ฉบับ/บัญชี
 • ค่าธรรมเนียมปิดบัญชี : ไม่มีค่าธรรมเนียม

ข้อมูลบัญชีเงินฝากอาจมีการเปลี่ยนแปลง โปรดสอบถามข้อมูลกับทางธนาคารอีกครั้งก่อนตัดสินใจ

เงินฝากธนาคารกรุงเทพ

เราใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ "นโยบายความเป็นส่วนตัว" และสามารถจัดการความเป็นส่วนตัวเองได้ของคุณได้เองโดยคลิกที่ "จัดการคุ๊กกี้"

ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลจากการใช้คุกกี้นั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บข้อมูลจำเพาะบุคคลเช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

คุกกี้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานของเว็บไซต์ (Strictly Necessary Cookies) StrictlyNecessaryCookies

มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์ ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมสามารถเข้าถึงข้อมูล และใช้งานในเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

คุกกี้สำหรับการวิเคราะห์ (Analytics Cookies) AnalyticsCookies

มีหน้าที่จดจำและนับจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมในการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์